De stand van de elektronische factuur in de wereld

De stand van de elektronische factuur in de wereld

06/06/2017

Het adviesbureau Billentis heeft een nieuwe versie van het jaarlijkse rapport “E-Invoicing / E-Billing” gepubliceerd, dat de stand van de elektronische factuur in de wereld beschrijft. Net als in de afgelopen jaren, laat deze technologie ook in 2017 een groei zien, die naar verwachting zal liggen tussen 10% en 20%. In totaal zal het wereldwijde volume aan elektronische facturen uitkomen op zo'n 36 miljard. Niettemin zijn er nog steeds vele mogelijkheden voor verdere groei.

Vandaag de dag wordt 90% van deze documenten in papiervorm verwerkt, hoewel dit volgens het rapport van Billentis in de nabije toekomst kan veranderen. De verwachting is  dat de elektronische factuur in 2025 al het dominante model zal zijn in de hele wereld. Bovendien zullen daar andere fiscale documenten bijkomen, zoals al het geval is in veel landen. Dit is enerzijds te danken aan de niet te stoppen digitale transformatie, maar anderzijds aan de kostenreductie die wordt geschat op tussen de 8% en 39% in vergelijking met papieren facturen.

Dit zijn de algemene cijfers uit het rapport van Billentis, maar de evolutie van deze technologie verschilt sterk per land. Wat is de stand van de elektronische factuur in elke zone?

De elektronische factuur in Latijns-Amerika

Latijns-Amerika is zonder twijfel de verst gevorderde regio wat betreft de implementatie van de elektronische factuur. Het systeem heeft zich daar ontwikkeld tot een instrument voor het verbeteren van de fiscale controle en het tegengaan van de hoge graad van ontduiking.

De pioniers in het gebruik van de elektronische factuur waren Chili, Mexico en Brazilië. In deze landen is het model massaal ingevoerd en begint het nu ingang te vinden in andere processen voor fiscale compliance, zoals de elektronische boekhouding. Het doel is om deze taken te faciliteren voor de belastingbetalende bedrijven en om de economische kosten te reduceren.

Argentinië is ook een van de leidende staten. Sinds 2016 zijn alle economische sectoren verplicht om de elektronische factuur te gebruiken in hun commerciële relaties. In Peru is de implementatiegraad ook heel hoog, hoewel tot nu to 85% van de elektronische verzenders zich vrijwillig bij het systeem heeft aangesloten. Hoe dan ook, het land voorziet de verplichte invoering voor alle belastingbetalende bedrijven in 2018.

Aan de kant van de minder ontwikkelde landen vinden we Colombia. Tot nu toe kent dit model een geringe acceptatie. Desalniettemin is de DIAN een project voor geleidelijke invoering gestart met een nieuw model voor elektronische facturering. In 2019 moeten alle Colombiaanse bedrijven dit systeem gebruiken.

→  Download het white paper over de elektronische factuur in Latijns-Amerika en leer meer over de implementatie van deze technologie in ieder land.

De elektronische factuur in Europa

In recente jaren heeft Europa een duidelijke toename van de elektronische factuur laten zien, speciaal in het B2G bereik. De Publieke Sector fungeert als motor bij het maken van de sprong naar paperless.

Denemarken was het eerste land dat het gebruik van de elektronische factuur B2G verplicht stelde, al in 2005. Sindsdien hebben vele andere landen dit voorbeeld gevolgd, zoals Oostenrijk, Finland, Italië, Noorwegen, Slovenië, Spanje, Zwitserland of Frankrijk. Ook de elektronische factuur B2B laat een steeds grotere verspreiding zien, als gevolg van fiscale stimuleringsmaatregelen of door het verplichte gebruik ervan bij de BTW-aangifte, wat steeds vaker het geval is.

Op dit moment, zo blijkt uit het rapport van Billentis, is het grootste probleem de fragmentatie. De inschatting is dat er meer dan 40 verschillende wetgevingen zijn wat betreft het gebruik van de elektronische factuur in Europa, wat de interoperabiliteit tussen de verschillende regio's bemoeilijkt. Om dit probleem op te lossen, verplicht de Europese Unie alle publieke organen van de lidstaten om zich per eind 2018 aan te passen aan een gemeenschappelijke Europese standaard voor de elektronische factuur.

De elektronische factuur in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten bestaat een andere perceptie van de elektronische factuur dan in Europa en Latijns-Amerika. In deze regio is het primaire doel van bedrijven bij de invoering van deze technologie in het B2B / B2G bereik, om de werkprocessen te optimaliseren en te automatiseren.

Billentis heeft berekend dat op dit moment twee derde van de bedrijven hun facturen als PDF verstuurt via e-mail. Maar slechts 20% verstuurt gestructureerde elektronische facturen via EDI. Eén van de redenen van dit lage cijfer, is dat het land niet beschikt over een BTW-systeem, waardoor de behandeling die deze documenten ondergaan dezelfde is als van iedere andere commerciële transactie.

Niettemin heeft de Federale Administratie zich voorgenomen om deze technologie te stimuleren, na in een pilotproject getest te hebben wat de voordelen kunnen zijn voor publieke en private organisaties. In 2018 dient de elektronische factuur gebruikt te worden in alle eenheden van de Publieke Sector.

De elektronische factuur in Azië en de Pacific

In deze zones is de elektronische factuur nog in ontwikkeling. De belangrijkste aandrijfkrachten achter de verandering zijn de Publieke Sector en de retail- en transportindustrie, vooral in staten zoals Singapur, Hong Kong, Taiwan en Zuid-Korea.

Bovendien heeft de hoge graad van belastingontduiking de Belastingautoriteiten van sommige landen ertoe bewogen om maatregelen te nemen en de elektronische factuur verplicht tet stellen als controlemechanisme, volgens het voorbeeld van Latijns-Amerika. Onder deze landen bevinden zich China en Indonesië. Het laatste land kondigde in juli 2016 aan dat het bijna alle belastingbetalende bedrijven gaat verplichten om de elektronische factuur te gebruiken bij BTW-facturen.

Ook Rusland boekt vooruitgang met de uitbreiding van deze technologie. Hoewel deze pas sinds kort gebruikt wordt, gaat de ontwikkeling snel en wordt verwacht dat het volume aan elektronische facturen in 2017 2 of 3 maal zo groot zal zijn als in 2016.

Een andere hoofdrolspeler van het jaar is Turkije. Daar is een invoersysteem voor de elektronische factuur geïmplementeerd, dat geleidelijk nieuwe sectoren en belastingebetalers incorporeert. Voorzien wordt dat in 2017 zo'n 100.000 nieuwe bedrijven zich verplicht aansluiten.

Ook Australië en Nieuw-Zeeland laten een context zien die erg lijkt op die van Azië. De elektronische handel en de digitale transformatie vinden brede invoering onder de bedrijven in deze landen en ze beginnen elektronische B2B transacties te gebruiken, vooral in de sector van de zorgindustrie. Niettemin wordt de meerderheid van facturen nog uitgewisseld in papiervorm of als PDF via e-mail.

De elektronische factuur in Afrika

Zuid-Afrika is het enige land in deze regio met een uitgewerkt systeem voor elektronische facturering. In 2012 actualiseerde het land het wettelijk kader om het gebruik van deze technologie onder bedrijven te stimuleren.

In de rest van Afrika is het gebruik van de elektronische factuur sporadisch, hoewel sommige landen zoals Marokko en de Magreb een voorzichtige groei van het systeem.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.