Nieuwe modellen voor elektronische facturering in 2019 in Latijns-Amerika

Nieuwe modellen voor elektronische facturering in 2019 in Latijns-Amerika

16/11/2018

Verschillende landen in Latijns-Amerika, zoals Guatemala, Panama en Paraguay, zijn bezig met het ontwikkelen van hun modellen voor elektronische facturering. Deze landen volgen in de voetsporen van anderen met meer geavanceerde systemen zoals Mexico, Brazilië en Chili.

Dit zijn de belangrijkste nieuwigheden voor 2019:

1. Guatemala. De elektronische factuur in Guatemala bereidt zich voor op een geleidelijke invoering van het nieuwe FEL model met ingang van 2019. De Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) van Guatemala stelt geleidelijk de segmenten van belastingbetalers en termijnen voor hun opname in het FEL regime vast. 376 grote belastingbetalers zijn in kennis gesteld zodat ze hun boekhoudkundige systemen kunnen aanpassen aan de online elektronische factuur (FEL), en zij zijn de eersten die verplicht zijn tot het implementeren van het nieuwe systeem. De elektronische handtekening wordt verplicht op elektronische facturen, als mechanisme voor authenticiteit en onweerlegbaarheid ervan.

Leer hoe dit model van elektronische facturatie in Guatemala werkt.

2. Colombia. 1 Januari 2019: Grote belastingbetalers die te maken hebben met technische problemen. In de loop van 2019: De DIAN maakt implementatiedata bekend op basis van een schema dat bedrijven indeelt naar economische activiteit.

EDICOM, als technologische leverancier geautoriseerd door de DIAN voor het leveren van elektronische facturatiediensten, heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling en elektronische facturatie. Wij bieden geïntegreerde en geautomatiseerde oplossingen voor de uitgifte, validatie, verklaring, verzending en bewaring van elektronische facturen, overeenkomstig de eisen van de wetgeving.

Doelen en voordelen van de elektronische factuur in Colombia

3. Argentinië: Vanaf April 2019 wordt de elektronische factuur in Argentinië verplicht voor alle categorieën belastingbetalers.

Argentinië werkt aan de verplichte massificatie van de elektronische factuur vanaf April 2019 met een nieuwe regeling van facturering, Régimen de Emisión de Comprobantes Electrónicos (R.E.C.E). De AFIP heeft wijzigingen geïntroduceerd in het model van elektronische facturatie door de algemene resoluties 4290 en 4291.

4. Panama: Panama gaat verder met de periode van vrijwillige aansluiting bij de elektronische facturatie, in afwachting van wetgeving.

5. Paraguay: Paraguay bereidt zich voor om te beginnen met het implementatieproject voor de elektronische factuur in het land. Na het pilotproject dat in 2018 werd uitgevoerd met 14 bedrijven, begint de SET nu met de periode van Gecontroleerde Vrijwilligheid.

6. Peru: Alle bedrijven die vandaag de dag gecatalogiseerd zijn als belangrijke belastingbetaler, zijn verplicht om een OSE te gebruiken vanaf 1 maart 2019. Elk bedrijf dat als belangrijke belastingbetaler gecatalogiseerd is, heeft vanaf 1 januari 2019 vier maanden de tijd om verplicht te migreren naar het OSE model.

7. Bolivia: DE SIN PUBLICEERDE OP 4 FEBRUARI EEN NOTA WAARIN HET INFORMEERDE OVER HET UITSTEL TOT "MIN OF MEER AUGUSTUS" VAN DE INVOERING VAN HET SYSTEEM VAN ELEKTRONISCHE FACTURATIE (SFE). De data waren in eerste instantie gepland om te beginnen met de gefaseerde invoering per groep van belastingplichtigen vanaf maart 2019, maar nu zal het nieuwe schema afgewacht moeten worden.

Voldoe aan de eisen van elk model van elektronische facturatie

De belangrijkste uitdaging van bedrijven die met verschillende Latijns-Amerikaanse landen werken, is te kunnen voldoen aan de verschillende verplichtingen die elk model presenteert. De processen van verzenden en ontvangen van elektronische facturen kunnen complex zijn als men niet over een technologische provider beschikt die de juiste verzending en ontvangst van deze elektronische documenten kan garanderen, en daarbij voldoet aan iedere wetgeving .

Dit zijn de belangrijkste voordelen van EDICOM Global Platform:

1. De oplossing kan worden geïntegreerd met de belangrijkste ERPs op de markt, voor het automatiseren van de BTW-aangifte en elke andere belastingcommunicatie.

2. Het is een platform dat geschikt is voor fiscale compliance in meer dan 60 landen over de hele wereld, waardoor het mogelijk is om alle procedures in één enkele oplossing te centraliseren.

3. EDICOM Platform is niet alleen klaar voor de elektronische BTW-aangifte, maar ook voor elektronische facturatie en elke andere commerciële of fiscale communicatie.

4. Het platform voldoet aan de specifieke technische en juridische eisen van elk land bij het verzenden van informatie naar de belastingdienst. Door outsourcing en automatisering van dit proces op een enkel platform, wint de klant aan flexibiliteit en wendbaarheid en heeft hij de garantie dat zijn informatie op de juiste manier de overheidsinstantie in kwestie bereikt.

5. Het EDICOM-platform beschikt over verschillende certificaten zoals ISO 27001, ISO20000, ISAE 3402 of TIER II DESIGN. De belofte van EDICOM aan al haar klanten door middel van deze certificaten is niets anders dan het bieden van de maximale garanties voor veiligheid en het onderhouden van de door het bedrijf geboden SLA, die een minimale beschikbaarheid van de oplossing bepaalt van 99,9%.

Krijg meer informatie over de elektronische factuur via EDICOM Global e-Invoicing Platform.

new e-invoicing models latam

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.