Mexico: De PAC (Proveedores Autorizados de Certificación) ondertekenen een Contract voor Toetreding met hun klanten

Mexico: De PAC (Proveedores Autorizados de Certificación) ondertekenen een Contract voor Toetreding met hun klanten

23/11/2016

Het “Contrato de Adhesión”, verplicht vanaf januari 2017, voorziet de uitgevers van Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) van meer bescherming en juridische zekerheid.
In januari 2017 treedt het zogenaamde Contrato de Adhesión in werking. Alle Certificaatproviders van de CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), worden verplicht om dit af te sluiten met iedere uitgever van elektronische facturen waaraan ze diensten verlenen. Het doel is om de belastingbetalende bedrijven of uitgevers van elektronische facturen te voorzien van een betere juridische bescherming bij de verlening van hun diensten. In dit document worden de rechten en plichten vastgelegd van beide partijen, net zoals dat gebeurt in andere sectoren zoals bijvoorbeeld banken of mobiele telefonie.

De Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal legde de vereiste vast om dit contract af te sluiten en gaf aan dat de door de SAT geautoriseerde PAC's het “Contrato Tipo de Prestación de Servicios de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y Servicios Adicionales o Complementarios dienen te gebruiken, zoals gepubliceerd in het Portal van de SAT. In deze resolutie wordt aangegeven dat dit document “door iedere geautoriseerde provider geregistreerd dient te worden bij de Procuraduría Federal del Consumidor”.


De informatie die het Contract voor Toetreding dient te bevatten

Deze maatregel reguleert zowel de basisservice die geleverd wordt aan de uitgever van facturen, als de aanvullende of complementaire services. Op deze manier vormt het Contrato de Adhesión het bewijs van de condities waaronder de diensten voor validatie, folio allocatie van de CFDI, toevoeging van het digitale stempel van de SAT en opslag (wat de basisservices zijn van iedere PAC) worden geleverd. Maar bovendien dienen in bijlage 1 van het document de overige aanvullende services gespecificeerd te worden die elke PAC levert aan de verschillende uitgevers, als onderdeel van hun van toegevoegde waarde-services.

Op deze manier beantwoorden de eisen in dit document aan de bepalingen in artikel 86 bis van de Ley de Protección del Consumidor, die expliciet de noodzaak bepaalt om rekening te houden “met de expliciete toestemming van de consument, ofwel schriftelijk ofwel langs elektronische weg”, als de provider services wil verlenen die aanvullend zijn aan de in het originele contratc vastgelegde services.

Naast andere gegevens dient het contract ook bepalingen te bevatten over de geldigheidsduur, de economische kosten of de beschikbaarheid van de afgesproken service en ondersteuning.

Hoewel het Contract voor Toetreding nieuw is, beschikken de klanten van de PAC EDICOM al over een schriftelijk document dat afspraken bevat over de beschikbaarheid van de service en de responsniveaus, in de vorm van een openbaar en bindend SLA (Service Level Agreement). Dit document bepaalt de beschikbaarheid van de service op 99.9% en bevat details over de overeengekomen termijnen waarin de helpdesk dient te reageren ingeval van vragen of incidenten.

Deze service overeenkomst wordt uitgebreid naarmate er meer garanties nodig zijn voor de klanten van EDICOM, dat, als Geautoriseerd Certificaat Provider Nummer 1 in Mexico, zich zal houden aan de uitgfitevereisten van het toetredingscontract in overeenstemming met de eisen van de Mexicaanse autoriteiten.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.