De DIAN heeft de belastingplichtigen geselecteerd die elektronisch moeten gaan factureren vanaf januari 2018

De DIAN heeft de belastingplichtigen geselecteerd die elektronisch moeten gaan factureren vanaf januari 2018

29/11/2017

De jaren 2017 en 2018 zullen een sleutelrol spelen bij de invoering van de elektronische factuur in Colombia. De DIAN is begonnen met de massificatie en heeft in een recent ontwerp onthuld welke belastingbetalers verplicht worden om elektronisch te gaan factureren binnen de komende drie maanden.

Concreet vermeldt de DIAN in de ontwerpresolutie "alle belastingplichtigen die op de datum van bekendmaking van deze resolutie en tijdens de vijf voorafgaande jaren, rangnummers hebben aangevraagd voor elektronische facturen zoals vermeld in decreet 1929 van 29 mei 2007."

Om te voldoen aan de bepalingen van dit ontwerp, moeten belastingbetalers die nu verplicht zijn om elektronische facturen te gebruiken, zich als uitgevers van elektronische facturen aanmelden bij de DIAN. De  verplichte bedrijven moeten elektronische facturen gaan gebruiken met ingang van 1 januari 2018, overeenkomstig het Decreet 2242 van 2015.

Het proces van inschakeling als uitgever van elektronische facturen is vastgesteld in artikel 14 van de resolutie 0019 van 24 februari 2016. Onder andere moet de uitgevende instelling zich registreren bij de DIAN en de nummering van proeven en een technische sleutel aanvragen. Vervolgens moet u aangeven of u rechtstreeks gaat factureren of via een technologische provider die is geautoriseerd door de DIAN, zoals EDICOM.

In een interview met de manager van de Andes regio van EDICOM, Cristian Uribe, verklaarde deze dat het is aan te raden om `zo spoedig mogelijk van start gaan met de elektronische factuur, wacht niet totdat deze verplicht wordt gesteld‘. Als u de elektronische factuur vrijwillig en vervroegd invoert, heeft u de tijd om te bekijken welk impact het nieuwe systeem heeft op uw interne processen.

Als u tot een van de verplichte bedrijven behoort, of als u vrijwillig wilt meedoen aan de elektronische factuur, neem dan contact met ons op om zo snel mogelijk met het.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.