De elektronische factuur kan op basis van vrijwilligheid worden gebruikt in Panama met ingang van september 2018

De elektronische factuur kan op basis van vrijwilligheid worden gebruikt in Panama met ingang van september 2018

08/05/2018

Bezig met de pilotfase van het plan voor implementatie van de elektronische factuur, herinnert de regering van Panama aan de voordelen die het elektronische formaat met zich meebrengt voor bedrijven, consumenten en overheden van het land. Hoewel daarna met de vrijwillige invoering zal worden begonnen, vertrouwt de Dirección General de Ingresos (DGI) erop dat de voordelen van het nieuwe systeem zullen leiden tot een massale deelname van de belastingbetalers.

Publio Cortés, algemeen directeur van de DGI, herinnerde onlangs aan het doel van de proefregeling waaraan 43 bedrijven deelnemen. Tijdens deze fase "worden tests en aanpassingen gedaan en worden de geleerde lessen toegepast, met het doel de verbeteringen door te voeren vóór de massale vrijwillige implementatie". Volgens uitspraken van Cortés zal de pilot zich ontwikkelen in de loop van de eerste helft van 2018 en zal vanaf september 2018 het gebruik van de elektronische factuur in Panama vrijwillig zijn. Vanuit de DGI verwacht men dat wanneer de pilot afgerond is - met het begin van een overgangsperiode waarin de elektronische factuur en fiscale printers naast elkaar bestaan-, de belastingbetaler zelf op basis van een kosten-baten-analyse zal kiezen voor het systeem van elektronische facturatie, gezien de vele voordelen die dit biedt.

Het elektronische facturatieproject, gestimuleerd door de nationale regering van Panama, omvat de fases van ontwerp, bouw, vrijwillige pilot en massificatie. Het beslaat een periode van ontwikkeling van ongeveer twee jaar en heeft als doel de implementatie van een model van digitale belastingdocumenten die rechtsgeldig zijn. Het begon in december 2016 en naar verwachting begint de verplichte fase in 2019.

De regering van Panama baseert de implementatie van de elektronische factuur op de voordelen voor het land die de invoering ervan als factureringssysteem oplevert, zowel in het publieke als het private domein.

Kenmerken van de elektronische factuur in Panama

  • Reduceert het niveau van non-compliance, fraude en belastingontduiking. Volgens de DGI zal de elektronische factuur het proces van informatiemanagement stroomlijnen dat de DGI momenteel gebruikt, door vermindering van non-compliance en belastingfraude.
  • Versterkt de e-commerce en vergroot de zakelijke kansen voor ondernemingen.
  • Kostenbesparingen. Er worden tot 75% aan kostenbesparingen berekend in relatie tot het afdrukken van facturen, opslag, distributie en boekhoudkundig beheer.
  • Verhoogt de productiviteit. De inschatting is dat deze gemiddeld tot 84% kan oplopen dankzij de automatisering van processen.
  • Versterkt de rol van de overheid als een "grote koper". Via elektronische facturatie zal er meer controle zijn over aankopen, zullen betalingen aan leveranciers soepeler verlopen, zal er betere controle zijn van de inventaris, enz.
  • Draagt bij aan het milieubehoud. Geschat wordt dat voor elke miljoen facturen 56 bomen worden gespaard.

Naast de voordelen die de regering van Panama opsomt, brengt elektronische facturatie nog andere belangrijke voordelen met zich mee:

  • Meer efficiëntie en eliminatie van menselijke fouten als gevolg van de automatisering en volledig geïntegreerde behandeling. Elektronische facturen kunnen automatisch worden gegenereerd en verzonden van uw serviceprovider naar de ontvanger. Zo zijn de meeste economische voordelen dus niet toe te schrijven aan besparingen op drukwerk en verzendkosten, maar vooral aan de totale automatisering en procesintegratie tussen handelspartners, vanaf de bestelling tot de betaling.
  • Kortere tijden voor levering en betaling van facturen. De efficiëntie van de processen voor verzending en ontvangst, de directheid ervan en de effectieve eliminatie van fouten in de aanmaak en boekhouding van facturen, draagt bij aan vermindering van de termijnen voor betaling van facturen.
  • Meer veiligheid. Het verzenden van facturen wordt uitgevoerd met behulp van particuliere netwerken of specifieke protocollen zoals FTPS, AS2, webservices, VAN (Value Added Network), enz. Digitale handtekening systemen garanderen bovendien de integriteit, de oorsprong en de echtheid van deze facturen.
  • Handige, veilige en legale opslag. De originele en ondertekende documenten worden beschermd gedurende ten minste de periode die de geldende wetgeving bepaalt. Dit vermindert opslagkosten en vergemakkelijkt bovendien het raadplegen van oude facturen.

Vergeet niet dat naast alle voordelen die de e-Invoicing intern oplevert voor Panama, het in de mondiale context noodzakelijk is om elektronische gegevensuitwisseling (EDI) te ontwikkelen, om het concurrentievermogen op peil te houden in belangrijke sectoren zoals de logistiek, retail, maritiem, auto industrie, financieel, enz.

Panama loopt ver achter qua elektronische facturatie gezien in de context van Latijns-Amerika. Landen als Chili, Mexico en Brazilië hebben reeds geconsolideerde modellen en zijn een voorbeeld voor andere economieën van Latijns-Amerika.

Aangepaste oplossingen voor elektronische facturatie

De DGI heeft gemeld dat grote en middelgrote bedrijven de mogelijkheid hebben tot aanpassingen aan hun factureringssysteem via teams van programmeurs of met hun technologie providers.

De ontwikkeling van technologie die het mogelijk maakt om elektronische facturatie in ondernemingen te implementeren, impliceert een rendabele investering op de middellange termijn, gezien de voordelen voor het interne beheer van de organisatie. Belangrijk is om een gespecialiseerde technologie provider te hebben, die verschillende oplossingen biedt die zijn toegesneden op de behoeften van de klant, nu en in de toekomst, dankzij schaalbare producten.

EDICOM is een internationale leider in technologieën en diensten voor data-integratie. Maak kennis met de applicatie van EDICOM voor elektronische facturering, die het meest geschikt is voor uw bedrijf.

EDICOM heeft ervaring in de ontwikkeling van elektronische facturatie in de hele wereld en is ruimschoots aanwezig in Latijns-Amerika, met vestigingen in Argentinië, Brazilië, Mexico, Chili en Colombia.

Via haar internationale observatorium voor elektronische facturen bestudeert zij de ontwikkelingen die zich voordoen in deze technologie en toekomstige implementaties, zoals die van Panama. Deze gegevens zijn van essentieel belang om het wereldwijde E-invoicing platform.

e-invoicing panama

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.