De elektronische factuur in Paraguay: Geïntegreerd Systeem voor Nationale Elektronische Facturatie (SIFEN)

De elektronische factuur in Paraguay: Geïntegreerd Systeem voor Nationale Elektronische Facturatie (SIFEN)

05/03/2019

Het Geïntegreerd Systeem voor Nationale Elektronische Facturatie (SIFEN) bepaalt het nieuwe belastingregime in Paraguay. De SIFEN is het systeem waarmee de Elektronische Belastingdocumenten of DTE worden verzonden, ontvangen, gevalideerd, opgeslagen en te raadplegen zijn.

De implementatie van de elektronische factuur in Paraguay, gepland door de ondersecretaris van staat van belastingen (SET), streeft naar verbetering van de belastinginning en het afremmen van belastingontduiking in het land. Het huidige project voor elektronische facturatie in Paraguay begon in 2017.

Gepland in een gespreide vorm, gaat het van start met een vrijwillige fase om een toenemend gebruik door bedrijven en belastingbetalers te bewerkstelligen. De Paraguayaanse regering zal toestaan dat maximaal 100 bedrijven op vrijwillige basis afzenders van elektronische facturen worden in 2019.

Decreet No. 7795 van het ministerie van Financiën ordent de SIFEN en regelt het gebruik van de volgende elektronische documenten:

 • Elektronische verkoopbewijzen
  • Elektronische factuur
  • Elektronische importfactuur
  • Elektronische exportfactuur
  • Elektronische selfbilling
 • Aanvullende elektronische documenten
  • Elektronische creditnota
  • Elektronische debetnota
 • Elektronische pakbon
 • Elektronisch inhoudingsbewijs

Voor het gebruik van de elektronische factuur in Paraguay, moet men door de belastingdienst zijn geautoriseerd als biller van elektronische facturen.

Daarvoor moet men aan enkele technische eisen voldoen:

 • De elektronische handtekening verkrijgen via een geautoriseerde provider van certificatiediensten.
 • Beschikken over een e-Facturering systeem dat de verzending, ontvangst en bewaring mogelijk maakt.
 • Een proces van technische tests en goedkeuring doorlopen.
 • De autorisatie aanvraag en stempeling realiseren via het beheersysteem van de belastingdienst (Marangatu).

Om de autoriteit en authenticiteit te waarborgen, is het verplicht om in het elektronische document (DE) de digitale handtekening en de controlecode op te nemen. 

Hoe werkt de elektronische factuur in Paraguay?

 • Elektronische facturen worden gegenereerd in XML-formaat en moeten de stempeling registreren die aan elk document wordt toegekend.
 • In elk elektronisch document moeten de digitale handtekening en de controlecode worden opgenomen om de authenticiteit en de integriteit ervan te garanderen.
 • De elektronische biller moet de elektronische documenten terugsturen naar de belastingadministratie voor de validatie ervan.
 • Zodra ze zijn ontvangen, controleert de SIFEN de geldigheid ervan. In het geval dat zij voldoen aan de eisen, verwerven zij de waarde van elektronische belastingdocument en pas vanaf dat moment zijn zij geldig voor het, in elk geval, ondersteunen van het BTW-belastingkrediet en -debet, evenals de verkoop van goederen en diensten, kosten en uitgaven voor de inkomstenbelasting.
 • De elektronische factuur is rechtsgeldig wanneer deze is gevalideerd en goedgekeurd door de SET.
 • De elektronische biller is verplicht om het resultaat van het verificatieproces te raadplegen via het webservice systeem dat de belastingdienst biedt.
 • Wanneer de koper een elektronische ontvanger is, moet de biller hem de DTE‘s toesturen via webservice, e-mail, data messaging of ze in een informatiesysteem opnemen zodat hij ze kan downloaden. Op zijn beurt moet de ontvanger zijn acceptatie of afwijzing van de ontvangen DTE‘s kenbaar maken, in het laatste geval ook met opgave van de reden.
 • Wanneer de koper een niet-elektronische ontvanger is, moet de biller een grafische weergave van het document in fysieke vorm toesturen, of dit gedigitaliseerd per e-mail verzenden, ofwel dit ter beschikking stellen voor downloaden.
 • De DTE‘s moeten worden bewaard, hun vertrouwelijkheid, integriteit, toegankelijkheid en toekomstige raadpleging moeten gegarandeerd worden.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.