E-factuur | Voordelen

Grotere efficiency in administratieve processen

Het aanmaken, versturen, ontvangen en registreren van de documenten gebeurt onmiddellijk en automatisch. Alle processen worden geïntegreerd met het interne beheersysteem voor uitgifte en ontvangst. Dit niveau van automatisering maakt het mogelijk om fouten, gerelateerd aan de handmatige afhandeling van facturen, signifcant te reduceren.

Kostenverlaging

De kosten van aanmaken, versturen, en ontvangen van facturen worden drastisch verlaagd. Sommige studies stellen dat de besparing kan oplopen tot 90% in vergelijking met de kosten van verzending en afhandeling van hetzelfde document in papiervorm.

Verkorting van de antwoordtermijn

De efficiency van het versturen en ontvangen van het document, de onmiddellijke bezorging en de praktische afwezigheid van fouten bij de aanmaak va het document, vertalen zich in een duidelijke verkorting van de termijnen van beantwoording en betaling.

Toename van de veiligheid

De mogelijkheid om deze documenten te versturen via private netwerken zoals het VAN (Value Added Network) of via point-to-point protocollen zoals AS2, garandeert een veilige en vertrouwelijke verzending. Tegelijkertijd maakt het toepassen van elektronische handtekeningprocessen het mogelijk dat afzender en ontvanger betere garanties hebben wat betreft de integriteit van de inhoud en de authenticiteit van de herkomst.

Integratie met interne beheersystemen

De uitgifte van deze documenten kan geautomatiseerd worden op basis van de data die zijn vastgelegd in het interne beheersysteem voor leveranciers en crediteuren. Bovendien stelt de elektronische ontvangst de ontvangers van de facturen in staat om de validatie en consolidatie te automatiseren en ze direct te registreren in het beheersysteem voor te betalen rekeningen, zonder enige menselijke tussenkomst.