Italië: Het PEPPOL systeem wordt ingevoerd in de regio Emilia-Romagna

Italië: Het PEPPOL systeem wordt ingevoerd in de regio Emilia-Romagna

23/11/2016

Javier García, “Business Leader” voor het PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) initiatief in Emilia-Romagna, vertelt ons over de grondbeginselen van dit nieuwe systeem voor eprocurement, ontworpen ter optimalisatie van de bevoorradingsketen in de gezondheidszorg en ter verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg.
Het PEPPOL initiatief in Emilia -Romagna vindt plaats binnen een gemeenschappelijk Europees kader waarbij alle landen in de EU technologische projecten ontwikkelen voor het stimuleren van een “paperless” administratie in de publieke sector.

Behalve dat zij de modernisering van de administratie bevorderen, zijn deze initiatieven ook in lijn met Richtlijnen zoals 2014/24/UE die de creatie van een platform voor contractering en aanbesteding op Europees niveau reguleert, of 2014/55/UE die de lidstaten verplicht om systemen voor elektronische facturering in te voeren op basis van een gemeenschappelijke norm.

De regio Emilia-Romagna is verder gegaan dan alleen de elektronische factuur en heeft een dematerialisatiestroom in gang gezet die verplicht is voor de inkoopopdrachten en verzendberichten die worden uitgewisseld door organisaties in de gezondheidszorg en hun leveranciers.

“Sinds 30 juni moeten deze processen langs elektronische weg afgehandeld worden, conform de PEPPOL standaard. Op deze manier wordt het beheer eenvoudiger en bovendien is de regio daarmee koploper inzake de initiatieven voor “eProcurement”, nog vóór de Europese Unie zelf”, legt Javier García uit, verantwoordelijk binnen EDICOM voor het volgen van het |Italiaanse project.

PEPPOL heeft tot doel om één enkele standaard in te voeren voor alle Europese bedrijven en publieke administraties. Op die manier streeft men naar een antwoord op de problemen met de uniformering van standaarden en communicatieprocessen. In de woorden van Javier García: “de processen voor dematerialisatie worden algemener in een groot aantal landen, maar de onderlinge interoperabiliteit blijft een uitdaging”. Dit is wat de regio Emilia-Romagna ertoe gebracht heeft om een open en gemeenschappelijke standaard zoals het UBL PEPPOL format in overweging te nemen.


De werking van PEPPOL in Emilia-Romagna

Het initiatief eProcurement in de gezondheidszorg van Emilia-Romagna wordt ondersteund door het Agentschap Intercent-ER en gereguleerd door de “Delibera n.287” van maart 2015. Hierin worden de technische karakteristieken van het project en de implementatietermijnen bepaald.

“Het is gebaseerd op een communicatienetwerk met eigen protocollen. De partners maken hun berichten aan met de standaard UBL-PEPPOL en wisselen hun documenten uit via een van de knooppunten van het PEPPOL netwerk. Deze knooppunten krijgen de naam “Access Point” en worden geaccrediteerd om in het netwerk te opereren nadat zij een serie van tests en certificeringen hebben doorlopen die wordt uitgevoerd door het agentschap Intercent-ER”, legt de verantwoordelijke bij EDICOM, Javier García, uit.

Treedt het proces voor dematerialisatie eenmaal in werking, dan ontwikkelt zich de elektronische emissie van inkoopopdrachten in twee fasen:

  • De publieke entiteit stuur de gegevens van de opdracht naar Intercent-ER.
  • Intercent-ER verstuurt het document in PEPPOL format naar een ander Access Point zoals EDICOM, dat het transformeert naar het dataschema dat wordt vereist door de ontvanger en het daarna bezorgt.

Voor de verzendberichten, die ook elektronisch dienen te zijn, geldt de volgende procedure:

  • De leverancier stuurt het gestructureerde document naar zijn Access Point.
  • Het Access Point maakt verbinding met Intercent-ER en verstuurt het bericht van de leverancier.
  • Intercent-ER verstuurt het document in PEPPOL format naar het publieke orgaan.

Deze acties vinden plaats in real time, wat de emissieprocessen en responstijden van de publieke overheden en leveranciers verbetert.


De toekomst

Het programma voor dematerialisatie heeft betrekking op de publieke gezondheidszorg van Emilia-Romagna en diens leveranciers, hoewel het te verwachten valt dat dit soort projecten ook wordt uitgebreid naar andere regio's en activiteiten.

Behalve met de emissie en ontvangst van de verzendberichten en inkoopopdrachten in dit project, hebben de Italiaanse Publieke Sector en haar leveranciers ook te maken met de verplichting om vanaf 2015 elektronische facturen af te handelen.

“Door dit project zien bedrijven een afname van hun economische kosten en van het aantal fouten dat bij dit soort taken optreedt. De invoering van PEPPOL maakt het ook gemakkelijker om deel te nemen aan publieke aanbestedingen en zelfs de internationale handel, aangezien het een standaard betreft die zich snel verspreidt over geheel Europa, zoals blijkt uit vergelijkbare initiatieven in Zweden of het Verenigd Koninkrijk met de NHS (National Health Service)”, concludeert Javier García.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.