4 voordelen van een wereldwijde provider voor elektronische facturen

4 voordelen van een wereldwijde provider voor elektronische facturen

19/06/2017

De elektronische factuur wordt over de hele wereld steeds vaker gebruikt. In sommige gevallen gaat het om een eigen beslissing van bedrijven om zo papier te elimineren en de efficiency te verhogen. Maar in de meeste gevallen is het een opgelegde fiscale verplichting. Dit is al het geval in de meeste landen van Latijns-Amerika en Europa. In andere regio's zoals Azië en Noord-Amerika  worden ook maatregelen genomen om  het gebruik van deze technologie te bevorderen.

Het probleem is dat in een geglobaliseerde wereld, waarbinnen bedrijven regelmatig in verschillende markten opereren, de elektronische factuur niet hetzelfde patroon volgt. Iedere staat hanteert een verschillend model, dat het gebruik van bepaalde technische middelen vereist. Geconfronteerd met deze realiteit, staan de multinationals voor de uitdaging om zich aan te passen aan ieder land met het daarvoor benodigde beheer.

De communicatie en de implementatie van dit systeem met verschillende partners, een voor elke markt, kan een risico vormen voor de efficiency die digitalisering a priori genereert. De manier om dit obstakel te overkomen, is door één enkele wereldwijde provider voor de elektronische factuur te contracteren. Dit zijn de belangrijkste voordelen van centralisatie van het beheer:

1. Toename van de productiviteit

Als je de elektronische factuur van je bedrijf in handen geeft van één enkele provider en oplossing, kan de Administratieafdeling gecentraliseerd werken. Dat wil zeggen dat het vanuit één land en kantoor mogelijk is om het geheel aan fiscale verplichtingen op wereldwijd niveau te controleren. Dit voorkomt mogelijk fouten en stroomlijnt taken, waardoor de productiviteit hoger zal zijn.

2. Economische besparingen

Eén van de meest in het oog springende ontwikkelingen in het bedrijfsleven is de centralisatie van systemen en fiscale operaties via zogenaamde Shared Services Centers.  De integratie van taken en de centralisatie van de communicatie is de sleutel tot besparingen op economische kosten, zowel qua infrastructuur als qua personeel. Met een wereldwijde provider en idem platform voor elektronische facturering, kunnen deze centra de processen compleet uitbesteden. Doen ze dit niet, dan lopen ze aan tegen problemen met fiscale verplichtingen in verschillende regio's als gevolg van de heterogeniteit van de geldende modellen.

3. Internationale ondersteuning

Een wereldwijde provider voor elektronische facturering biedt het voordeel van directe ondersteuning in de verschillende talen die je bedrijf gebruikt en met een beschikbaarheid van 24 uur. Dit is essentieel als je bedenkt welke verschillende tijdszones er gelden; wanneer je met verschillende partners werkt en er een probleem optreedt en de verantwoordelijke persoon zich aan de andere kant van de aardbol bevindt, zul je moeten wachten om het op te lossen. Bedenk ook dat iedere vertraging op het gebied van fiscale verplichtingen kan leiden tot een ernstige fout.

4. Continue actualisering

Er zijn niet alleen verschillende normen voor elektronische facturering in ieder land, maar je moet ook rekening houden met wijzigingen in wetgeving. Dit is een systeem dat continu evolueert. Daarom is het een voordeel om te beschikken over één enkele wereldwijde provider, die op de hoogte blijft van alle actualiseringen en de oplossing voor elektronische facturering automatisch aanpast. Op deze manier heb je de garantie dat je voldoet aan je fiscale verplichtingen, wat voorkomt dat je bedrijf te maken krijgt met mogelijke sancties.

Global E-Invoicing Platform: de oplossing van EDICOM

EDICOM is een wereldwijde provider van elektronische facturering met kantoren in 8 landen en 24x7x365 ondersteuning. De oplossing Global E-Invoicing Platform is ontworpen om geïntegreerd te worden met het ERP van multinationale bedrijven en de afhandeling van fiscale verplichtingen in méér dan 60 landen te automatiseren. Bovendien gaat her hier om een platform dat continu geactualiseerd wordt, op basis van de wijzigingen die het Internationale Observatorium voor de Elektronische Factuur constateert.

global e-invoice

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.