Peru: Meer dan 11.000 bedrijven moeten zich aanpassen aan de elektronische factuur

Peru: Meer dan 11.000 bedrijven moeten zich aanpassen aan de elektronische factuur

23/11/2016

Het project voor de elektronische factuur in Peru heeft december 2016 aangewezen als de uiterste datum voor aansluiting van alle bedrijven met de kwalificatie “principales contribuyentes de la Intendencia Lima o las intendencias regionales y oficinas de zona”.
In december 2016 verloopt een nieuwe termijn voor de migratie naar de elektronische factuur in Peru. De Resolución de Superintendencia Nº 203-2015/SUNAT heeft 1 december aangewezen als de datum voor aansluiting van meer dan 11.000 nieuwe bedrijven, die zijn gepubliceerd in een lijst die in te zien is via de webportal van de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Het gaat om bedrijven die voldoen aan één van de volgende eisen:

  • Ze worden beschouwd als principales contribuyentes van de Intendencia Lima.
  • Ze worden beschouwd als principales contribuyentes van de intendencias regionales en oficinas zonales.

Deze bedrijven moeten niet alleen elektronische facturen aanmaken, ze moeten ook verkoopbewijzen, kredietnota's en debetnota's in elektronisch format aanmaken, conform het SEE oftewel Sistema de Emisión Electrónica van de Peruaanse overheid.

De betrokken bedrijven waaraan we hier refereren, vormen de tweede groep van belastingbetalers die in 2016 te maken krijgt met het “Sistema de Emisión Electrónica”. 15 juli jongstleden werden die bedrijven gedwongen om zich aan te sluiten die gerubriceerd zijn als Principales Contribuyentes Nacionales.

De Peruaanse belastingadministratie SUNAT is bezig met de geleidelijke uitbreiding van het SEE (Sistema de Emisión Electrónica). Met het doel om de transitie naar de elektronische factuur te vergemakkelijken, is een tijdschema vastgesteld dat uitmondt in volledige verplichtheid in 2017. Het is een werkwijze die gebaseerd is op het model van andere landen in de regio zoals Chili of Argentinië.

Met de massificatie van deze technologie verbetert de SUNAT de controle op belastingontduiking, vereenvoudigt het de betaling van belastingen en bevordert het de concurrentiepositie en kostenreductie van Peruaanse bedrijven.


Enkele aanvullende aspecten van de elektronische factuur in Peru

De documenten die geassocieerd worden met de Peruaanse elektronische factuur, staan bekend als CPE (Comprobantes de Pago Electrónicos).

Naast de bedrijven die aangewezen zijn in de verschillende richtlijnen van de Peruaanse overheid, kan ieder ander bedrijf deze comprobantes gaan aanmaken en zich vrijwillig aansluiten bij het systeem. Sinds 2010 is het mogelijk om aante sluiten bij dit project voor elektronische aanmaak in Peru, waarvoor het bedrijf een aanvraagprocedure dient te doorlopen dat uitmondt in de Autorisatie en Harmonisatie voor het aanmaken van elektronische comprobantes de pago.

Om elektronische facturen aan te maken, kan men gebruik maken van het elektronische factureringssyteem MYPE, dat wordt beheerd door de SUNAT en gericht is op bedrijven met een gering factureringsvolume, of van systemen op de markt zoals het Internationale Platform voor Elektronische Facturen van EDICOM, dat zich volledig aanpast aan de specificaties van het Peruaanse systeem voor elektronische facturering.

De Certificaatautoriteit EDICOM is bovendien aangesloten bij het Registro Oficial de Prestadores de Servicio de Certificación Digital del INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual). In de praktijk komt dit erop neer dat de cerficitaten die EDICOM uitgeeft voor de elektronische ondertekening van facturen in Peru, officieel geldig zijn.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.