Wijzigingen in de elektronische factuur in LATAM in 2018

Wijzigingen in de elektronische factuur in LATAM in 2018

15/12/2017

De diversiteit van de Latijns-Amerikaanse landen is ook te zien in de verschillende plannen voor digitalisering die elk land uitvoert. Het is de meest geavanceerde regio in termen van facturering, maar waar elk land zich in een verschillende staat van volwassenheid bevindt voor wat betreft elektronische facturatie.  De implementatie van dit systeem heeft vele voordelen voor regeringen, die zich realiseren dat de beste manier om de betaling van belastingen te controleren en audits te kunnen doen, door middel van elektronische facturatie is.

Zuid-Amerika is koploper in wereldwijde elektronische facturatie

De elektronische factuur als enig facturatiemodel is al realiteit in veel Latijns-Amerikaanse landen. In belangrijke landen zoals Mexico of Brazilië, wordt het elektronische document al gebruikt bij 100% van de commerciële transacties. In andere landen zoals Chili, Argentinië, Colombia, Peru, Costa Rica of Uruguay, wordt gewerkt aan de volledige invoering ervan op de middellange termijn.

De pioniers in het gebruik van elektronische facturatie waren Chili, Mexico en Brazilië. In deze landen is het model breed ingevoerd en vindt het ook ingang in andere fiscale compliance processen, zoals de elektronische boekhouding. Het doel is om deze taken voor de belastingbetalers te vergemakkelijken en de economische kosten te verlagen.

Wijzigingen in de elektronische factuur in LATAM in 2018

In Brazilië behoort het elektronische facturatiesysteem tot de meest geconsolideerde in de wereld. Het is de grootste wereldmacht in uitgifte van elektronische belastingdocumenten via haar verschillende modellen van elektronische facturatie. In 2018 wordt een nieuw document genaamd EFD-REINF verplicht, wat bestemd is voor de overdracht van de roerende voorheffing gerelateerd aan de levering van diensten aan de SPED. Op 2 juli wordt het verplicht om te migreren naar de nieuwe versie 4.0 van uw NF-e. In Januari 2018 begint ook de validatie van EAN codes, opgenomen in fiscale notities voor de groep NACE 324 en dit wordt geleidelijk uitgebreid naar andere economische activiteiten.

Chili gaat in februari 2018 de laatste fase in van de migratie voor landelijke micro-ondernemingen, zowel voor de emissie als de ontvangst van elektronische facturen.

Colombia is één van de hoofdrolspelers in de massificatie van de elektronische factuur in het komende jaar. Tot nu toe heeft dit model een lage acceptatie. Toch heeft de DIAN een project voor geleidelijke invoering gelanceerd. Aan de ene kant moeten de belastingplichtigen die al nummerreeksen voor elektronische facturen volgens het decreet 1929 hadden aangevraagd, elektronisch factureren vanaf januari 2018. Aan de andere kant werkt de DIAN aan een resolutie waardoor grote belastingbetalers die geselecteerd zijn, in 2018 moeten beginnen met hun project voor elektronische facturatie. In 2019 moeten alle Colombiaanse bedrijven dit systeem gebruiken.

2018 is het jaar van de elektronische factuur in Costa Rica. Het land is bezig met de gefaseerde invoering van de elektronische factuur in het land, waar de DGI degene is die geselecteerde bedrijven informeert over de verplichting. Daarnaast heeft de DGI de data gepubliceerd voor het begin van de naleving voor de belastingbetalers die zelfstandig professionele diensten leveren als natuurlijke of rechtspersoon, per sector en per activiteit. Bekijk de kalender voor de invoering van elektronische facturatie in 2018.

Ecuador heeft de verplichting ingesteld voor nieuwe belastingbetalers om vanaf 1 januari 2018 elektronische facturen te gebruiken in Ecuador. Deze nieuwe emittenten van de elektronische factuur moeten een elektronisch certificaat verkrijgen en de toetreding aanvragen tot het systeem van uitgevende instellingen, om zich te registreren voor de test- en productieomgevingen van de SRI. Ecuador voert in 2018 ook een nieuw schema in voor elektronische facturatie. Wat betreft haar contingentiesysteem, op 1 januari 2018 vervalt het huidige online model waarbij de SRI de facturen ontvangt om deze te autoriseren. Alleen het offline model kan gebruikt worden zoals beschreven in de Resolutie 0079. Met dit model worden de contingentiesleutels afgeschaft, aangezien het een gelijktijdige verzending toestaat van elektronische documenten naar de SRI en naar de ontvanger. Het doel is dat de autorisatie onmiddellijk plaatsvindt.

Mexico gaat verder met de invoering van de verbeteringen in haar Digitale Belasting Ontvangstbewijs via internet. Vanaf 1 januari is het gebruik verplicht van versie 3.3 van de CFDI en ook is vanaf deze datum versie 1.1 de enige geautoriseerde versie van de Plug-in voor Buitenlandse handel. Een nieuwe plug-in, het Elektronische Ontvangstbewijs voor Betalingen, wordt verplicht vanaf 1 April 2018. Tot slot zal op 1 juli 2018 het goedkeuringsproces voor de annulering van elektronische facturen van kracht worden.

In Paraguay verwacht men dat het project voor de elektronische factuur significante vooruitgang boekt in de loop van 2018, met de inwerkingtreding van de corresponderende wetgeving. De bedoeling is dat er een proefproject begint met enkele vrijwillige ondernemingen en dat de verplichte elektronische facturatie halverwege 2018 geregeld wordt.

Hoewel er vandaag de dag nog landen zijn in Zuid-Amerika die geen elektronische factuur gebruiken, is het zeker dat de veranderingen in andere landen ertoe leiden dat LATAM een van de toonaangevende continenten is qua invoering van de wereldwijde elektronische factuur. We kunnen erop rekenen dat de rest van de regeringen zich met het verstrijken van de tijd hierbij zal aansluiten.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.