Nieuws over de elektronische factuur in Europa in 2019

Nieuws over de elektronische factuur in Europa in 2019

16/11/2018

Voortbordurend op de strategie voor de digitale interne markt en de onstuitbare opmars van de digitale transformatie, ontwikkelen diverse Europese landen in 2019 verschillende elektronische strategieën toegepast op modellen voor elektronische facturatie.

We bekijken wat de belangrijkste vernieuwingen zijn waaraan bedrijven zich moeten aanpassen.

1. De richtlijn 2014/55/EG betreffende elektronische overheidsopdrachten treedt in werking op 18 April 2019. Dit betekent dat alle Europese overheidsdiensten vanaf deze datum facturen in elektronisch formaat moeten kunnen ontvangen van hun leveranciers, volgens de Europese normen die door de CEN zijn goedgekeurd: XML van de CEFACT/ONU en UBL. Sommige landen hebben hun eigen nationale platformen gecreëerd om de ontvangst van facturen van leveranciers te centraliseren en anderen hebben het gebruik van het Europese PEPPOL netwerk aangewezen voor B2G uitwisselingen.

  • Download ons White Paper over elektronische facturatie in de Europese Unie.

2. De elektronische factuur wordt verplicht voor alle bedrijven in Italië vanaf 1 januari 2019. De Legge di Bilancio 2018 definieert dat de Italiaanse bedrijven hun facturen verplicht moeten verzenden en ontvangen via het SdI (Sistema di Interscambio) en in het formaat XML-FatturaPA.

3. Portugal. Vanaf 2019 is elektronische facturering met de Portugese overheid (centraal, lokale, regionaal en zakelijk) verplicht. De Portugese oplossing voor elektronische facturatie met het openbaar bestuur zal beschikken over een portaal voor elektronische facturatie van de ESPAP, Entidade de Serviços Partilhados da Administração. De vereiste documenten zijn de factuur, creditnota en debetnota in UBL 2.1 formaat. De verbinding wordt uitgevoerd via AS2-protocol of via webservices en documenten moeten worden opgeslagen voor 10 jaar door zowel de zender als de ontvanger.

4. Polen: De Poolse regering is bezig met een centraal platform voor elektronische facturering (PeF) vergelijkbaar met dat in landen zoals Spanje of Frankrijk. Het platform zal vanaf April 2019 beschikbaar zijn. Via dit platform worden facturen verzonden aan overheidsdiensten in het PEPPOL-formaat en via PEPPOL Access Points.

5. Zweden Vanaf April 2019 wordt de elektronische B2G factuur verplicht. Overheidsdiensten accepteren alleen nog elektronische facturen, bij voorkeur in PEPPOL formaat, hoewel het nationale formaat Svefaktura ook geaccepteerd wordt. Vanaf November 2019 moeten alle overheidsdiensten geregistreerd zijn in PEPPOL en zijn ze verplicht om elektronische facturen te ontvangen. Daarom moet elke Zweedse openbare entiteit verbonden zijn met een PEPPOL Access Point.

6. Noorwegen Vanaf 1 April 2019 wordt de elektronische B2G factuur verplicht. De EHF Invoice en Credit Note 3 formaten worden geaccepteerd, beide gebaseerd op het Europese PEPPOL formaat. De release van deze versie zal plaatsvinden op 15 November opdat de betrokkenen hun schema‘s voor elektronische facturering kunnen aanpassen aan de vastgestelde eisen.

 

Op Europees niveau en ten aanzien van openbare aanbestedingen in de gezondheidszorg

Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in Italië. De Italiaanse Gezondheidszorg bereidt zich erop voor om elektronische bestellingen met leveranciers via één kanaal te laten lopen, het NSO platform (Nodo Smistamento Ordini), vanaf 1 Oktober 2019. Italië implementeert ook haar NSO platform (Nodo Smistamento Ordini) voor het beheer van de elektronische bestellingen door leveranciers van de Nationale Gezondheidsdiensten.

