De e-Invoicing in Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland met 2019 als richtdatum

De e-Invoicing in Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland met 2019 als richtdatum

15/05/2018

In een mondiale context, begunstigd door de digitale economie, is paperless de toekomst en stelt de technologie zich in dienst van innovatie en efficiëntie om dit te bereiken. De penetratie van Electronic Data Interchange (EDI) en elektronische facturatie zijn indicatief voor de staat van digitale ontwikkeling waarin landen zich bevinden. In Noord-Europa krijgen het PEPPOL-netwerk en zijn standaard grotere betekenis vanaf 2019. Landen zoals Denemarken, Noorwegen en Zweden hebben gekozen voor deze route om de interoperabiliteit in de ontwikkeling van e-Procurement te garanderen.

Stand van de elektronische facturatie in Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland

Denemarken

Denemarken voerde de elektronische factuur in het B2G bereik in 2005 in. Alle instellingen en overheden kunnen elektronische facturen ontvangen vanaf het NemHandel platform Het is een nationale infrastructuur waarmee bedrijven elektronische facturen en andere documenten veilig kunnen verzenden via het Internet-Protocol. Het gebruik van dit platform is verplicht met de Deense publieke sector. Het gebruik is ook wijdverbreid onder particuliere bedrijven die het gebruiken voor hun B2B-uitwisselingen.

Het formaat dat wordt gebruikt is OIOUBL, gebaseerd op UBL 2.0

Kleine bedrijven hebben het portaal NemHandel Fakturablanket ingeschakeld voor het verzenden van elektronische facturen aan overheidsdiensten. Het gebruik ervan is beperkt tot Deense organisaties.

  • Nieuws

Als onderdeel van de implementatie van de Europese richtlijn inzake elektronische facturatie in de Deense wetgeving, werkt het Deense Agentschap voor Digitalisering aan de integratie van NemHandel en PEPPOL in de komende jaren.

Noorwegen

Tussen 2011 en 2015 breidde Noorwegen het gebruik van elektronische facturatie uit naar alle niveaus van de overheid. Overheidsdiensten gebruiken het PEPPOL-netwerk om facturen te ontvangen. Zowel overheidsdiensten als leveranciers kunnen hun eigen Access Point kiezen uit de gecertificeerde AP‘s. De gebruikte normen zijn EHF (Elektronisk Handelsformat) en BIS PEPPOL, beide UBL-formaten. De EHF-indeling wordt alleen tussen Noorse entiteiten gebruikt maar de overheidsdiensten moeten beide formaten accepteren. Noorse entiteiten die elektronische facturen ontvangen in EHF-formaat, moeten geregistreerd zijn in ELMA (Elektronisk mottakaradresseregister).

  • Nieuws

Als onderdeel van de implementatie van de Europese richtlijn inzake elektronische facturatie in Noorwegen, lanceert Difi, het Bureau voor Overheidsmanagement en e-government, een nieuwe versie van het EHF-formaat voor facturen en kredietnota‘s 3.0.  De nieuwe standaard zal worden gebaseerd op de PEPPOL BIS specificaties en naar verwachting worden gepubliceerd in augustus 2018.

Zweden

In Zweden is de elektronische factuur sinds 2008 verplicht voor de centrale agentschappen van de regering. De gebruikte standaard is de Svefaktura (XML).

De Zweedse financiële autoriteit ESV heeft bepaald dat alle agentschappen van de centrale overheid moeten worden aangesloten op PEPPOL vóór November 2018. Op dit moment kan ongeveer 80% van deze instellingen al facturen in PEPPOL formaat ontvangen via deze infrastructuur.

  • Nieuws

Een wetsontwerp dat momenteel wordt gereviseerd door de Zweedse autoriteiten, verplicht alle openbare entiteiten elektronische facturen te eisen vanaf 1 April 2019. Daardoor moeten alle overheidsorganen in staat zijn PEPPOL BIS facturen te ontvangen vanaf dezelfde datum. Facturen in PDF-formaat worden niet aanvaard na die datum.

In Denemarken, Noorwegen en Zweden bestaan de nationale normen naast elkaar met de PEPPOL standaard, en in 2019 moeten overheidsdiensten in staat zijn facturen te ontvangen in de PEPPOL BIS standaard. Dit besluit zal de deelneming van buitenlandse ondernemingen op de binnenlandse markt vergemakkelijken, met name van de Europese die al werken met het PEPPOL systeem.

Finland

Vanaf 2010 ontvangen Finse overheidsdiensten facturen in uitsluitend in elektronisch formaat. Het gebruik van elektronische facturering tussen particuliere ondernemingen is ook wijdverbreid, maar er is geen verplichting als zodanig.

De meest gebruikte normen zijn TEAPPSXML en Finvoice, beide gebaseerd op XML. De 3.0 versies van beide standaarden zijn bijgewerkt volgens de voorschriften van de Europese richtlijn 2014/55/EG.

