De SAT van Guatemala bepaalt het nieuwe model voor elektronische facturatie in lijn (FEL)

De SAT van Guatemala bepaalt het nieuwe model voor elektronische facturatie in lijn (FEL)

09/07/2018

De Superintendencia van de belastingdienst (SAT) van Guatemala heeft in het akkoord 13-2018 de nieuwe regeling voor elektronische facturatie in lijn gepubliceerd, genaamd FEL. De FEL regeling omvat de emissie, transmissie, certificering en bewaring van facturen, creditnota's en incassonota‘s, ontvangstbewijzen en andere geautoriseerde documenten. Deze bestanden worden elektronische belastingdocumenten (DTE) genoemd.

De SAT zal geleidelijk de segmenten van belastingbetalers bepalen en de termijnen waarbinnen zij zich moeten aansluiten bij het FEL-regime. Echter, belastingbetalers die dit willen, kunnen verzoeken om vrijwillige deelname aan het regime.

Dit model dat begon in 2007, heeft sinds het begin veranderingen ondergaan, en met deze actualisering worden enkele relevante vernieuwingen geïntroduceerd voor het elektronische factureringsproces.

  • Een van de belangrijkste wijzigingen is de totale verwijdering van de kopie van de factuur. Dat wil zeggen, het is niet nodig om de factuur informatie naar de GFACE te verzenden.
  • Aan de andere kant wordt de elektronische handtekening verplicht op elektronische facturen, als mechanisme voor authenticiteit en onweerlegbaarheid ervan.
  • Ten derde kondigt de SAT aan dat het alle facturen zal opslaan. Dit ontslaat afzenders en geadresseerden er niet van om het XML-bestand te bewaren gedurende de termijn die is vastgesteld in het belasting wetboek. Certificerende bedrijven zijn ook verplicht om de bestanden in de XML-formaat te bewaren van de gecertificeerde DTE‘s en de respectievelijke ontvangstbevestigingen van de SAT.

Hoe werkt de elektronische factuur in Colombia?

Belastingbetalers moeten zich beschikbaar stellen als verzenders onder het FEL-regime. De SAT stelt hen de mechanismen ter beschikking voor het creëren en leveren van het elektronische handtekeningcertificaat voor verzending.

Aan de andere kant moeten certificerende bedrijven een vergunning aanvragen bij de SAT om te kunnen opereren als DTE-certificerend bedrijf. Deze vergunning moet jaarlijks worden vernieuwd.

  • De Efaces genereren een bestand dat wordt omgezet naar het door het certificerende bedrijf gestructureerde archiveringssysteem.
  • Het certificerende bedrijf controleert of de geldende regels en validaties van het FEL-regime zijn toegepast en past de geavanceerde elektronische handtekening toe. Het genereert een code voor elektronische autorisatie die wordt gekoppeld aan het document voordat dit naar de SAT verzonden wordt.
  • Elke DTE moet onmiddellijk worden doorgestuurd naar de SAT en de uitgevende instelling.
  • De SAT voert de benodigde validaties uit om te controleren of het document voldoet aan de regels en eigenschappen die de authenticiteit, integriteit, indeling en wettelijk vastgestelde vereisten garanderen.
  • Zowel wanneer de SAT het document accepteert als wanneer het dit afkeurt, verstuurt het een ontvangstbevestiging aan het certificerende bedrijf.
  • De DTE wordt aan de ontvanger geleverd in XML-formaat, door middel van een grafische voorstelling of in PDF-formaat.

Afzenders en geadresseerden moeten bestanden in XML-indeling van de gecertificeerde DTE‘s bewaren gedurende  de periode die is bepaald in de belastingwet. Het certificerende bedrijf op zijn beurt, bewaart de gecertificeerde DTE‘s en de respectievelijke ontvangstbevestigingen die de SAT heeft verstuurd.

Eén enkel platform voor het beheren van de elektronische factuur op internationaal niveau

De elektronische factuur heeft een aantal juridische en technische eisen die verschillen van land tot land. Dit feit zorgt ervoor dat processen moeten worden aangepast aan elk model van het land waarin u gaat opereren.

Er zijn technologische oplossingen, zoals EDICOM Global e-Invoicing Platform, die in staat zijn om zich aan te passen aan de interne beheersystemen en de geldende voorschriften van elk land. Op deze manier kunnen succesvolle projecten voor internationale elektronische facturen worden uitgevoerd, overeenkomstig de wettelijke en fiscale voorschriften in Mexico, Brazilië, Chili, Costa Rica, Colombia of ieder ander land.

  • Download het white paper over de elektronische factuur in LATAM

Dit zijn de belangrijkste voordelen van EDICOM Global Platform:

Automatisering. De oplossing kan worden geïntegreerd met de belangrijkste ERPs op de markt, voor het automatiseren van de BTW-aangifte en elke andere belastingcommunicatie.

Centralisatie. Het is een platform dat geschikt is voor fiscale compliance in meer dan 60 landen over de hele wereld, waardoor het mogelijk is om alle procedures in één enkele oplossing te centraliseren.

Internationalisering. EDICOM-Platform is niet alleen klaar voor de elektronische BTW-aangifte, maar ook voor elektronische facturatie en elke andere commerciële of fiscale communicatie.

Compliance. Het platform voldoet aan de specifieke technische en juridische eisen van elk land bij het verzenden van informatie naar de belastingdienst. Door outsourcing en automatisering van dit proces op een enkel platform, wint de klant aan flexibiliteit en wendbaarheid en heeft hij de garantie dat zijn informatie op de juiste manier de overheidsinstantie in kwestie bereikt.

Veiligheid en beschikbaarheid. Het EDICOM-platform beschikt over verschillende certificaten zoals ISO 27001, ISO20000, ISAE 3402 of TIER II DESIGN. De belofte van EDICOM aan al haar klanten door middel van deze certificaten is niets anders dan het bieden van de maximale garanties voor veiligheid, en het onderhouden van de door het bedrijf geboden SLA, welke een minimale beschikbaarheid van de oplossing bepaalt van 99,9%.

Krijg meer informatie over de elektronische factuur via EDICOM Global e-Invoicing Platform.

factura electrónica en linea guatemala

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.