Panama begint met haar pilot plan voor elektronische facturatie

Panama begint met haar pilot plan voor elektronische facturatie

08/02/2018

Panama boekt vooruitgang op weg naar elektronische facturatie in het land. Op 11 januari 2018 publiceerde het directoraat-generaal van inkomsten van Panama (DGI) de vereiste termen en voorwaarden voor de uitvoering van het Pilot Plan voor elektronische facturatie, wat in de eerste helft van 2018 begint en zes maanden zal duren. Door middel van Resolutie nr. 201-0235 wordt uitsluitend toestemming verleend voor het gebruik van elektronische facturatie aan de bedrijven die deelnemen aan de pilot.

Het is een project waaraan 30 Panamese bedrijven vrijwillig deelnemen, als vertegenwoordigers van verschillende sectoren en met het doel om het huidige elektronische facturatiesysteem uit te proberen. Gedurende de pilot zullen de elektronische facturen en de zogenaamde 'equipos fiscales' naast elkaar bestaan, zonder te kunnen worden gedupliceerd. Na afloop van de pilot kunnen deze bedrijven doorgaan met het versturen van rechtsgeldige elektronische facturen en kan de DGI deze facturen ontvangen en valideren.

Na afronding van de pilot worden de noodzakelijke aanpassingen aan het systeem gedaan  en start de vrijwillige massificatie fase. DGI voorziet dat de eerste fasen van de verplichte deelname vanaf 2019 zullen beginnen. De invoering van een systeem van elektronische facturatie in het land zal leiden tot economische voordelen voor de betrokken ondernemingen op het terrein van besparingen op papier en fysieke ruimte. Maar daarnaast begint een fase van digitalisering en automatisering van de processen van ontvangst en integratie van facturen. Aan de andere kant elimineert het gebruik van dit systeem de mogelijke menselijke fouten en zorgt het voor kortere tijden voor invoer en inning van facturen, wat de economische doorstroming in bedrijven bevordert.

Kenmerken van de elektronische factuur in Panama

Enkele van de kenmerken van de Panamese elektronische factuur voor het pilot project zijn:

  • De factuur krijgt een XML-formaat in overeenstemming met de opgegeven technische specificaties.
  • De bewijskracht van een elektronische factuur wordt gewaarborgd door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening van de afzender, ondersteund door een gekwalificeerd elektronisch certificaat dat is afgegeven door een certificatiedienstverlener.
  • Een unieke CUFE code is vereist als unieke identificatie voor de elektronische factuur.
  • DGI is de verantwoordelijke instantie voor het valideren of facturen voldoen aan alle gespecificeerde voorwaarden.

Het belang van de elektronische factuur in Panama

Aan de ene kant is Panama momenteel een van de landen met grote shared service centers van multinationale ondernemingen voor de gehele Midden-Amerikaanse regio. Veel van deze bedrijven maken al gebruik van elektronische facturatie in andere landen op mondiaal niveau, zodat de vooruitgang van Panama met dit systeem hen in staat stelt om dit model op een gecentraliseerde wijze te blijven gebruiken.

Als shared service centers concentreren zij veel van de buitenlandse handelsactiviteiten en van het vervoer naar en van de Verenigde Staten en Europa. De implementatie van een model voor elektronische facturatie zal dus leiden tot een grotere openstelling van het land en tot de standaardisatie van processen.

Aan de andere kant heeft Panama, dankzij haar geografische ligging, een strategische positie op logistiek niveau, wat ertoe heeft geleid dat de regering samen met de Inter-American Development Bank een logistiek plan heeft ontwikkeld met een visie voor 2030. Het plan streeft ernaar de geografische positie van het land en de bestaande logistieke elementen te benutten, zoals het Panamakanaal en haar expansie, havens, luchthavens, logistieke gebieden, spoorwegen en grensovergangen. Samenvattend: versterking van het concurrentievermogen van de regio vis-á-vis de uitdaging van de wereldwijde logistieke operaties.

In deze zin vereenvoudigt de implementatie van de elektronische factuur de onmiddellijke emissie en ontvangst van deze documenten, zonder fouten en automatisch, wat grote administratieve en economische voordelen inhoudt, gezien de hoeveelheid facturen die de multinationals genereren

Maak kennis met het mondiale platform voor elektronische facturen van EDICOM

De verspreiding van de elektronische factuur vindt wereldwijd plaats en betekent een uitdaging als het gaat om het voldoen aan de verschillende eisen van elke nationale regering. Om deze reden kan het kostbaar zijn voor bedrijven die internationaal opereren om verschillende projecten voor elektronische facturatie in elk land te implementeren.

EDICOM is zich bewust van de bedrijfsbehoefte om deze processen, die steeds meer mondiaal van aard zijn, te vereenvoudigen en automatiseren. Om deze reden beschikken we over een globaal platform voor elektronische facturatie om de uitgifte en ontvangst van facturen in elektronisch formaat met ieder land te vergemakkelijken. Het is dé oplossing voor die bedrijven die in verschillende markten opereren vanuit gecentraliseerde managementsystemen, en die in staat moeten zijn om deze documenten te behandelen overeenkomstig de geldende wetgeving in elk land.

Wilt u meer weten over de elektronische factuur? Ons team van experts zal u graag helpen. Neem contact met ons op.

panama facturación electrónica

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.