De DGT van Costa Rica publiceert de termijnen voor verplichte aansluiting op elektronische facturatie

De DGT van Costa Rica publiceert de termijnen voor verplichte aansluiting op elektronische facturatie

10/04/2018

De Dirección General de Tributación van Costa Rica heeft via de DGT-R-012-2018 de verplichte termijnen gepubliceerd voor Costa Ricaanse belastingbetalers om zich aan te sluiten bij het gebruik van elektronische bewijsstukken, te beginnen op 1 september 2018:

"De belastingplichtigen die niet zijn aangesloten bij het elektronische factureringssysteem, omdat ze niet behoren tot een van de groepen die de Administración heeft vastgesteld middels de resolutie DGT-R-51-2016, moeten zich binnen de volgende termijnen aansluiten, rekening houdend met het laatste cijfer van het nummer van hun identiteitskaart voor fysieke personen, of het wettelijke identificatienummer voor bedrijven en andere entiteiten:

  • Alle verplichte belastingbetalers waarvan het laatste cijfer van het identiteitsnummer 1, 2 of 3 is, treden verplicht tot het systeem toe en moeten beginnen met de afgifte van elektronische facturen vanaf 1 september 2018.
  • Alle verplichte belastingbetalers waarvan het laatste cijfer van het identiteitsnummer 4, 5 of 6 is, treden verplicht tot het systeem toe en moeten beginnen met de afgifte van elektronische facturen vanaf 1 oktober 2018.
  • Alle verplichte belastingbetalers waarvan het laatste cijfer van het identiteitsnummer 0, 7, 8 of 9 is, treden verplicht tot het systeem toe en moeten beginnen met de afgifte van elektronische facturen vanaf 1 november 2018".

Zij wijst er ook op dat de verplichte belastingbetalers die als Grote Nationale Contribuanten worden beschouwd, nu onderworpen zijn aan de genoemde voorwaarden, zonder noodzaak van voorafgaande geïndividualiseerde kennisgeving zoals tot nu toe gebruikelijk was.

Voor het uitgeven van elektronische bewijsstukken moet de belastingbetaler zich registreren bij de DGT en beschikken over een veiligheidsmechanisme om elektronische bewijsstukken te ondertekenen en zo hun integriteit en authenticiteit te garanderen.

Elektronische documenten in de elektronische facturatie in Costa Rica

De elektronische factuur in Costa Rica omvat een totaal van vijf documenten of berichten die deel uitmaken van de uitwisseling:

  • Factuur: Ondersteunt de verkoop van goederen en het verrichten van diensten.
  • Creditnota en debetnota: Maakt het annuleren of aanpassen mogelijk van de boekhoudkundige gevolgen van de elektronische factuur of het elektronisch ticket, zonder wijziging van de informatie van het brondocument.
  • Elektronisch ticket: Elektronisch bewijs dat de verkoop van goederen en diensten ondersteunt; uitsluitend toegestaan voor operaties met eindgebruikers.
  • Bewijs van de acceptatie of afkeuring van documenten

Figuren die betrokken zijn bij de uitwisseling van elektronische bewijsstukken

Het uitgever zijn van elektronische facturen verplicht er automatisch toe om ook ontvanger van elektronische factureren te zijn. Maar er bestaat ook de figuur van de elektronische ontvanger - niet-uitgever, wat passieve ontvangers zijn die vallen onder bijzondere regelingen, of openbare instellingen die geen verkopen doen op het nationale grondgebied en die elektronische ontvangstbewijzen ontvangen voor aankopen uitgevoerd op de lokale markt, door middel van een computersysteem.

Beiden moeten de elektronische ontvangstbewijzen naar de DGT sturen voor validatie. De DGT stuurt vervolgens een e-mail bericht ter aanvaarding of verwerping van het document. Aanvaarding van het elektronische bewijsstuk door de elektronische ontvanger is verplicht om de kosten te dekken, en moet voor validatie naar de DGT worden gestuurd binnen een periode van niet meer dan 8 dagen.

Ook moeten de elektronische bewijsstukken aan de klant geleverd worden via het overeengekomen medium, wat geprint kan zijn, naar een e-mail verzonden of ter beschikking gesteld voor raadpleging.

De belastingplichtige moet alle gegenereerde, verzonden en ontvangen elektronische ontvangstbewijzen op een elektronisch medium opslaan en bewaren voor een periode van 5 jaar, overeenkomstig Artículo 109 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Automatiseer de emissie en ontvangst van elektronische facturen met elke gesprekspartner

Gezien de grote hoeveelheid berichten die moet worden behandeld in korte tijd, stelt EDICOM een oplossing voor die in staat is om EDI communicatie met al uw partners te realiseren.

Aan de ene kant kan EDICOM, door integratie met uw managementsysteem, het genereren en versturen van bewijsstukken naar het Ministerio de Hacienda automatiseren, waarbij ook integratie plaatsvindt van in het ERP ontvangen bewijzen. Tegelijkertijd wordt ook de verzending van facturen aan ontvangers geautomatiseerd.

Voor de ontvangst van facturen bieden wij de mogelijkheid van een Klanten Portal, via welke alle soorten documentatie van elektronische afzenders ontvangen kan worden. Deze portal is bestemd voor die ontvangers van elektronische facturen die niet beschikken over een geïntegreerde EDI oplossing. De ontvanger kan in het portal het bericht van acceptatie of afwijzing uploaden, dat wordt verzonden naar het Ministerio de Hacienda en de emittent van het bewijsstuk.

Als u meer wilt weten over deze oplossing, neem dan contact op met ons verkoopteam voor het aanvragen van een live demonstratie van de oplossing.

Als u in detail de werking van de elektronische factuur in Costa Rica wilt leren kennen, download dan dit gratis document: Expert Chat elektronische factuur in Costa Rica.

Een platform voor wereldwijde elektronische facturatie

EDICOM levert diensten voor elektronische facturering tussen bedrijven over de hele wereld. Vanaf een enkel platform kunt u verbinden met ieder bedrijf en fiscale en commerciële documenten uitwisselen met inachtneming van de nationale voorschriften.

EDICOM heeft een platform voor elektronische facturering dat is aangepast aan de technische en juridische specificaties van elk land. Deze oplossing automatiseert de uitgifte en ontvangst van deze documenten door de integratie met het ERP, wat gecentraliseerd beheer mogelijk maakt. Het platform zorgt ook voor verificatie dat elke factuur voldoet aan de benodigde vereisten, voordat hij verzonden wordt of geïntegreerd met het interne beheersysteem. Onze oplossing maakt ook een veilige en langdurige opslag van de documenten mogelijk, gedurende de wettelijk vastgestelde termijn.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.