Compliant eInvoicing in de VS

Compliant eInvoicing in de VS

23/11/2016

Het gebruik van de elektronische factuur in de Verenigde Staten als document met fiscale attributies is zeer gering, al wordt in de komende twee jaar een sterke toename verwacht door de stimulans die de overheid kan geven aan de invoering ervan in relaties met de publieke administratie.
De elektronische factuur als fiscaal instrument is wijd verbreid in de wereld, vooral in Latijns-Amerika en Europa, waar belangrijke stappen worden gezet voor de stimulans van het verplichte gebruik ervan in relaties met de publieke administratie.

In de Verenigde Staten is er tot op heden geen enkel initiatief geweest in deze zin, grotendeels gemotiveerd door de perceptie die de Noordamerikaanse samenleving heeft van dit soort transacties en de traditie van non-interventie door de Noordamerikaanse overheid in het economische verkeer.

Ongeveer twee derde van de bedrijven in de VS verstuurt facturen als PDF via hun email, maar minder dan 20% gebruikt technologie voor overdracht van gegevens zoals EDI, of past processen toe voor encryptie van gegevens zoals de elektronische handtekening (gegevens afkomstig van het rapport over de staat van de elektronische factuur in de wereld gepubliceerd door Billentis). Als we daar de geringe implementatie aan toevoegen van 100% gedigitaliseerde beheerprocessen, en de geringe budgetten gealloceerd aan de invoer van hiertoe bestemde technologieën, begrijpen we waarom de grootste economie van de wereld achteraan bungelt qua gebruik van de elektronische factuur.


Een nieuwe horizon

Ondanks alles bevestigen de laatste studies en enquetes die zijn uitgevoerd in de Amerikaanse markt, dat er een grotere interesse bestaat voor de invoering van de elektronische factuur. Nog sterker, men verwacht een toename van het aantal bedrijven dat deze systemen gebruikt van meer dan 20%.

De oorzaak van deze sterke toename is gelegen in de aankondiging van het Office of Management an Budget (OMB), dat leveranciers van de Publieke Sector vanaf 2018 verplicht zullen worden om elektronische facturen te versturen. Een maatregel waarmee dit orgaan ernaar streeft om de besparingen en efficiency te verhogen, zowel bij de administraties als bij bedrijven.

Men verwacht bovendien dat deze maatregel een stimulans zal zijn voor het gebruik van de elektronische factuur in de private sector in de VS. Feit is dat steeds meer Amerikaanse multinationals gedwongen zijn om dit factureringssysteem in te voeren, om te voldoen aan de specificaties van klanten en fiscale autoriteiten in de diverse markten waarin zij opereren (met name in Latijns-Amerika). Een tegenstrijdige situatie, want veel Amerikaanse bedrijven zijn genoodzaakt geavanceerde B2B2G systemen voor elektronische facturering in te voeren, terwijl dit in hun lokale markt nog steeds een onbekend systeem is.

In Mexico, Brazilië en Chili is de elektronische factuur verplicht, waaraan toegevoegd kan worden dat praktisch alle Latijnsamerikaanse landen geleidelijk het gebruik ervan gaan vereisen. In Europa hebben landen zoals Spanje, Portugal, Italië of Frankrijk de verplichting ingevoerd in het B2G domein, en in 2018 moet 100% van de landen van de Europese Unie zich aansluiten bij het systeem voor wat betreft de relaties met de publieke sector.


Eén enkele oplossing voor alle landen

Nu de elektronische factuur zich verspreid over alle continenten, is het grootste obstakel voor multinationals de aanpassing aan elke markt. Elk land stelt zijn eigen eisen op, waardoor het van vitaal belang is om geavanceerde oplossingen te gebruiken zoals het Internationale Platform voor Elektronische Facturering van EDICOM, dat zich op transparante wijze aanpast aan de eigenschappen van ieder systeem voor “compliant einvoicing”.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.