Nederland sluit zich aan bij de Europese factuur B2G

Nederland sluit zich aan bij de Europese factuur B2G

23/11/2016

2017 wordt het jaar van de elektronische factuur in Nederland. Met ingang van januari aanstaande zullen de leveranciers van de publieke administratie hun facturen in elektronisch formaat moeten versturen.
Nederland sluit zich aan bij de lijst van Europese landen die in 2017 projecten voor “einvoicing” beginnen in de publieke sector. In januari 2017 zal de Nederlandse Centrale Overheid stoppen met het accepteren van papieren facturen en alleen nog elektronische documenten in behandeling nemen die zijn gestructureerd conform een XML standaard met een syntax die door de Nederlandse overheid is gedefinieerd. Deze verplichting strekt zich uit tot contracten die volgend jaar getekend worden, wat inhoudt dat leveranciers met lopende akkoorden met de overheid die al eerder getekend waren, niet geraakt worden door deze maatregel, hoewel ze zich vrijwillig kunnen aansluiten bij het elektronische model.

De Nederlandse overheid neemt dit initiatief naar aanleiding van de Richtlijn 2014/55/EU, die bepaalt dat uiterlijk in november 2018 alle lidstaten van de EU systemen voor elektronische facturering moeten implementeren voor de processen van publieke contractering. Met de invoering van de elektronische factuur streeft het Ministerie van Economische Zaken ernaar de bureaucratie te beperken, de relaties met de publieke administraties te vereenvoudigen en de fiscale controle te verbeteren.


Enkele karakteristieken van de Nederlandse elektronische factuur

Het Nederlandse project voor elektronische facturering B2G begon in 2009. Sindsdien is er sprake van een geleidelijke evolutie van het elektronische factureringssysteem dat in 2017 zal uitmonden in de definitieve invoering.

De leveranciers van de Nederlandse overheid zullen hun facturen in twee formats kunnen aanleveren:

  • UBL-OHNL: dit betreft een variatie op de standaard UBL-XML, die specifiek is ontworpen voor de Nederlandse publieke autoriteiten voor de emissie van facturen voor geleverde goederen en diensten.
  • XML-SETU: Ontworpen voor de emissie van facturen die te maken hebben met het contracteren van tijdelijk personeel en hun diensten.

Beide standaarden zullen de komende jaren naast elkaar blijven bestaan, in afwachting van de Europese interoperabele standaard B2G voor facturen die door de Europese Commissie ontwikkeld wordt.


Connectiviteit met de Nederlandse publieke administraties

De connectiviteit met de publieke administraties voor het versturen van facturen, zorgt altijd voor een zekere complexiteit in de projecten voor “compliant einvoicing B2G”. De Nederlandse overheid biedt verschillende kanalen die zijn aangepast aan de technologische capaciteiten van de verschillende leveranciers:

  • Webform: bedoeld voor kleine leveranciers met weinig facturen. Vereist de handmatige registratie van de factuur in een webportal dat door de overheid beschikbaar wordt gesteld.
  • Via “Digipoort”: “Digipoort” functioneert als centrale hub voor de ontvangst van elektronische facturen gericht aan de Nederlandse overheid. Dit kanaal is ontworpen voor het automatisch versturen van XML gestructureerde documenten. Het kanaal is bedoeld voor leveranciers met gemiddelde en hoge volumes aan facturen die beschikken over emissie-oplossingen die zijn geïntegreerd met hun beheersystemen, en die de volledige automatisering toestaan van de processen van generatie en verzending van de elektronische facturen.

Internationaal Platform voor Elektronische Facturen van EDICOM

Met meer dan 20 jaar ervaring is EDICOM een van de meest vooraanstaande ontwikkelaars van systemen voor “compliant einvoicing B2G”.

Het EDICOM platform implementeert de mechanismen die de emissie en verzending mogelijk maken van het door de Nederlandse overheid genormeerde format, en maakt op transparante wijze verbinding met Digipoort voor de automatisering van het gehele proces voor aanmaak en verzending van de documenten.

De door EDICOM geïmplementeerde oplossing is schaalbaar naar een wereldwijd niveau, waardoor het een effectieve optie is voor multinationale ondernemingen die elektronische facturen moeten aanmaken in verschillende landen.

Het Permanente Observatorium voor de Elektronische Factuur van EDICOM functioneert als een gespecialiseerde werkgroep, die continu de systemen voor elektronische facturering op internationaal niveau analyseert, met het doel om het platform voor “compliant einvoicing EDICOM” permanent actueel te houden.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.