2018: Beslissend jaar voor de elektronische factuur in de Europese Unie

2018: Beslissend jaar voor de elektronische factuur in de Europese Unie

23/11/2016

Richtlijn 2014/55/UE reguleert de aspecten die te maken hebben met de elektronische facturering in het systeem van overheidsopdrachten. De norm legt de nadruk op de ontwikkeling van een Europese standaard die garant staat voor de “semantische interoperabilteit” van alle in de EU aangemaakte facturen.
2018 is het jaar van de elektronische factuur in Europa. De verwachting is dat tegen die tijd de elektronische factuur massaal zal zijn ingevoerd conform de doelstelling van Richtlijn 2014/55/UE, die de landen van de EU verplicht tot het gebruik van deze elektronische documenten in de processen voor overheidsopdrachten vanaf 2018. Dit initiatief zal de commerciële relaties over de grenzen heen faciliteren door de creatie van een gemeenschappelijke interoperabele standaard.

8 van de 20 biljoen elektronische facturen die volgens het rapport van Billentis uitgewisseld zullen worden in 2016, komen voor rekening van Europa en de meerderheid daarvan (5 biljoen) betreft uitwisselingen tussen bedrijven en de publieke sector. Hoewel het nog even duurt voordat dit verplicht wordt, hebben sommige landen het gebruik van de elektronische factuur al doorgevoerd op het B2G terrein.


Het gebrek aan een gemeenschappelijke norm

Spanje, Italië, Portugal en Frankrijk hebben al wetgeving op het gebied van elektronische B2G facturen. Elk land heeft een model bepaald met verschillende technische karakteristieken en vereisten, zover zelfs dat er in een enkel geval regionale verschillen bestaan binnen hetzelfde land. Het probleem hierbij, zo signaleert Richtlijn 2014/55/UE, is dat “geen enkel model geprefereerd wordt en dat de meerderheid niet onderling interoperabel is”.

Deze veelheid aan standaarden kan leiden tot problemen bij het onderhouden van internationale commerciële relaties. Om die reden hebben het Europese Parlement en de Raad van Europa besloten om Richtlijn 2014/55/UE uit te vaardigen, waarin wordt aangegeven dat het Europese Comité voor Normalisatie (CEN) een Europese standaard dient te ontwikkelen voor 27 mei 2017.


De Europese norm voor elektronische facturen

Het CEN heeft nog geen informatie gepubliceerd over de vooruitgang inzake deze standaard. Echter, de Richtlijn onderscheidt zeven basisaspecten waaraan de norm dient te voldoen:

  • Hij moet technologisch neutraal zijn.
  • Hij dient compatibel te zijn met de internationale standaarden voor elektronische facturering.
  • Hij dient te waken over de beveiliging van persoonsgegevens conform de daarvoor geldende Europese normen.
  • Hij dient coherent te zijn met de relevante bepalingen in Richtlijn 2006/11/CE.
  • Hij dient de invoering te bevorderen van praktische, eenvoudig te gebruiken en rendabele systemen voor elektronische facturering.
  • Hij dient rekening te houden met de speciale behoeften van het MKB, de subcentrale aanbestedende diensten en de aanbestedende entiteiten.
  • Hij dient bruikbaar te zijn voor commerciële transacties tussen bedrijven.

De invoering van Richtlijn 2014/55/UE

De lidstaten van de Europese Unie moeten de Europese richtlijn omzetten naar hun nationale wetgeving en de elektronische factuur voor commerciële relaties met de publieke sector in te voeren vóór 27 november 2018.

In sommige gevallen zal het mogelijk zijn om de invoering uit te stellen voor de subcentrale aanbestedende entiteiten, tot 30 maanden na de publicatie van de Europese norm, die is voorzien voor mei 2017.

Wanneer het gebruik van de B2G factuur eenmaal massaal is doorgevoerd, worden economische besparingen verwacht die kunnen oplopen tot 2.3 biljoen Euro.

e-Invoicing Platform

Eén enkele oplossing waarmee elektronische facturen kunnen worden aangemaakt in ieder land ter wereld

Controleer het laatste nieuws in...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.