Duitsland zet de eerste stappen voor het invoeren van de elektronische factuur B2G

Duitsland zet de eerste stappen voor het invoeren van de elektronische factuur B2G

23/11/2016

Het Federale Ministerie van Binnenlandse Zaken is begonnen met de migratie naar de elektronische factuur, door de goedkeuring van een wetsvoorstel dat tot doel heeft om de Europese richtlijn die het gebruik van dit soort documenten verplicht stelt in de relaties met de Publieke Sector vanaf 2018, op te nemen in de nationale wetgeving.
13 juli jongstleden heeft de Duitse Federale Overheid een wetsvoorstel goedgekeurd inzake de elektronische factuur bij contracten met de publieke administratie. Deze door het BMI (Bundesministerium des Innern) gepropageerde norm maakt de omzetting mogelijk van Richtlijn 2014/55/UE naar de Duitse nationale wetgeving, waarmee voldaan wordt aan de eis van de EU om de elektronische factuur in te voeren in de relaties met de publieke administratie vóór november 2018.

Op deze manier legt de Duitse overheid de wettelijke basis voor de normalisatie van de processen voor ontvangst en afhandeling van elektronische facturen door publieke federale instanties. Het voorstel bepaalt dat zowel de “Länder” als de “Kommunalstellen” (gemeentelijke organen) de mogelijkheid hebben om hun eigen normen voor elektronische facturen te ontwikkelen, hoewel te verwachten valt dat ze zich zullen aanpassen aan de nationale regelgeving, om zo de interoperabiliteit tussen publieke administraties te bevorderen en de aanpassing door providers te vereenvoudigen.

De BMI moet de technische normering oppakken, voor het in kaart brengen van de operationele aspecten van de elektronische factuur, een taak waarmee al diverse organen en speciaal voor deze taak gecreëerde commissies zich bezig houden. Aan de andere kant zal het Europese Comité voor Normalisatie (CEN) de Europese standaard voor elektronische facturen B2G publiceren, die is gebaseerd op een model voor semantische interoperabiliteit dat in kaart brengt welke informatie minimaal bevat moet zijn in elke elektronische factuur die is gericht aan de Europese administraties.


Een ontwikkeling zonder achteruit

De implementatie van de elektronische factuur in de sfeer van de B2G (Business to Government) relaties geldt voor alle Lidstaten van de Europese Unie, dus Duitsland is geen geïsoleerd geval. Sommige landen zoals Spanje, Portugal of Italïe hebben al systemen ontwikkeld die het gebruik van deze technologie verplicht stellen in de relaties van leveranciers met publieke administraties. Een ander land dat in dit opzicht geavanceerd is, is Frankrijk, dat in 2017 begint met haar project voor elektronisch factureren met de publieke administratie. In deze gevallen zullen de al in gebruik zijnde systemen zich moeten aanpassen aan de standaard voor semantische interoperabiliteit die de CEN ontwikkelt.

Het Permanente Observatorium voor de Elektronische Factuur, een werkgroep die is gecreëerd door EDICOM, analyseert permanent de vooruitgang die op dit gebied geboekt wordt in Europa. Deze analyse maakt het mogelijk dat het Internationale Platform voor Elektronische Facturering van EDICOM permanent geactualiseerd wordt om services te verlenen in ieder willekeurig land ter wereld.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.