Elektronische facturatie tussen particuliere ondernemingen schrijdt voort in Europa, wat wordt het volgende land dat het invoert?

Elektronische facturatie tussen particuliere ondernemingen schrijdt voort in Europa, wat wordt het volgende land dat het invoert?

09/07/2018

Na de goedkeuring door de Europese Unie van het model voor elektronische facturatie tussen particulieren in Italië, is de vraag die blijft hangen welke andere landen dit systeem ook verplicht gaan stellen in de nabije toekomst.

Ter lancering van het Italiaanse project heeft de EU de intrekking van twee artikelen van Richtlijn 2006/112/ EG geaccepteerd, die betrekking hebben op het gemeenschappelijke BTW-stelsel. Concreet gesteld machtigt de EU de Italiaanse Republiek om twee speciale maatregelen in te voeren ter uitzondering van het bepaalde in de artikelen 218 en 232:

  • Uitzondering op het uitsluitend  aanvaarden als facturen van documenten of berichten in elektronisch formaat.
  • Uitzondering op de bepaling dat het gebruik van uitgegeven elektronische facturen door belastingplichtigen niet afhankelijk is van hun acceptatie door de ontvanger.

Het lijkt logisch dat, naarmate de landen van de Europese Unie modellen voor elektronische facturatie in hun processen voor overheidsaanbestedingen gaan gebruiken, dit systeem zich naar de rest van het zakenleven zal verspreiden. Niettemin zal het vele bedrijven dwingen om te zoeken naar oplossingen die passen bij hun financiële middelen en bij de wijziging van interne processen die tijd en kosten met zich meebrengen.

In Latijns-Amerika werken bijna alle landen met modellen voor elektronische facturatie die 100% van de belastingbetalers raken, en in sommige landen zoals Mexico zijn er elektronische boekhoudsystemen. Midden-Amerika, via Costa Rica, Panama en Guatemala, is bezig met de uitbreiding van zijn eigen elektronische systemen, misschien gestimuleerd door de groei van de Shared Services centra die in deze landen zijn geïnstalleerd.

Welke landen kunnen de volgende zijn die de B2B-factuur invoeren?

Maar Italië is niet het enige Europese land dat beschikt over een centraal facturatie platform dat niet enkel geschikt is voor verplichte communicatie met de overheid. De beschikking hebben over een platform van dit type, opent de deur naar gebruik tussen particuliere bedrijven.

De meest geavanceerde Europese landen qua elektronische facturatiesystemen zijn op dit moment Spanje, Frankrijk, Polen en Portugal.

In Spanje is, naast het systeem voor e-Invoicing B2G genaamd Facturae en de directe levering, bijna in real time, van informatie voor de BTW-aangiften, ook gestart met een centraal platform dat fungeert als intermediair tussen de onderaannemers van de publieke sector en de hoofdaannemers. Dit initiatief treedt op 1 juli 2018 in werking. Kan dit een eerste stap zijn naar massificatie van de e-factuur onder particuliere ondernemingen?

Frankrijk heeft haar centrale platform Chorus Pro en is vergevorderd met de verplichte invoering ervan. In 2019 worden kleine en middelgrote ondernemingen aangesloten en in 2020 micro-ondernemingen. Misschien zal, als het succes van het platform wordt bevestigd, de volgende stap de opening zijn van dit platform voor elektronische facturering tussen particuliere ondernemingen.

In het geval van Polen is haar model voor elektronische belastingaangifte via het JPK_VAT bestand al verspreid onder alle bedrijven, en nu is het land bezig met de implementatie van een centraal portaal voor facturen. Deze centrale portal fungeert als een database van alle informatie in de JPK_VAT, met het doel om fiscale fraudes op te sporen en de verschillen tussen aan- en verkopen van goederen en diensten te beheren.

Aan de andere kant heeft Portugal in 2013 een project geïmplementeerd voor het elektronisch declareren van facturen, vervoersdocumenten en boekhoudkundige transacties in SAFT-PT formaat. Het project voor elektronische boekhouding begint op 1 juli 2018, en betekent dat bedrijven alle boekhoudkundige transacties elektronisch moeten aangeven bij de belastingdienst in SAFT-PT formaat. Met deze implementatie is er al een groot aantal documenten dat Portugese bedrijven elektronisch moeten aangeven bij de overheid, namelijk vrijwel al hun fiscale documenten .

Wat duidelijk is, is de vooruitgang naar volledig gedigitaliseerde modellen voor zakelijke communicatie. Beetje bij beetje kiezen alle landen van de wereld voor elektronische systemen voor de betrekkingen met de overheidsinstanties en tussen bedrijven, die een betere controle over financiële bewegingen en belastingaangifte garanderen. Deze invoering van elektronische modellen biedt voordelen op middellange en lange termijn voor alle bedrijven, omdat hun kosten aan middelen voor verwerking en opslag van papier afnemen en informatie beter verwerkt wordt.

Welke voordelen biedt de elektronisch factuur tussen particuliere ondernemingen?

  • Grotere economische besparingen qua beheer en rentabiliteit

De invoering van een elektronische factuur-oplossing genereert besparingen qua gebruik van papier, kosten van verzending of afdrukken en fysieke opslag in bedrijven. Ook de tijd nodig voor handmatige invoer van gegevens in de boekhouding van betalingen en invorderingen van bedrijven neemt af.

  • Correctie van fouten.

Door middel van een automatisch elektronisch systeem dat is geïntegreerd met het ERP, wordt het aantal fouten in documenten gereduceerd en daarmee ook de daaruit voortvloeiende problemen met invorderingen.

  • Traceerbaarheid van documenten

Door middel van een elektronische oplossing kent men te allen tijde de status van documenten en zijn de acties die de ontvanger daarop uitvoert altijd traceerbaar. Op deze manier verbetert het beheer van en de controle over facturen.

  • Integratie en automatisering van ontvangst en verzending van facturen

Alle bedrijven zijn zowel uitgever als ontvanger van facturen. Beschikken over een efficiënt systeem, dat in staat is het gehele elektronisch proces te centraliseren van zowel emissie als ontvangst, optimaliseert de interne processen van bedrijven.

  • Standaardisatie van het systeem om met elke klant soepel te werken

De harmonisatie van de elektronische facturatie tussen particuliere ondernemingen in Italië creëert een nieuwe gemeenschappelijke ruimte, waarin het leggen van nieuwe werkrelaties gemakkelijker en sneller gaat omdat allen dezelfde taal spreken.

  • Verhoging van de kwaliteit van informatie en de productiviteit

Elektronische gegevensuitwisseling zorgt voor een gestroomlijnd operationeel beheer, wat een positieve invloed heeft op de betalingstermijnen. Aanmaak, verzending en ontvangst van de facturen is automatisch en daardoor wordt de tijd korter en zijn er minder fouten dan bij het.

electronic e-invoicing in europe

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.