EDICOM Global e-Invoicing Platform | Architectuur van het platform

Integratie Module

Deze zorgt voor het tot stand komen van de verbindingen met uw interne beheersysteem voor de integratie van verzending en ontvangst van facturen. Het gaat hier om functionaliteit die de automatisering garandeert van de elektronische factureringsoplossing. Bovendien zorgt het voor het aanpassen van de datastructuren aan de vereiste standaarden, het instellen van de vereiste digitale ondertekeningssystemen of het beheer van de processen voor online aangifte die de geldende wetgeving dicteert.

Validatie Module

De verzonden en ontvangen facturen worden syntactisch geanalyseerd en gevalideerd om te garanderen dat ze voldoen aan alle technische specificaties die ieder factuurmodel vereist.

Deze module zorgt ook voor een semantische validatie om te garanderen dat de informatie in elk document opgemaakt is volgens de in ieder geval bepaalde richtlijn, om zo in overeenstemming te zijn met de vereisten van iedere commerciële partner.

Legal Compliance Module

Dit is een van de sleutelcomponenten van het platform voor elektronische facturen van EDICOM. Zijn functie is de integratie van de technische en wettelijke specificaties die zijn vastgesteld voor ieder digitaal factureringssysteem in de verschillende landen die erbij aangesloten zijn.

Het gaat hier om een module die communiceert met de “integrator” van het platform en die het op ieder moment aangeeft welke handelingen het moet uitvoeren ten aanzien van de data van iedere factuur, opdat deze altijd in lijn zijn met de geldende wetgeving.

Communicatie Module

Op dit punt aangekomen is de elektronische factuur gereed om naar zijn bestemming verstuurd te worden. De communicatiemodule identificeert de ontvanger van het elektronische document en zorgt dat deze het automatisch ontvangt door het te routeren middels het met de ontvanger overeengekomen communicatieprotocol. Bovendien rapporteert het de controle-ACK die de afzender in staat stellen om op ieder moment te weten wat de staat is van zijn bericht.

Management Module

Deze module configureert een via het web toegankelijke omgeving, van waaruit het platform compleet geadministreerd en gemonitord kan worden. Met de elektronische factureringsoplossing van EDICOM kunnen verschillende beheeromgevingen worden bepaald, die zich schikken naar de specifieke behoeften van de gebruikers die aangesloten zijn. Zo is het mogelijk om verschillende beheermodulen per uitgevend land te implementeren, die zich schikken naar de karakteristieken van de gebruikers voor wat betreft taal en specifieke functionaliteiten, die zijn aangepast aan de kenmerken van hun proces voor elektronische facturatie.