TIEKE, het Fins Bureau voor de ontwikkeling van de informatiemaatschappij, heeft een nieuwe versie van het register voor de elektronische factuur ontwikkeld. Dit is een database gebruikt voor het identificeren van afzenders en geadresseerden van elektronische facturen, en van technologische leveranciers van deze dienst. De nieuwe versie van dit register zal worden gepubliceerd op 2 mei 2018. Met deze bijgewerkte versie kunnen zowel dienstverleners als bedrijven hun interne gegevens bijwerken.

De PEPPOL standaard

PEPPOL, Pan European Public Procurement Online, is ontstaan en ontwikkeld in het kader van de strategie voor overheidsopdrachten bij de Europese overheidsdiensten en als waarborg voor interoperabiliteit. PEPPOL is een set van specificaties, bedoeld om overheidsopdrachten tussen bedrijfsleven en de overheid te faciliteren, ongeacht de locatie of de systemen die zij gebruiken. Kortom, het is een gemeenschappelijke en interoperabele standaard die essentieel is voor de ontwikkeling van het grensoverschrijdende e-Procurement.

Het standaardbericht waarvan het PEPPOL-netwerk gebruik maakt, heet PEPPOL UBL (Universal Business Language) en is een variant van XML.

De ontwikkeling en groei van PEPPOL is merkbaar in vele landen van de Europese Unie. PEPPOL wordt meer en meer gebruikt als een netwerk, met door openbare instanties in deze landen aanbevolen infrastructuur en standaarden,  en de invoering ervan groeit vanwege de doeltreffendheid en de harmonisatie van de communicatie tussen landen.

EDICOM is geaccrediteerd als Access Point leverancier voor het netwerk PEPPOL

EDICOM, wereldwijde leverancier van EDI technologie en elektronische facturatie, is door de International Association OpenPEPPOL geaccrediteerd als Access Point provider voor het PEPPOL platform. Door de accreditatie als Access Point kan EDICOM aansluiten op het PEPPOL e-Procurement platform. Daarmee kunnen particuliere bedrijven en overheden in alle landen van Europa elektronische documenten van ieder type uitwisselen: facturen, aankooporders, bestellingen, prijscatalogi, enz. Deze handelsprocessen verlopen gestandaardiseerd of interoperabel.

EDICOM, wereldwijde aanbieder van elektronische facturatie

Het scenario van de Noordse landen is een voorbeeld van de heterogeniteit van de factoren waarmee u wordt geconfronteerd bij grensoverschrijdende handelsrelaties: platformen, netwerken, talen, plus de wettelijke voorschriften van elke staat voor het verzenden van een elektronische factuur.

Bedrijven die opereren in verschillende markten of een plan voor internationalisering hebben, vinden in EDICOM een bondgenoot met voldoende technologisch dekking voor elk model. EDICOM biedt de oplossing Global e-invoicing Platform, ontworpen om te worden geïntegreerd met het ERP van multinationale ondernemingen en om de fiscale compliance in meer dan 60 landen te automatiseren. Bovendien is het een platform dat voortdurend wordt bijgewerkt met wijzigingen die door het Internationale Observatorium voor de elektronische factuur worden aangetroffen.

Het contracteren van één globale leverancier van elektronische facturering die het beheer centraliseert, biedt grote voordelen:

  1. Stijging van de productiviteit. Werken met één leverancier en oplossing stelt u in staat de elektronische facturatie van de onderneming centraliseren. Dat wil zeggen dat het vanuit het zelfde land en hoofdkwartier mogelijk is om de gehele fiscale compliance wereldwijd te controleren. Dit zal mogelijke fouten voorkomen en taken verlichten, waardoor de productiviteit hoger zal zijn.
  2. De centralisatie van de facturatie en de toename van de productiviteit resulteren in een kostenbesparing..
  3. Snelle  introductie in nieuwe markten. Het hoge niveau van kennis van bestaande regelgeving over elektronische facturatie op internationaal niveau, het adequaat management van deze kennis en de groeiende ervaring van EDICOM in internationale markten, vormen de garantie voor een goede uitvoering van e-invoicing projecten in ieder land.
  4. Constante actualisering. Alle elektronische facturatie projecten uitgevoerd door EDICOM, worden onderworpen aan een permanente controle inzake de staat van regelgeving en voorschriften in de betrokken landen. Eventuele wijzigingen die optreden als gevolg van technische en juridische vereisten, worden direct en op een voor de klant transparante manier geïmplementeerd, zonder dat diens dagelijkse werkzaamheden eronder lijden.

Hoewel de termijnen van het ene tot het andere land variëren, is de horizon voor iedereen gelijk: paperless en alles wat dat met zich meebrengt: elektronische factuur, elektronische fiscale compliance en 100% elektronische handelsrelaties ook in de particuliere sector, gesteund door het verplichte gebruik in het B2G-bereik. Overheden en bedrijven moeten het hoofd bieden aan de wijzigingen en opteren voor het pad van de interoperabiliteit, waardoor ze blijven meespelen op de digitale markt, met natuurlijk verplichtingen, maar vooral ook met voordelen voor de economische en sociale ontwikkeling.

Download ons White Paper over elektronische facturatie in de Europese Unie.

Neem contact op met ons team van experts om de beste oplossing te vinden voor uw bedrijf.

e-Invoicing 2019 horizon

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.