De elektronische factuur in Peru

De elektronische factuur in Peru

12/09/2018

Peru wordt beschouwd als een van de landen met een van de meest wijd verspreide elektronische facturatiemodellen in Latijns-Amerika. Versie 2.1 van het elektronische betalingsbewijs in Peru trad op 1 juli 2018 in werking, door de invoering van wijzigingen in de velden op het niveau van de factuur en inclusief optionele velden op de krediet- en debetnota‘s.

SUNAT heeft berekend dat 118.000 bedrijven al elektronische afzenders zijn en verwacht wordt dat dit aantal zal stijgen tot 230.000 aan het einde van 2018. Volgens de Superintendencia Nacional van douane en belastingdienst van Peru (SUNAT), zijn in 2018 230-300 duizend belastingplichtigen gedwongen tot uitgifte van het elektronische betalingsbewijs (CPE), die meer dan 90% van de belastinginkomsten vertegenwoordigen. De laatsten die worden aangewezen als elektronische afzenders zijn: dienstverlenende ondernemingen voor hypothecair krediet, bedrijven met activiteiten in productie, bouw, hotels en restaurants; en belastingplichtigen met een bepaalde omzet.

Planning implementatie 2019

Resolutie 044/2019 / SUNAT wijzigt resolutie 239-2018 / SUNAT. Deze standaard bepaalt dat elektronische afzenders van de SEE, aangewezen door de SUNAT of naar eigen keuze met betrekking tot de uitgifte van hun elektronische betaalbewijzen, verplicht zijn de SEE-OSE SEE en/of SEE-SOL te gebruiken vanaf de volgende data:

  • 1 juli 2019: Elektronische afzenders die op 31 december 2018 behoren tot de belangrijkste belastingbetalers of tot de agenten voor inhouding en ontvangst van de algemene verkoopbelasting.
  • Degenen die sinds 1 januari 2019 zowel elektronische afzender als belangrijke belastingbetaler zijn, of agent voor inhouding en ontvangst van de algemene verkoopbelasting, moeten CPE versturen vanaf de eerste dag van de vierde maand volgend op de maand waarin ze voldoen aan de bovengenoemde vereisten.

Resolutie 312-2018/SUNAT herziet de vorige resolutie 318-2017/SUNAT, en wijzigt de data van de verplichte implementatie van de elektronische facturatie:

  • 1 juli 2019 voor bedrijven uit de bank- en verzekeringssector en spaar- en kredietcoöperaties die niet gemachtigd zijn om publieke middelen te innen die onder controle vallen van de Superintendencia van banken, verzekeringen en particuliere administrateurs van pensioenfondsen die transacties uitvoeren die worden belast met de algemene verkoopbelasting.
  • 1 januari 2020 en van invloed op alle operaties uitgevoerd door particuliere administrateurs van pensioenfondsen, educatieve instellingen zoals bedoeld in artikel 67 van de algemene onderwijswet, centra voor technische controle van voertuigen waarnaar alinea 4.1 van artikel 4 van het nationale reglement van technische voertuiginspectie verwijst, bedrijven die de openbare service van passagiersvervoer over de grond binnen de grenzen van het nationale grondgebied verzorgen, bedrijven die openbaar passagiersvervoer per spoor verzorgen, bedrijven die de dienst van goederenvervoer over water in het nationaal verkeer verzorgen, danwel maritiem, danwel via rivieren of meren, bedrijven die de dienst van luchttransport van goederen verzorgen binnen de grenzen van het nationale grondgebied, bedrijven die de dienst van speciaal luchtvervoer van passagiers en/of onregelmatig luchtvervoer van passagiers verzorgen.

Planning implementatie 2018

In juli begonnen dienstverlenende ondernemingen voor hypothecaire leningen zoals banken, coöperaties, spaar- en krediet met de uitgifte van elektronische betalingsbewijzen; dit naast alle uitvoer van goederen en aankoopbewijzen.

