De elektronische factuur in Turkije

factura electrónica turquia

Het e-facturatieproces in Turkije begon in 2010 met de goedkeuring van de Wet fiscale procedures (VUK), die dezelfde rechtsgeldigheid geeft aan de elektronische factuur als de papieren factuur. Sindsdien zijn er nieuwe verplichtingen bijgekomen in het Turkse factureringssysteem op basis van de jaaromzet. Momenteel zijn bedrijven met een omzet van meer dan 5 miljoen Turkse lira verplicht hun facturen elektronisch aan de TRA te declareren.

Tax authority: 

TRA - Turkish Revenue Administration
GIB: Gelir İdare Başkanlığı

Mandatory status

Alle bedrijven met een omzet van meer dan 5 miljoen Turkse lira zijn verplicht facturen elektronisch aan de TRA te declareren.

Administrative transactions required

• Bedrijven die in Turkije willen factureren, moeten zich bij de TRA registreren met hun VKN, een fiscale identificatiecode. • Daarnaast moeten ze een hele reeks documentatie invullen die op het overheidsportaal is gepubliceerd; hun belastingadviseur bepaalt welke informatie ze precies moeten opsturen. • Bedrijven moeten beschikken over een digitaal certificaat van natuurlijke persoon en een elektronisch zegel van het bedrijf, de notariële opstellingsakte van het bedrijf overleggen.

e-Signature

Om de authenticiteit en integriteit te garanderen is het gebruik van een elektronsiche handtekening vereist, op basis van zogenaamde Financial Seals certificaten die worden uitgegeven door “The Scientific and Technological Research Council of Turkey” in samenwerking met de Tax Authority.

Fiscal control

De uitgever van elektronische facturen in Turkije kan zijn documenten niet rechtstreeks naar de ontvanger sturen, maar moet ze altijd via het TRA-platform verzenden. Dit platform werkt als een HUB door alle documenten van afzenders te ontvangen om ze vervolgens via Web Services naar de ontvangers te verzenden. Het TRA-platform is het epicentrum van het schema, en verbindt zowel afzenders als ontvangers, en houdt een een database van alle geregistreerde gebruikers up-to-date.

Format

Het elektronische factuurformaat is UBL-TR 1.2 TEMEL/TICARET E-FATURA, voor exportfacturen is het geaccepteerde formaat alleen UBL-TR 1.2.

Storage

Verplicht voor afzender en ontvanger voor een periode van ten minste 10 jaar. Bovendien moeten opgeslagen documenten digitaal worden ondertekend onder de XADES-standaard.

Heb je vragen?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.