Ontwikkelingen in de elektronische facturatie en elektronische BTW in de Europese Unie in 2018

Ontwikkelingen in de elektronische facturatie en elektronische BTW in de Europese Unie in 2018

29/01/2018

De digitale transformatie door de elektronische factuur maakt zijn opmars in de gehele Europese Unie. 2018 is de datum waarop de Richtlijn 2014/55/EG de elektronische factuur verplicht stelt met elke publieke administratie in Europa. Daarom zijn de lidstaten al jaren bezig met de voorbereiding en de omzetting van de richtlijn naar hun behoeften. Maar dat niet alleen. Systemen als de elektronische BTW-aangifte of de elektronische boekhouding via SAF-T worden ook al sinds vele jaren ingevoerd bij Europese bedrijven.

--> Download het White paper over wereldwijde btw-compliance.

We geven een overzicht van de verplichte veranderingen waarmee de belangrijkste landen van de Europese Unie geconfronteerd worden.

In Spanje treedt het real-time elektronische BTW-stelsel SII in werking in provinciale gemeenschappen in Baskenland en Navarra op 1 januari 2018. In de rest van Spanje geldt het vanaf 1 juli 2017 voor circa 62.000 bedrijven.

--> Download het White paper over de SII met alle details.

Binnen haar agenda voor gefaseerde invoering, zal Frankrijk vanaf 1 januari 2018 middelgrote bedrijven dwingen om elektronisch te factureren aan de publieke sector. De invoering voor micro-ondernemingen wordt voorzien voor het jaar 2019. In Frankrijk heet het gebruikte platform Chorus Pro.

--> Download het White paper over Chorus Pro met alle details.

Italië neemt de leiding in systemen voor elektronische gegevens uitwisseling voor B2B en B2G. De regering is van plan om voor 2018 te bepalen dat alle toeleveranciers van de publieke sector in staat zijn om orders langs elektronische weg te ontvangen via het NSO-platform. Het NSO-platform streeft ernaar om het hub-kanaal te worden waarlangs alle bestellingen verlopen en worden verzonden naar de respectievelijke leveranciers. Op deze manier kan de MEF de relatie tussen orders en facturen controleren. Het is ook de bedoeling, op het gebied van B2B, dat vanaf volgend jaar de bedrijven in de olie-industrie en hun leveranciers verplicht de elektronische factuur gaan gebruiken. Het doel is om deze regeling de komende jaren uit te breiden naar alle Italiaanse bedrijven voor hun B2B en B2G uitwisselingen.

Engeland gaat verder met de digitalisering van het nationaal stelsel voor gezondheidszorg NHS. In 2018 is het de beurt aan bedrijven die medicijnen leveren, laboratoria en apotheken om de elektronische factuur in te voeren. Daarvoor is het noodzakelijk dat bedrijven voldoen aan eisen van synchronisatie van productgegevens via GDSN en dat ze de diensten van een geaccrediteerde PEPPOL Access Point inhuren.

--> Download het White paper over de NHS met alle details.

Duitsland bereidt de wet voor elektronische facturen voor en bepaalt het systeem voor de elektronische uitwisseling van facturen. Het startpunt voor de ontvangst van elektronische facturen van leveranciers van federale ministeries en centrale constitutionele organen in Duitsland, wordt een centrale portaal waar leveranciers gebruikersaccounts moeten aanmaken. Op deze manier kan een willekeurige provider met één gebruikersaccount facturen versturen naar elk federaal ministerie of overheidsinstantie op het hoogste niveau.

In België bepaalt de Vlaamse regering dat vanaf 1 januari 2018 elektronische facturatie verplicht is voor bedrijven die deelnemen aan een aanbesteding voor meer dan 135.000 euro.

Zweden De elektronische factuur is verplicht sinds 2008 voor de centrale agentschappen van de regering. In 2014 begonnen alle organisaties met meer dan 50 werknemers elektronische bestellingen te gebruiken. Agentschappen van de overheid moeten het PEPPOL netwerk gebruiken vanaf 2018 voor processen van versturen van orders en ontvangst van facturen.

Hongarije werkt aan de invoering van een systeem van elektronische BTW-aangifte in real-time (24 uur) in juli 2018. De regering heeft het platform KOBAK geïmplementeerd, van waaruit al testen uitgevoerd kunnen worden. Deze verordening gaat gelden voor bedrijven geregistreerd in Hongarije met een BTW-waarde gelijk aan of hoger dan 100.000 HUF.

Polen is bezig met een geleidelijke invoer van het systeem van aangifte van BTW-boeken via SAF-T. Grote ondernemingen zijn aangesloten vanaf juli 2016 en in januari 2018 is de beurt aan het MKB. De verplichting is van invloed op alle bedrijven die in Polen geregistreerd zijn voor de toepassing van de BTW, ook als ze geen fysieke vestiging hebben in het land.

Noorwegen vertraagt tot 2020 de invoering van de SAF-T die gepland stond voor januari 2018. Sinds 2017 is de uitwisseling van BTW-bestanden in SAF-T formaat vrijwillig.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.