In augustus heeft een groep van 13.800 bedrijven elektronische facturatie geïmplementeerd volgens de R.S. NR. 155-2017/SUNAT. Dit moeten ook de bedrijven doen met activiteiten in productie, bouw, hotels en restaurants met inkomsten gelijk aan of hoger dan 150 UIT in 2017 (607,500 soles).

Ten slotte in november, de belastingplichtigen die op 31 december 2016 inkomsten hebben die gelijk zijn aan of groter dan 150 UIT in 2016 (592,500 soles) en belastingbetalers die op 31 december 2017 inkomsten hebben die gelijk zijn aan of groter dan 150 UIT in 2017 (607,500 soles). Naast de 54.703 op de lijst van verplichte deelnemers in de voornoemde resolutie.

Aan de andere kant moeten de vrijwillige afzenders vanaf 2018 verplicht beginnen met de afgifte van CPE vanaf dag 1 van de zesde maand na hun vrijwillige lidmaatschap.

Sinds 1 september moeten ongeveer 150 duizend belastingbetalers die verplicht elektronische betalingsbewijzen uitgeven, stoppen met hun andere afgedrukte bewijzen (tickets, facturen, creditnota's, debetnota‘s en ontvangstbewijs), omdat vanaf die datum de nieuwe procedure in werking treedt van de goedkeuring van de uitgifte van afgedrukte bewijzen in onvoorziene omstandigheden.

Maar de belastingplichtigen die geen elektronische betalingsbewijzen kunnen uitgeven,  kunnen doorgaan met de afgifte van papieren facturen volgens de eisen van de procedure van "Emissie in onvoorziene omstandigheden" die geldt vanaf 1 september. De SUNAT machtigt een maximale limiet van het aantal afgedrukte ontvangstbewijzen ter verzending, in het geval van onvoorziene omstandigheden, die overeenkomt met 10% van het gemiddelde aantal maandelijks verzonden betalingsbewijzen tijdens de afgelopen zes maanden of het equivalent van 100 bewijzen per type bewijs en gedeclareerde commerciële vestiging.

Internationaal platform voor elektronische facturatie EDICOM

Elektronische facturen worden uitgegeven via de systemen voor elektronische emissie (SEE).

EDICOM biedt belastingbetalers een oplossing voor elektronische facturering die processen automatiseert en is aangepast aan de voorschriften van de SUNAT. Deze service transformeert de gegevens naar het vereiste XML-schema, garandeert de integriteit door middel van digitale handtekeningen en verzorgt de aangifte van documenten bij de SUNAT.

Het platform van EDICOM is gereed voor zowel de verzending van elektronische documenten aan de SUNAT, de verzending naar geadresseerden, als de ontvangst van CPE‘s door de ontvangers. Verzending naar de ontvangers kan elektronisch plaatsvinden, ook als deze niet over een EDI-oplossing beschikken. De oplossing herkent de ontvanger van de factuur en, afhankelijk van wie de ontvanger is, beheert de verzending ervan via het voor elke klant vereiste kanaal.

  • Ontvangers met een elektronische factuur oplossing: Partners ontvangen automatisch het elektronische betalingsbewijs in het XML-schema dat is bepaald door de SUNAT, en dat gereed is om te worden verwerkt door uw oplossing en geïntegreerd is met uw interne beheersysteem.
  • Ontvangers zonder elektronische factuur oplossing: De factuur wordt gepubliceerd in de service Business@Mail, een webportaal met hoge niveaus van beveiliging, waarbij ontvangers zich aansluiten om facturen te raadplegen en downloaden. Met dit systeem automatiseert de uitgever van de elektronische factuur 100% van de uitgifte van de betalingsbewijzen, die op hun bestemming aankomen.

Bovendien is het Global e-Invoicing Platform gereed voor uitgifte van elektronische facturen niet alleen overeenkomstig de eisen van Peru, maar aangepast aan meer dan 70 landen over de hele wereld. Dat wil zeggen, het is een volledige en schaalbare oplossing voor iedere multinational.

e-Invoicing in Peru

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.