Versie 2.1 van het elektronische betalingsbewijs in Peru

Versie 2.1 van het elektronische betalingsbewijs in Peru

09/07/2018

 

De elektronische factuur in Peru, ter plekke elektronisch betalingsbewijs (CPE) genaamd, is in een vergevorderd stadium van invoering. Het systeem van elektronische emissie (SUNAT) betreft niet alleen facturen, maar ook elektronische tickets, creditnota's en incassonota‘s. Vanaf Juli 2018 treedt een wijziging op in de versie van de XML-schema's, van 2.0 naar 2.1.

De verplichte uitvoering van versie 2.1 van de EPC-schema‘s bestaat uit twee fasen, afhankelijk van het type elektronische uitgever.

 • Aan de ene kant moeten de nieuwe facturerende partijen vanaf 1 Juli 2018 direct beginnen met versie 2.1 van de XML.
 • Aan de andere kant hebben belastingplichtigen die reeds elektronische facturen uitgeven, een periode van overgang naar versie 2.1. Ze moeten deze versie verplicht gebruiken met ingang van sinds 1 Juli 2019.

SUNAT stelt een hulpmiddel ter beschikking van de belastingbetalers om de volledige lijst van elektronische uitgevers te verifiëren.

Zoals in andere Latijns-Amerikaanse landen, is het massale gebruik van deze technologie bedoeld om de kosten van de belastingbetaler te verlagen, fiscale compliance te vereenvoudigen en de bestrijding van belastingontduiking te verbeteren.

Welke wijzigingen brengt versie 2.1 van de CPE in Peru met zich mee?

Voor elk van de documenten worden verschillende wijzigingen geïntroduceerd. Bekijk de meeste relevante:

Op factuurniveau zijn er velden die van positie veranderen binnen de XML (datum van verstrijken van de factuur, leveringsinformatie, kortingen), andere bestaande velden die een nieuw gegeven bevatten (totaal van belastingen, totaal van de factuur) en optionele nieuwe velden zoals:

 • Type activiteit van de factuur
 • Tijd van verzending van de factuur
 • Opmerking op het niveau van de kop
 • Begin- en einddatum van facturering
 • Informatie over openbare aanbestedingen

In credit- en incassonota‘s worden bepaalde optionele velden geïntroduceerd:

 • Datum van uitgifte
 • Opmerking op het niveau van de kop
 • Classificatie van het item
 • Aanvullende eigenschappen op artikelniveau
 • Veld dat het totale aantal voorschotten aangeeft

 

Internationaal platform voor elektronische facturatie EDICOM

EDICOM biedt belastingbetalers een oplossing voor elektronische facturering die processen automatiseert en is aangepast aan de voorschriften van de SUNAT.

Deze service, in web-modus of geïntegreerd met het beheersysteem van de klant, transformeert de gegevens naar het vereiste XML-schema, garandeert de integriteit door middel van digitale handtekeningen en verzorgt de aangifte van documenten bij de SUNAT.

Het platform van EDICOM is gereed voor zowel de verzending van elektronische documenten aan de SUNAT, de verzending naar geadresseerden, als de ontvangst van CPE‘s door de ontvangers. Verzending naar de ontvangers kan elektronisch plaatsvinden, ook als deze niet over een EDI-oplossing beschikken. De oplossing herkent de ontvanger van de factuur en, afhankelijk van wie de ontvanger is, beheert de verzending ervan via het voor elke klant vereiste kanaal.

 • Ontvangers met een elektronische factuur oplossing: Partners ontvangen automatisch het elektronische betalingsbewijs in het XML-schema dat is bepaald door de SUNAT, en dat gereed is om te worden verwerkt door uw oplossing en geïntegreerd is met uw interne beheersysteem.
 • Ontvangers zonder elektronische factuur oplossing: De factuur wordt gepubliceerd in de service Business@Mail, een webportaal met hoge niveaus van beveiliging, waarbij ontvangers zich aansluiten om facturen te raadplegen en downloaden. Met dit systeem automatiseert de uitgever van de elektronische factuur 100% van de uitgifte van de betalingsbewijzen, die op hun bestemming aankomen.

De automatisering van de volledige stroom van uitgifte, verzending en ontvangst van elektronische documenten vereenvoudigt de interne taken in het bedrijf en verhoogt de efficiency van de administratieve processen. Ook helpt het om kortere leverings- en betalingstermijnen van facturen te realiseren, aangezien het proces onmiddellijk is en rechtstreeks wordt geïntegreerd in het ERP van de klant.

Het is een oplossing aangeboden in SaaS modus in de cloud, zodat het onderhoud en de actualisatie van de infrastructuur wordt gedaan door gespecialiseerde technici van EDICOM.

Bovendien is het Global e-Invoicing Platform gereed voor uitgifte van elektronische facturen niet alleen overeenkomstig de eisen van Peru, maar aangepast aan meer dan 70 landen over de hele wereld. Dat wil zeggen, het is een volledige en schaalbare oplossing voor iedere multinational.

Leer hoe u succesvol met e-facturering in Latijns-Amerika kunt omgaan met ons White Paper over de stand van de elektronische factuur in Latijns-Amerika.

electronic envoice peru

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.