Dit betekent dat openbare entiteiten in de sector van de gezondheidszorg hun bestellingen uitsluitend op elektronische wijze naar een leverancier verzenden. Gestructureerde elektronische bestellingen worden toegezonden door de overheid, in het Europese standaardformaat UBL PEPPOL, en door leveranciers via hetzelfde kanaal ontvangen.

National Health Service (NHS) in het Verenigd Koninkrijk. De implementatie van e-Procurement in de National Health Service (NHS) kent verscheidene belangrijke data in de loop van 2019. Het elektronisch contracteren van alle NHS-leveranciers gebeurt met gebruikmaking van internationale standaarden, met het doel de interoperabiliteit tussen de verschillende systemen te vergemakkelijken. In dit opzicht stelt de e-Procurement Strategy het gebruik van de internationale normen van GS1 en PEPPOL verplicht.

  • Download het White Paper over de NHS e-Procurement Strategy.

In de ontwikkeling ervan zijn er in 2019 enkele data waarmee leveranciers rekening moeten houden met betrekking tot GDSN en PEPPOL:

  • 31 maart 2019: De 14-cijferige nummerreeks van de geneesmiddelen identificatienummers (GTIN) moet worden toegewezen aan alle eenheden.
  • 31 maart 2019: Versturen van elektronische facturen naar de NHS via het Access Point
  • 30 September 2019. Versturen van facturen overeenkomstig het GS1 systeem met artikelnummers (Global Trade International Number – GTIN) en leverancierscodes (Global Location Number-GLN) naar de Access Points.

 

Hoe te voldoen aan deze verplichtingen met het EDICOM-platform

Oplossing 1: Gecertificeerd EDICOM PEPPOL Access Point voor uitwisseling van elektronische documenten tussen openbare en particuliere ondernemingen van elk Europees land.

De toegang tot het PEPPOL netwerk vindt plaats via de zogenaamde Access Points (AP) of toegangspunten. De Access Points zijn punten die zijn gecertificeerd door de vereniging OpenPEPPOL en die gebruikmaken van protocollen en gestandaardiseerde documentindelingen en die algoritmes voor elektronische handtekening toepassen op de documenten. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het verzenden en ontvangen van de bestanden. De Access Points communiceren verplicht via het AS2-protocol dat authenticatie, vertrouwelijkheid, integriteit, onweerlegbaarheid en veiligheid van de informatie garandeert. De EDICOM infrastructuur geeft toegang tot onze AS2 Server.

Het EDICOM platform voor het opereren in het PEPPOL netwerk werkt op een geautomatiseerde manier. Het is een oplossing die wordt geïntegreerd met het ERP of interne managementsysteem van het bedrijf en dat de gegevens transformeert naar de vereiste standaard op een voor de gebruiker transparante manier.

Een van de grootste voordelen van het hebben van een globale leverancier zoals EDICOM is dat het mogelijk is om alle elektronische communicatie te centraliseren, ook al opereert het bedrijf in verschillende landen. Op deze manier kan een Italiaans bedrijf deelnemen aan een openbare inschrijving in Spanje, Frankrijk of elke andere staat met gebruikmaking van één enkele oplossing.

 

Oplossing 2: Binnen het netwerk van toegevoegde waarde van EDICOM, genaamd EDICOMNet, bevindt zich de overheids-HUB die de rechtstreekse verbinding garandeert met openbare lichamen en de nationale platforms waarmee deze opereren.

EDICOM heeft een verbinding met de instellingen die ons toestaat om verbinding te maken met elk openbaar lichaam, lokaal, regionaal, nationaal of Europees, en meestal via WebServices. Deze HUB elimineert de complexiteit voor bedrijven die point-to-point verbinding moeten maken met elk aparte overheidsdienst.

Het platform voorziet in een kanaal voor bi-directionele communicatie, waarmee zowel het verzenden van facturen geautomatiseerd kan worden als de ontvangst van statusberichten die waardevolle informatie leveren over de levenscyclus van de facturen.

e-Invoicing developments for 2019 in Europe

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.