De Dominicaanse Republiek bereid zich voor om te gaan werken met elektronische facturatie

De Dominicaanse Republiek bereid zich voor om te gaan werken met elektronische facturatie

12/03/2019

De Dominicaanse Republiek is begonnen met het proces van implementatie van de elektronische factuur of BTW-factuur(e-CF). Momenteel loopt een proefproject met 11 grote bedrijven uit verschillende sectoren die helpen om de basis te leggen voor het nieuwe factureringssysteem. Met de e-CF wil het directoraat-generaal voor binnenlandse belastingen (DGII) de niveaus van belastingontduiking verlagen en zorgen voor de doeltreffende inning van belastingen.

De Dominicaanse Republiek sluit zich aan bij de e-Invoicing die al ingeburgerd is in haar buurlanden, van welke het wil leren van hun fouten en successen om het factureringssysteem snel en behendig in te voeren. De bedrijven die deelnemen aan het proefproject zullen helpen om het ontworpen model te testen en om een voorschot te nemen op de casuïstiek die kan optreden vóór de uitbreiding van het gebruik van de elektronische BTW-facturen naar de rest van de belastingbetalers.

Enkele eigenschappen van de elektronische factuur in de Dominicaanse Republiek zijn:

  • Standaard XML-formaat.
  • Gebruik van fiscale BTW-factuurnummer. Zoals het Decreet 254-06 beschrijft, waarin de regels voor de regulering van afdrukken, uitgifte en levering van de fiscale ontvangstbewijzen zijn bepaald, gaat het om een volgnummer afgegeven door de belastingdienst aan de belastingbetalers die BTW-facturen willen uitgeven. Via dit nummer kan degene die het fiscale ontvangstbewijs ontvangt, de geldigheid ervan controleren, vaststellen of dit geautoriseerd is door de belastingdienst en of de BTW-factuur werkelijk is verstuurd door de bijbehorende afzender.
  • Hij moet een digitale handtekening bevatten, zowel ter garantie van de integriteit als voor de authenticatie van de partners om redenen van veiligheid. Het gebruik van een certificaat (digitale handtekening) is een essentieel onderdeel van het proces, net als in de andere modellen die reeds in gebruik zijn in Latijns-Amerika.

De e-factuur om meer concurrerend te zijn

EDICOM is een gespecialiseerde aanbieder van oplossingen voor elektronische facturatie. Het is momenteel actief in 70 landen over de hele wereld, waarin het voor haar klanten afgeven of ontvangen van een elektronische factuur of aan fiscale verplichtingen voldoen, geen geheimen kent. EDICOM waarborgt dat elk systeem voldoet aan zowel technische als wettelijke vereisten.

EDICOM werkt als provider van elektronische factureringsdiensten in Latijns-Amerika: Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Mexico, Peru en Uruguay. En daarnaast begeleidt het Midden-Amerikaanse landen als Costa Rica en Guatemala die zich, net als de Dominicaanse Republiek, recent hebben aangesloten bij de digitale transformatie.

De elektronische factuur in de Dominicaanse Republiek zal niet alleen resulteren in een verbetering van de belastinginkomsten voor het land, maar zorgt ervoor dat haar economie en bedrijven concurrerender zijn in een gedigitaliseerde en mondiale omgeving en in een Latijns-Amerika dat zich in de voorhoede bevindt van de elektronische facturatie. Aan de zijlijn blijven van de elektronische facturatiesystemen zou een nadeel betekenen voor de nationale economie.

Waarom is EDICOM een benchmark in e-invoicing?

De kwaliteit van haar elektronische facturatiediensten is gebaseerd op drie pijlers, die ertoe hebben geleid dat het zich heeft geconsolideerd als technologische partner in 70 landen:

  1. De platforms voor verzending en ontvangst van elektronische facturen van EDICOM zijn perfect aangepast aan de specificaties van de landen van herkomst en bestemming waarin haar klanten moeten opereren.
  2. Permanent actualiseren van alle projecten voor elektronische facturatie met betrekking tot de stand van wet- en regelgeving in de betrokken landen.
  3. Hoog kennisniveau ten aanzien van bestaande regelgeving over internationale elektronische facturatie. Het goede beheer van deze kennis en de groeiende ervaring van EDICOM in internationale markten, vormen de beste garantie voor het succesvol uitvoeren van haar projecten voor elektronische facturatie in ieder land.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.