De Elektronische Factuur in LATAM: Een uitdaging voor multinationals

De Elektronische Factuur in LATAM: Een uitdaging voor multinationals

23/11/2016

Multinationals die opereren in Latijns-Amerika, moeten zich niet alleen aanpassen aan de commerciële eigenaardigheden van hun regionale klanten. Zij moeten ook voldoen aan de technische en fiscale specificaties van de verschillende landen waar het de elektronische factuur betreft, en een permanente verbinding onderhouden met de verschillende belastingautoriteiten.
In 2016 zullen er wereldwijd ongeveer 30 biljoen elektronische facturen worden uitgewisseld (zo'n 10% tot 20% meer dan in 2015). Het jaarlijkse rapport van Billentis waaraan deze statistiek ontleend is, toont aan dat het gebruik van deze technologieën sterk varieert naar gelang de regio. Feit is dat 11 biljoen van deze transacties enkel en alleen plaatsvinden in Latijns-Amerika, waar de meeste belastingautoriteiten het gebruik van dit systeem als enige optie voor facturering toestaan.

Deze realiteit was het enige punt van bespreking tijdens de laatste editie van de CIAT Technoloy Meeting, die van 20-12 oktober plaatsvond in Miami, en waar verschillende belastingautoriteiten, bedrijven en service providers ervaringen konden uitwisselen over best practices op het gebied van belastingbeheer.


Eén enkel model voor de elektronische factuur?

In Latijns-Amerika opererende multinationals moeten zich in bijna alle landen verplicht aanpassen aan de elektronische factuur. In Mexico en Brazilië, landen die voorop lopen met de invoering van dit factureringssysteem, wordt het door praktisch 100% van de bedrijven en belastingbetalers gebruikt. Behalve in deze landen, zijn de systemen voor “compliant einvoicing” ook een vanzelfsprekende realiteit in andere landen zoals Chili, Mexico, Ecuador, Argentinië, Peru of Nicarágua. In andere landen zoals Colombia, Uruguay of Guatemala neemt de verplichting duidelijk toe en sluiten zich steeds meer emittenten aan. Ondertussen vinden in een klein aantal landen zoals Costa Rica, El Salvador of Pánama alleen bescheiden initiatieven plaats, die in het beste geval niet meer zijn dan projecten in voorbereiding.

Het komt vaak voor dat multinationale bedrijven die in deze regio opereren, beschikken over beheersystemen die zijn ondergebracht in corporate centers buiten de grenzen van deze landen. Systemen die bovendien gebruikt worden door gebruikers in verschillende landen die hun boekhoud-, fiscale – en commerciële processen moeten aanpassen, niet alleen aan de bijzonderheden van hun klanten, maar ook aan de eisen van de verschillende belastingdiensten waarmee zij te maken hebben.

Vaak moeten de in Latijns-Amerika aangemaakte facturen verstuurd worden volgens technische specificaties die verschillen per land. Specificaties die vaak de aangifte in real time vereisen van de ontvangen bedragen ter liquidatie van de belastingen. Dit verplicht bedrijven om meerdere technische en wettelijke vereisten te hanteren, wat zich kan vertalen in een afname van de efficiency in het commerciële en administratieve beheer.


Een wereldwijde oplossing

Om al deze inefficienties te overwinnen, kunnen bedrijven kiezen voor de implementatie van een wereldwijde oplossing voor elektronische facturering.

Het gaat hier om integrale platforms die verbonden zijn met de beheersystemen van de emittent, en die raad weten met de complexiteit die wordt veroorzaakt door de aanpassing van gegevens, elektronische handtekeningen en aangiften van bedragen bij de belastingadministratie in ieder apart geval.

Deze oplossingen werken meestal in de cloud, en om te zorgen dat ze efficiënt zijn, moeten ze meerdere integratietechnologieën bieden om zo de automatische afhandeling te garanderen van de gegevens die door de ERP gegenereerd worden. Hoe meer de provider van het platform beschikt over een solide ervaring, internationale aanwezigheid en technische capaciteit om complementaire services te bieden (uitgifte van elektronische certificaten, geavanceerde digitale handtekening, gecertificeerde opslag van documenten, etc.), hoe groter de garanties voor een succesvol project.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.