De elektronische factuur in Turkije

factura electrónica turquia

In het algemeen is het elektronische factureringssysteem in Turkije optioneel voor bedrijven, hoewel elke verzender die is ingeschreven automatisch ook ontvanger wordt en verplicht is om facturen in elektronisch formaat te accepteren als een andere verzender besluit om ze via deze weg te versturen.

Fiscale Autoriteit: 

TRA - Turkish Revenue Administration

Verplichtheid

De verplichting tot gebruik bestaat voor bepaalde bedrijven die opereren in de sector van de koolwaterstoffen of van producten die onderhevig zijn aan speciale belastingen(tabak, alcohol en frisdranken).
Daarnaast geldt dat belastingplichtige bedrijven die zich binnen het gebruiksbereik van de elektronische factuur bevinden, sinds september 2014 ook verplicht zijn om hun boekhouding te overleggen in elektronisch formaat (e-ledger).

Benodigde administratieve handelingen

Vereist is de inschrijving als verzender van Elektronische Facturen bij de competente administratie. De verzenders moeten een officieel elektronisch certificaat aanvragen om de factureren te ondertekenen.

Elektronische Handtekening

Om de authenticiteit en integriteit te garanderen is het gebruik van een elektronsiche handtekening vereist, op basis van zogenaamde Financial Seals certificaten die worden uitgegeven door “The Scientific and Technological Research Council of Turkey” in samenwerking met de Tax Authority.

Fiscale controle

In Turkije mag de verzender van elektronische facturen zijn documenten niet rechtstreeks naar de ontvanger sturen, maar moet deze altijd verzenden via het platform van de TRA.
Dit platform opereert als HUB en ontvangt alle documenten van de verzender om ze vervolgens te via Webservices versturen naar de ontvangers. Het TRA platform fungeert als epicentrum van het systeem en verbindt zowel verzenders als ontvangers, en het onderhoudt een geactualiseerde database met de gegevens van alle geregistreerde gebruikers.

Format

Er moet een gestructureerd UBL-TR (Universal Business Langugage) document gegenereerd worden met Lokale Extensies, ontwikkeld op basis van XML syntaxis.

Bewaring

Verplicht voor verzender en ontvanger gedurende te minste 10 jaar.

Heb je vragen?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.