Duitsland bereidt zich voor op opname PEPPOL in e-Procurement processen

Duitsland bereidt zich voor op opname PEPPOL in e-Procurement processen

12/07/2018

In navolging van Richtlijn 2014/55/EG, heeft de Duitse nationale IT Planningsraad besloten om PEPPOL te implementeren voor e-facturen uitgewisseld met overheden in het land. Het besluit over de tijdlijn en specificaties voor het gebruik van het PEPPOL eDelivery netwerk voor federale, regionale en lokale overheden is voor Oktober 2018 gepland.

Ook is het coördinatiebureau voor IT-standaarden (KoSIT) Duitse PEPPOL Autoriteit geworden, om zo het gebruik van PEPPOL uit te breiden. KoSIT wordt de 10e PEPPOL autoriteit in de EU. De Duitse formaat XRechnung zal echter nog steeds worden gebruikt bij openbare aanbestedingen, daar de overheid nog steeds facturen in dit formaat moet kunnen ontvangen en verwerken.

Wat betreft de nationale autoriteiten, zij kunnen andere indelingen dan XRechnung accepteren en ook andere manieren van vervoer van e-facturen dan PEPPOL.

Zoals beschreven op de website van PEPPOL, zijn de volgende stappen om de Duitse PEPPOL instantie op te zetten en de XRechnung CIUS te mappen in een Duitse regelreeks in de PEPPOL BIS Billing 3.0 CIUS. Ter voorbereiding van het in Oktober geplande besluit over het instellen van de tijdlijn en voorwaarden voor gebruik van en deelname aan het PEPPOL eDelivery netwerk, zal KoSIT Duitse belanghebbenden bij het proces betrekken.

Andere landen die PEPPOL al in gebruik hebben genomen

Als onderdeel van de NHS e-Procurement strategie in het Verenigd Koninkrijk, moeten zorgsector bedrijven zich aansluiten bij gecertificeerde PEPPOL Access Points om uitgaande facturen en inkomende orders uit te wisselen. Daarom moeten zij hun interne systemen voorbereiden op e-communicatie via het PEPPOL platform.

Ook Ierland is onlangs PEPPOL autoriteit geworden. Het Kantoor voor overheidsaanbestedingen (OGP) gaat opereren als PEPPOL autoriteit en werkt aan een nationale kaderovereenkomst met commercieel verkrijgbare oplossingen, om te faciliteren dat openbare lichamen toegang krijgen tot de diensten die nodig zijn om op tijd  compliant te worden.

Italië maakt ook gebruik van de PEPPOL infrastructuur in de gezondheidszorg. In 2018 is de regering van plan om te eisen dat alle leveranciers in de sector gezondheidszorg in staat zijn om orders langs elektronische weg te ontvangen, via het NSO (Nodo Smistamento Ordini) platform. De gekozen standaard is PEPPOL, een interoperabele Europese norm die terrein wint in vele elektronische aanbestedingsinitiatieven in de hele Europese Unie.

PEPPOL wordt ook veel gebruikt in de meeste Noordse landen. Als onderdeel van de tenuitvoerlegging van de Europees e-Invoice Richtlijn in de Deense wetgeving, overweegt het Deense Agentschap voor digitalisering bijvoorbeeld de integratie van NemHandel en PEPPOL in de komende jaren. In Noorwegen gebruiken overheidsdiensten het PEPPOL netwerk voor inkomende facturen. Zowel overheidsdiensten en aanbieders kiezen hun eigen Access Point uit gecertificeerde dienstverleners.

EDICOM, gecertificeerd PEPPOL Access Point

Accreditatie als PEPPOL Access Point of geautoriseerde derde stelt Edicom in staat om te verbinden met het PEPPOL platform, waar particuliere bedrijven en overheden in Europa alle typen e-documenten kunnen uitwisselen. Daarnaast bezit Edicom een SMP (Service Metadata Publisher) certificering, waardoor zij haar eigen id-infrastructuur kan beheren in het PEPPOL netwerk verbonden met de SML (Service Metadata Locator).

EDICOM runt haar eigen PEPPOL technologie onafhankelijk van derden, wat zorgt voor flexibiliteit en wendbaarheid bij het voldoen aan de eisen van markten die de PEPPOL standaarden hebben ingevoerd.

Het PEPPOL eDelivery netwerk maakt zich klaar voor het AS4-communicatieprotocol

OpenPEPPOL en CEF hebben bevestigd dat de introductiefase van het AS4 informatie-uitwisselingsprotocol met succes is voltooid. De invoering van het AS4 protocol in het PEPPOL netwerk maakt deel uit van een gedefinieerd geschaald overgangsproces om de risico's te minimaliseren die kunnen worden veroorzaakt door de invoering van een nieuw protocol.

EDICOM, als een technologische leverancier die is gespecialiseerd in elektronische informatie-uitwisseling, heeft zijn eigen AS Server, toegankelijk voor alle klanten die AS verbindingen nodig hebben met hun agenten. Onlangs heeft EDICOM certificering van haar AS server (EAS Server) door de Europese Unie verworven, na voldaan te hebben aan alle technische en veiligheidseisen en specificaties. EDICOM‘s AS server heeft ook het Drummond Group certificaat voor interoperabiliteit, wat een veilige uitwisseling van informatie via EDICOM-oplossingen met behulp van het AS2-protocol garandeert.

Bij EDICOM zijn wij klaar voor gebruik van het AS4-protocol met die klanten die dit willen of nodig hebben in verband met hun communicatie met hun partners.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.