Elektronische factuur in Colombia: een “nieuwe realiteit” met 20 jaar geschiedenis

Elektronische factuur in Colombia: een “nieuwe realiteit” met 20 jaar geschiedenis

23/11/2016

Het begin van het project voor elektronische facturering in Colombia ligt meer dan twintig jaar in het verleden, maar de grote stap voorwaarts van dit systeem zal de komende maanden plaatsvinden, met het model voor massificatie dat aangezwengeld wordt vanuit de DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia).
Het massificatieproject dat sinds 2015 door DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) wordt gestimuleerd, heeft de laatste tijd in Colombia een enorme hoeveelheid krantenkoppen en nieuwsberichten opgeleverd. Maar de elektronische factuur is geen nieuw thema in dit land, aangezien Colombia al sinds meer dan twintig jaar over een eigen systeem beschikt. In deze post analyseren we kort de evolutie van het Colombiaanse systeem en de redenen dat dit momenteel zo sterk in de belangstelling staat.

In 1995 zorgde artikel 37 van Ley 223 ervoor dat de elektronische factuur gelijkwaardig werd aan de papieren. Een jaar later werden de eerste verkennende pilots uitgevoerd met deze technologie.

Het duurde tot 2007 voordat de elektronische factuur gereguleerd werd, toen namelijk twee essentiële normen werden vastgelegd: het Decreto 1929 en de Resolución 14465. De eerste norm definieerde de elektronische factuur en legt uit hoe deze met digitale media verstuurd, bezorgd, geaccepteerd en bewaard moet worden. Resolución 14465 definieerde de technische specificaties van dit systeem.

Tot nu toe was het gebruik van de elektronische factuur vrijwillig, na een voorafgaande aanvraag door bedrijven bij de DIAN. Het project stelde ook de noodzaak vast van formele overeenkomsten met alle klanten om het factureringssysteem te kunnen gebruiken.

De karakteristieken van het systeem hebben tot nu toe de invoering ervan bemoeilijkt. In 2014 bijvoorbeeld, werd berekend dat slechts 2% van de bedrijven koos voor de elektronische factuur. De noodzaak om overeenkomsten te sluiten met klanten, of de afwezigheid van een uniforme standaard die de interoperabiliteit bevordert, vormden een sta in de weg voor het omarmen van de digitale factuur door Colombiaanse bedrijven.

Geconfronteerd met deze situatie, begon de DIAN in 2013 met de ontwikkeling van een project voor massificatie van de elektronische factuur, waarbij het zich liet inspireren door initiatieven in omringende landen zoals Chili, Brazilië, of Mexico. Het doel was het corrigeren van geconstateerde fouten in het bestaande systeem, het vereenvoudigen van de ingebruikname en het stimuleren van de geleidelijke verplichting tot gebruik van de zogenaamde “comprobantes electrónicos” tussen de bedrijven in het land.

Dit werk vond zijn bekroning in november 2015 met de goedkeuring van Decreto 2242. Dit decreet legt de verplichting vast tot het aanmaken van elektronische facturen door natuurlijke en juridische personen, te selecteren door de DIAN. Het bepaalt ook het kader voor een geleidelijke invoering van deze technologie, afhankelijk van de inkomsten, het risiconiveau, de locatie, etc. Een andere essentiële wijziging die het decreet bepaalt, is de invoer van een gemeenschappelijke standaard voor alle bedrijven, gebaseerd op een digitaal ondertekend XML format.

Op 24 februari 2016 werd Resolución 000019 gepubliceerd. Daarmee definieert de DIAN de technische aspecten van het nieuwe elektronische factureringssysteem, conform het massificatiedecreet 2242. In deze resolutie zijn expliciet de belangrijkste aspecten vermeld, zoals het format van het document, het format van de digitale handtekening, of het accreditatieproces voor de emittenten van elektronische facturen.

Op 18 april ten slotte, gaf de DIAN groen licht voor het pilot plan voor de elektronische factuur. Een project waaraan in totaal 58 Colombiaanse bedrijven hebben deelgenomen, en waaraan EDICOM actief heeft meegewerkt met als doel om mogelijke fouten in het factureringsmodel te ontdekken en te corrigeren. Dit project, dat recent is afgerond, is het laatste hoofdstuk in een lange historie, en staat nu voor de uitdaging om het systeem met verplichtend karakter in te voeren voor de eerste groep van bedrijven die het DIAN binnenkort zal selecteren.

Met de massificatie van deze technologie verwacht men de hoge graad van belastingontduiking in Colombia te reduceren, en daarnaast de economische kosten te minimaliseren en de duurzaamheid en efficiency van bedrijven te verbeteren.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.