De Mexicaanse SAT bereidt een belangrijke verbetering voor van zijn schema voor de elektronische factuur CFDI

De Mexicaanse SAT bereidt een belangrijke verbetering voor van zijn schema voor de elektronische factuur CFDI

23/11/2016

De Mexicaanse SAT (Servicio de Administración Tributaria) zal in 2017 het CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) schema actualiseren naar versie 3.3, hoewel te verwachten valt dat het bestaande en het nieuwe model enige tijd naast elkaar zullen blijven bestaan, om de ingebruikname van het nieuwe format te vereenvoudigen voor de miljoenen Mexicaanse bedrijven die momenteel elektronische facturen aanmaken.
De Mexicaanse Servicio de Administración Tributaria (SAT) begon in 2015 te werken aan de omschrijving van versie 3.3 van het CFDI schema. Deze nieuwe versie behelst belangrijke aanpassingen in het format van de Mexicaanse elektronische factuur vanaf 2017, het jaar waarin hij naar verwachting van kracht wordt. Verwacht wordt niettemin dat de bestaande versie CFDI 3.2. nog enige tijd in gebruik zal blijven naast het nieuwe format, om zo de aanpassing aan het nieuwe schema te vereenvoudigen.

De Mexicaanse Belastingautoriteit streeft met deze wijzigingen naar een verbetering van de gebruikservaring met de elektronische factuur en naar correctie van enkele van de inefficiënties die aan het licht zijn gekomen sinds de start van het CFDI project. Een van deze inefficiënties is het gebrek aan uniformiteit van sommige velden, wat leidt tot verschillende interpretaties van de gegevens, en ook zijn er enkele weinig nauwkeurige validaties van bepaalde aspecten van de comprobante fiscal digital -CFDI.


Toewerken naar de CFDI versie 3.3

Los van de publicatie van de definitieve versie van de CFDI 3.3, heeft de SAT al belangrijke aanpassingen gedaan die zijn opgenomen versie 3.2 van het schema. Dit is het geval met de “catálogo de formas de pago”, die sinds afgelopen juli verplicht gebruikt meot worden om fouten te voorkomen bij de interpretatie van dit veld in de CFDI.

Er is ook vooruitgang geboekt op het terrein van de modernisering en fiscale controle op exporteringen met behulp van de “Complemento de Comercio Exterior” voor CFDI, verplicht vanaf januari 2017. Een ander toegevoegd veld dat dit jaar is geïmplementeerd, is het Complemento INE voor CFDI, verplicht sinds afgelopen mei voor alle uitgegeven facturen ten behoeve van politieke partijen en burgerlijke verenigingen in Mexico.

Los van deze verbeteringen, bevat de CFDI 3.3 een groot aantal wijzigingen waarvan de volgende in het oog springen:

  • Toepassing van nieuwe regels voor validatie van gegevens.
  • Automatische identificatie van welk soort belastingen gelden voor de betaler.
  • Eenmalig registratie van de postcode van de afzender en automatische registratie van de datum.
  • Controle door de PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) van het voorkomen in de RFC (Registro Federal de Contribuyentes) en verificatie met de SAT database. In het geval van niet voorkomen, wordt de factuur niet gecertificeerd en heeft deze geen fiscale geldigheid.
  • Harmonisering van de procedure voor het berekenen van de te betalen belasting en afronding.
  • Mechanismen voor semantische en syntactische validatie van de belastingen.
  • Gebruik van tot 23 internationale catalogi voor het beperken van de informatie in bepaalde velden, in navolging van het voorbeeld van de aanpassing van de betalingsmethoden.
  • De bestaande informatie wordt geïntegreerd in het factureringsproces, zodat bij de presentatie van de aangiften de informatie in sommige velden ontleend wordt aan de gegevens die al beschikbaar zijn bij de SAT en de PAC.
  • De salaris CFDI en het betalingsbewijs staan voortaan los van de factuur.

Voordelen van de actualisering

De SAT ontwikkelt het nieuwe schema voor elektronische facturen in samenwerking met sommige van de belangrijkste PAC's in Mexico zoals EDICOM, die hun visie en ervaring inbrengen om de fiscale compliance te vereenvoudigen. Net als bij voorgaande actualiseringen, is het doel om de CFDI's te verbeteren en paperless methoden te stimuleren die leiden tot 100% elektronisch beheer in de relaties van bedrijven met de belastingdienst.

De nieuwe validatiesystemen minimaliseren de controle op inconsistenties in de gegevens of op de berekening van de te betalen bedragen. De catalogus met opties waarop de in bepaalde velden gerapporteerde informatie gebaseerd wordt, voorkomt foutieve interpretaties van de informatie in deze velden en vereenvoudigt de integratie van deze documenten in de interne beheersystemen.

Deze voordelen faciliteren ook de afhandeling door de belastingautoriteiten, die zullen constateren dat hun controletaken eenvoudiger worden en dat de realisatie van elektronische audits sneller en effectiever zal verlopen.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.