Nieuwe verplichtingen in Ecuador voor het implementeren van de elektronische factuur

Nieuwe verplichtingen in Ecuador voor het implementeren van de elektronische factuur

28/11/2017

De Servicio de Rentas Internas van Ecuador (SRI) heeft de verplichting gepubliceerd voor nieuwe belastingplichtige vennootschappen om vanaf 1 januari 2018 elektronische facturen te gebruiken. In 2014 lanceerde de Servicio de Rentas Internas (SRI) een progressief tijdschema voor de invoering van elektronische facturatie, dat bepaalde bedrijven en publieke organisaties dwingt om zich bij dit systeem aan te sluiten.

Nu, met resolutie NAC-DGERCGC17-00000430, worden nieuwe belastingplichtigen aangewezen die verplicht zijn om verkoopbewijzen, verklaringen van voorheffingen en aanvullende documenten langs elektronische weg te versturen volgens de volgende kenmerken:

  • Leveranciers van de staat wiens omzet in het vorige boekjaar gelijk was aan of hoger dan het dubbele van de waarde van de inkomsten waarvoor is vastgesteld dat dit verplicht tot het voeren van een boekhouding;
  • Belastingplichtigen wiens omzet in het vorige boekjaar gelijk was aan of hoger dan het dubbele van de waarde van de inkomsten waarvoor is vastgesteld dat dit verplicht tot het voeren van een boekhouding;
  • Natuurlijke personen of ondernemingen van wie het jaarinkomen in het vorige boekjaar gelijk was aan of groter dan het bedrag dat is bepaald voor kleine en middelgrote ondernemingen;
  • Vennootschappen die onderhevig zijn aan bijzondere verbruiksbelasting;
  • Vennootschappen die onderhevig zijn aan de aflosbare belasting op niet te retourneren plastic flessen;
  • Belastingbetalers die de Servicio de Rentas Internas om terugbetaling verzoeken van de aflosbare belasting op niet te retourneren plastic flessen;
  • Producenten en marketeers van alcohol;
  • Houders van mijnbouwrechten, uitgesloten degenen die vallen onder het ambachtelijke mijnbouwregime;
  • Belastingplichtigen die economische activiteiten ontwikkelen op het gebied van productie en raffinage van rietsuiker.

Deze nieuwe emittenten van de e-factuur moeten een elektronisch certificaat verkrijgen en de toetreding aanvragen tot het systeem van uitgevende instellingen, om zich te kunnen registreren voor de productie- en testomgevingen van de SRI.

Een geautomatiseerde oplossing voor de afgifte van de elektronische ontvangstbewijzen

EDICOM heeft een internationaal platform voor elektronische facturatie ontwikkeld, waarmee het genereren, verzenden en opslaan van het elektronisch bewijs mogelijk is,  overeenkomstig de vastgestelde voorschriften in Ecuador. Dit proces ontwikkelt zich automatisch, waardoor bedrijven minder tijd kwijt zijn aan deze administratieve taken.

De invoering van de elektronische factuur is snel en eenvoudig. Alle Ecuadoraanse belastingbetalers die dat willen, kunnen dit nieuwe elektronische systeem invoeren met gebruikmaking van de services van Edicom.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.