Laatste nieuws | De elektronische factuur vandaag de dag

De elektronische factuur in Peru

12/09/2018

Peru wordt beschouwd als een van de landen met een van de meest wijd verspreide elektronische facturatiemodellen in Latijns-Amerika. Versie 2.1 van het...

De elektronische factuur met de overheid in Portugal wordt verplicht vanaf januari 2019

17/07/2018

Portugal loopt vooruit op de richtlijn 2014/55/EG en stelt de elektronische facturatie met alle overheidsdiensten verplicht vanaf januari 2019. Zoals gespecificeerd in het Decreto Ley n.º 111-B/2017 van 31 augustus in artikel 9, kunnen tot...

DIAN verleent aan meer dan 1.000 Colombiaanse bedrijven uitstel tot december voor de invoering van de elektronische factuur

17/07/2018

Colombia maakt vooruitgang met de massificatie van de elektronische factuur, en 1 januari 2019 is de datum waarop alle belastingbetalers die BTW betalen zich moeten aansluiten bij het systeem.

Grote belastingbetalers zijn...

Duitsland bereidt zich voor op opname PEPPOL in e-Procurement processen

12/07/2018

In navolging van Richtlijn 2014/55/EG, heeft de Duitse nationale IT Planningsraad besloten om PEPPOL te implementeren voor e-facturen uitgewisseld met overheden in het land. Het besluit over de tijdlijn en specificaties voor het gebruik van het...

De SAT van Guatemala bepaalt het nieuwe model voor elektronische facturatie in lijn (FEL)

09/07/2018

De Superintendencia van de belastingdienst (SAT) van Guatemala heeft in het akkoord 13-2018 de nieuwe regeling voor elektronische facturatie in lijn gepubliceerd, genaamd FEL. De FEL regeling omvat de emissie, transmissie, certificering en...

Hulpmiddelen

De Elektronische Factuur voor de Publieke Administratie in Frankrijk
Maak kennis met het project voor fiscale dematerialisatie van de publieke sector in Frankrijk.