Laatste nieuws | De elektronische factuur vandaag de dag

Nieuwe modellen voor elektronische facturering in 2019 in Latijns-Amerika

16/11/2018

Verschillende landen in Latijns-Amerika, zoals Guatemala, Panama en Paraguay, zijn bezig met het ontwikkelen van hun modellen voor elektronische facturering. Deze landen volgen in de voetsporen van anderen met meer geavanceerde systemen zoals...

Elektronische facturatie bij overheidsopdrachten in Europa

26/10/2018

Richtlijn 2014/55/EG treedt officieel op 18 April 2019 in werking, met als oogmerk verbetering van de efficiëntie van de processen van overheidsopdrachten in de Europese Unie.

De elektronische factuur in Peru

12/09/2018

Peru wordt beschouwd als een van de landen met een van de meest wijd verspreide elektronische facturatiemodellen in Latijns-Amerika. Versie 2.1 van het...

DIAN verleent aan meer dan 1.000 Colombiaanse bedrijven uitstel tot december voor de invoering van de elektronische factuur

17/07/2018

Colombia maakt vooruitgang met de massificatie van de elektronische factuur, en 1 januari 2019 is de datum waarop alle belastingbetalers die BTW betalen zich moeten aansluiten bij het systeem.

Grote belastingbetalers zijn...

Duitsland bereidt zich voor op opname PEPPOL in e-Procurement processen

12/07/2018

In navolging van Richtlijn 2014/55/EG, heeft de Duitse nationale IT Planningsraad besloten om PEPPOL te implementeren voor e-facturen uitgewisseld met overheden in het land. Het besluit over de tijdlijn en specificaties voor het gebruik van het...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.