België: De publieke sector kan sinds 1 april elektronische facturen ontvangen

België: De publieke sector kan sinds 1 april elektronische facturen ontvangen

10/04/2019

Op 18 April 2019 treedt de richtlijn 2014/55/EG in werking, dat wil zeggen, op die datum moeten alle Europese overheidsdiensten facturen in elektronisch formaat kunnen accepteren van hun leveranciers. Maar België gaat verder en stelt deze datum op 1 April.

Vanaf die datum moeten alle centrale, regionale en lokale overheidsinstanties elektronische facturen van hun leveranciers kunnen ontvangen en verwerken. Deze verplichting geldt ook voor alle organisaties die zijn onderworpen aan de wetten voor overheidsopdrachten (ziekenhuizen, scholen, etc.).

In België, begon elektronische facturering in 2013 en de verplichting ervan is gegroeid, met aandacht voor verschillende eisen: nieuwe contracten, ter hoogte van de geregistreerde biedingsbedragen.

De leveranciers van de Belgische overheid kunnen de elektronische factuur op twee manieren aanbieden:

  1. Via het PEPPOL netwerk.
  2. Via haar nationale platform Mercurius. En ook handmatig via een verzendformulier dat beschikbaar is op het platform Mercurius, alleen voor de Belgische operators. Mercurius is het technologische platform dat wordt beheerd door de federale overheid. Een centrale HUB die alle elektronische facturen van de leveranciers ontvangt en deze doorstuurt naar de corresponderende openbare instelling.

De Belgische regering heeft gekozen voor het model van interoperabiliteit PEPPOL en besloot om vanaf 1 April 2016 het Mercurius platform te integreren in dit Europees interoperabiliteitskader. 

 

Om te verbinden met het PEPPOL netwerk moet men dit doen via een geautoriseerde derde, dat wil zeggen een provider die is geaccrediteerd als PEPPOL Access Point.

Net als België zijn er veel landen die de PEPPOL normen in hun e-Government projecten hebben geïmplementeerd. EDICOM is sinds 2015 geaccrediteerd als PEPPOL Access Point door de vereniging OpenPEPPOL, en is als Access Point erkend door de entiteit Belgische PEPPOL autoriteit (PA).

Als Access point heeft het de capaciteit om connectiviteit te bieden met elk ander Access Point en documenten te transformeren naar de passende regels en normen en ze correct bij de ontvanger te laten aankomen. Maar bovendien biedt EDICOM als Access Point aanzienlijke voordelen aan haar klanten waaronder opvallen:

  • Certificering van haar SMP (Service Metadata Uitgever) server, wat haar in staat stelt haar eigen infrastructuur van identificatienummers te beheren in het PEPPOL netwerk, wat is verbonden met de SML (Service Metadata Locater).
  • Brede ervaring in internationale e-Procurement projecten met PEPPOL die zich momenteel ontwikkelen in Europa zoals bij de NHS (UK National Health Service) en haar e-Procurement-strategie; het project van Emilia-Romagna voor de elektronische uitwisseling van gegevens tussen gezondheidsinstellingen en hun leveranciers; of in Noorwegen voor de uitwisseling van documenten in het openbare ziekenhuisnetwerk.

De elektronische factuur in Europa

Met de inwerkingtreding van de richtlijn maakt men vorderingen met de interoperabiliteit door gebruik van een gemeenschappelijke taal waarmee de elektronische facturatie zich ontwikkelt. Deze standaardisatie vergroot de marktmogelijkheden voor bedrijven die leveranciers willen worden van een overheidsorgaan binnen de Europese Unie.

Zonder twijfel is het gebruik van elektronische facturatie in de betrekkingen met de overheid een gelegenheid om de transacties op het gebied van de B2G op Europees niveau te faciliteren. Maar elke gelegenheid zorgt ook voor uitdagingen, in dit geval zowel voor overheidsinstanties die de nodige technische middelen moeten inzetten om facturen in elektronisch formaat te kunnen ontvangen en verwerken met de syntaxis die is vastgesteld door het Europees Comité voor de Normalisatie, als ook voor bedrijven, die het verzendingssysteem en de wettelijke eisen moeten kennen die gelden voor elektronische facturatie.

Een leverancier van technologie zoals EDICOM heeft wereldwijde capaciteit om te werken in de verschillende scenario‘s van de Europese Unie en daarbuiten. Wanneer we praten over een interne markt, is de realiteit dat het essentieel is om de technische en juridische voorschriften in elk land efficiënt te controleren. 

EDICOM is ook een gespecialiseerde leverancier van EDI technologie (Electronic Data Interchange) en biedt een breed scala van oplossingen voor de uitwisseling van elektronische gegevens, van e-facturen tot alle mogelijke commerciële documenten (facturen, inkooporders, inventarissen, prijscatalogi, enz.).

De oplossingen van EDICOM automatiseren de generatie, de verzending en de registratie van iedere elektronische transactie door interactie met elke ERP, zodat bestellingen, berichten van verzending, elektronische facturen, enz. worden verwerkt zonder menselijke tussenkomst.

Het gaat om oplossingen die schaalbaar zijn naar andere regio's van de wereld en ook met capaciteit voor uitbreiding naar B2B-projecten. EDICOM biedt een totaaloplossing met verschillende EDI capaciteiten, compatibele e-Invoicing en BTW-Compliance op globaal niveau. Dat betekent dat de klant toegang heeft tot verschillende diensten en deze kan toepassen op zijn beheer, overeenkomstig de eisen van het bedrijf.

Kortom, met EDICOM als technologische partner is het mogelijk:

  • Te werken in België met totale garanties als een leverancier van de overheid, alsmede met 70 andere  landen en hun overheden zowel binnen als buiten de Europese Unie;
  • Het is mogelijk om elk globaal project aan te pakken en de optimale verbinding voor de elektronische uitwisseling van gegevens te garanderen en dit af te stemmen op de behoeften 

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.