De Europese Commissie keurt de lijst van syntaxis voor elektronische facturatie goed

De Europese Commissie keurt de lijst van syntaxis voor elektronische facturatie goed

29/11/2017

De Europese Commissie, die verder gaat met het initiatief ter bevordering van het gebruik van elektronische facturatie in het gehele gebied van de Europese Unie, heeft in haar Officiële Publicatieblad de lijst van goedgekeurde syntaxis voor de ontwikkeling en implementatie van de elektronische factuur gepubliceerd, op basis van een verslag over de evaluatie van de Europese norm inzake e-facturering, overeenkomstig de Richtlijn 2014/55/EU.

Het CEN is de Europese instantie die belast is met de beoordeling van de uitvoering van de standaarden in een studie met een beschrijving van de proeven met de Europese op het niveau van syntaxis en semantiek. Het besluit tot beperking van het aantal formaten voor de implementatie van het centrale semantische model van de elektronische factuur, is gebaseerd op de vereenvoudiging ten behoeve van de markt en haar gebruikers.
 

De twee goedgekeurde syntaxissen zijn de volgende:

  • XML-bericht van de CEFACT/ONU voor facturen, toepasbaar op de gehele industrie zoals gespecificeerd in de XML 16B schema's (SCRDM-CII).

 

  • UBL-berichten voor facturen en creditnota‘s zo als omschreven in de norm ISO/IEC-19845:2015.
     

De tests zijn gebaseerd op de waardering van de drie fundamentele kenmerken voor de standaard:

  • Praktisch gebruik: Verwijst naar de doeltreffendheid, nut en de aanpasbaarheid van de elementen voor het doel waarvoor deze bestemd zijn.
  • Gebruiksgemak: Deze studie behandelt de evaluatie van het gebruiksgemak en de implementatie van de standaard op basis van bestaande beheersystemen.
  • Kosten van toepassing: dit criterium is van invloed op de kosten van implementatie die de eindgebruikers (openbare organen en hun leveranciers) moeten maken om de norm te gebruiken bij verschillende scenario's.

Na de vereiste tests, hebben de resultaten bevestigd dat er geen technische problemen met deze formaten zijn geïdentificeerd en dat, na analyse van gemeenschappelijke elementen van de factuur die de meerderheid van de zakelijke en juridische vereisten dekken, deze formaten gebruiksvriendelijk zijn en efficiënte toepassingskosten hebben. Echter zullen de kosten grotendeels afhangen van het niveau van volwassenheid en de architectuur die door de publieke sector van elk land gekozen wordt. Twee verschillende architecturen zijn reeds geïdentificeerd in verschillende landen:

  • Een centrale HUB die alle elektronische facturen van de leveranciers ontvangt en deze door leidt naar de overeenkomstige openbare instelling. Dit model wordt bijvoorbeeld gebruikt in Frankrijk of Spanje.
  • Een distributiestelsel waarin aanbieders de elektronische facturen direct moeten verzenden naar de publieke overheid in kwestie.

Welke gevolgen zal het hebben voor bedrijven?

Het doel van de oprichting van dit gemeenschappelijk Europees referentiekader is het garanderen van de semantische interoperabiliteit. De voordelen van e-facturering zullen het maximale niveau bereiken wanneer de generatie, verzending, transmissie, ontvangst en behandeling van een factuur volledig kunnen worden geautomatiseerd. Het gebruik van een gemeenschappelijke norm op het gebied van e-facturering en de identificatie van een beperkte lijst van syntaxis, zorgt ervoor dat deze voordelen in het kader van de interne markt worden bereikt.

Veel van de lidstaten van de Europese Unie hebben reeds de elektronische factuur verplicht gesteld tussen de overheidssector en haar leveranciers, met als doel het vereenvoudigen van fiscale compliance en het verlagen van de economische kosten. Met de nieuwe Europese norm voor elektronische facturatie, wil de EU overheidsopdrachten en grensoverschrijdende elektronische handel vereenvoudigen. Om deze reden zullen alle staten, zodra het definitief gepubliceerd is, elektronische facturen moeten accepteren in de twee door de CEN goedgekeurde syntaxis formaten: UBL en UN/CEFACT. Dit betekent niet dat de huidige normen in elk land hun geldigheid zullen verliezen. Facturae (Spanje), FatturaPA (Italië) en de rest van nationale normen zullen gebruikt blijven worden, maar zal er een hogere norm zijn die zorgt voor wereldwijde interoperabiliteit.

Voor het MKB in het bijzonder, zal het gebruik van Europese normen de vereisten van

sintaxis e-invoicing

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.