Chronologie van het verplichte karakter van de elektronische facturatie in Colombia

Chronologie van het verplichte karakter van de elektronische facturatie in Colombia

28/01/2019

De elektronische factuur in Colombia begint aan zijn  beslissende fase. Er zijn verschillende belangrijke termijnen waarmee de belastingbetalers rekening moeten houden bij de massificatie van de elektronische factuur:

 • Bedrijven die in de voorafgaande vijf jaar nummerreeksen voor de elektronische factuur hebben aangevraagd, overeenkomstig het decreet van 1929, hebben zes maanden om zich aan te sluiten bij de elektronische factuur.
 • Grote belastingbetalers die zijn geselecteerd door de DIAN en die maandelijks meer dan drie miljoen rekeningen versturen, krijgen drie extra maanden om zich aan te sluiten bij het project.
 • 1 Januari 2019: Grote belastingbetalers die te maken hebben met technische problemen.
 • In de loop van 2019: De DIAN maakt implementatiedata bekend op basis van een schema dat bedrijven indeelt naar economische activiteit.

Resolutie 000002 van de DIAN van 3 januari 2019 stelt dat, voor het ogenblik,alleen de instellingen die grote belastingbetalers waren op 6 februari 2018 verplicht zijn om elektronisch te factureren, alsmede degenen die de afgelopen 6 jaar de elektronische factuur van het Decreet 1929 van mei 2007 gebruikten.

Om redenen van fiscale controle zal de verzending (generatie en bezorging) van de elektronische factuur moeten voldoen aan de volgende technologische en regelgevingseisen:

 • Gebruik van het standaard elektronische generatieformaat XML zoals vastgesteld door de DIAN.
 • Voorzien van opeenvolgende nummering geautoriseerd door de DIAN volgens de voorgeschreven voorwaarden.
 • Voldoen aan de voorschriften van artikel 617 van de belastingwet, behalve met betrekking tot de naam of de firmanaam en de NIT van de drukker en de prepress eisen waarnaar deze norm verwijst; en onderscheiden van verbruiksbelasting, wanneer deze aan de orde is. Als de verwervende natuurlijk persoon niet over een NIT beschikt, moet het type en het nummer van het identificatiedocument worden opgenomen.
 • Toevoegen van een digitale of elektronische handtekening als element om authenticiteit en integriteit van de elektronische factuur te garanderen vanaf de verzending tot de bewaring, volgens wet 962 van 2005 overeenkomstig de wet van 1999, decreet 2364 1, decreet decreet 333 van 14 en de normen die dit wijzigen, aanvullen of vervangen, en in overeenstemming met het handtekeningsbeleid dat de DIAN vaststelt.
 • Toevoegen van de unieke code van de elektronische factuur (CUFE).

Nationale tour van de elektronische factuur

EDICOM neemt als sponsor deel aan de nationale tournee van de elektronische factuur in Colombia in 2018, die wordt georganiseerd door Logyca. Deze gebeurtenissen behoren tot de belangrijkste in het land voor wat betreft het project voor massificatie van de elektronische factuur waarmee het land bezig is.

Bezoek ons op stand No. 1, onze collega-experts in elektronische facturatie zullen ingaan op al uw twijfels. De evenementen waaraan EDICOM deelneemt zijn de volgende:

 •  
 • 2 februari: Hotel San Fernando Plaza, Medellín. 7:30 tot 13.00 uur.
 • 8 februari: Hotel Spiwak Chipichape, Cali. 7:30 tot 13.00 uur.

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Start uw project met EDICOM op gemakkelijke en efficiënte wijze

EDICOM, als technologische leverancier geautoriseerd door de DIAN voor het leveren van elektronische facturatiediensten, heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling en elektronische facturatie. Wij bieden geïntegreerde en geautomatiseerde oplossingen voor de uitgifte, validatie, verklaring, verzending en bewaring van elektronische facturen, volgens de eisen van de wetgeving. We hebben ook een eigen infrastructuur die ons toestaat om alle beheer van het platform te centraliseren, met de SLA servicegarantie voor permanente ontwikkeling, verbetering en aanpassing van onze oplossingen.

In overeenstemming met onze belofte om de hoogste kwaliteit te garanderen bij het verlenen van de dienst, beschikken we over een groot aantal goedkeuringen en accreditaties die de veiligheid van de informatie certificeren, zoals bijvoorbeeld de ISO 27001.

Als u tot een van de verplichte bedrijven behoort, of als u vrijwillig wilt meedoen aan de elektronische factuur, neem dan contact met ons op om zo snel mogelijk met het elektronische facturatieproject te starten.

Om meer te weten, download het white paper over de elektronische factuur in LATAM en ontdek de individuele kenmerken van elke regeling.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.