De elektronische factuur in Spanje

factura electronica españa

In Spanje is het gebruik van de elektronische factuur zeer algemeen in B2B relaties door middel van de uitwisseling van EDI structuren die elektronisch ondertekend zijn vanaf veilige apparaten voor het aanmaken van handtekeningen.

Sinds 2015 is het bovendien verplicht voor de leveranciers van publieke administraties.

Mandatory status

Het is uitsluitend wettelijk verplicht in relaties met de Spaanse publieke administraties. 100% van de administraties (centraal, lokaal, autonoom) moeten facturen van hun toeleveranciers en crediteuren ontvangen via elektronische media, conform de processen en systemen zoals beschreven in de wet 25/2013.

Administrative transactions required

In de relatie met publieke administraties is het noodzakelijk om te beschikken over een elektronisch certificaat voor de verplichte ondertekening van deze documenten. Bij afwezigheid hiervan kan men gebruik maken van de elektronische ondertekeningsdiensten van een provider door middel van het systeem van "delegación de firma".

e-Signature

Verplicht bij facturen die gericht zijn aan publieke administraties. Voor de overige elektronische facturen is dit niet verplicht, hoewel het gebruik van dit systeem wijd verbreid is in B2B relaties.

Fiscal control

Er zijn geen aanvullende fiscale controles voor elektronische facturen. De heersende opvatting ten aan zien van de geldende normen is dat de adoptie van deze technologieën gestimuleerd moet worden om de concurrentiekracht van bedrijven te ondersteunen en de relatie van adminstraties met hun leveranciers te verbeteren, door middel van veilige systemen voor de uitwisseling van facturen.

Format

Het enige genormeerde format is FACTURAE voor relaties met publieke administraties. Het gaat hier om een XML-gestructureerd document dat de leveranciers en crediteuren van de Spaanse publieke administraties verplicht moeten genereren.

Storage

De originele elektronische documenten moeten door de ontvanger ten minste vijf jaar bewaard worden.

Interessante links

http://www.facturae.com

Twijfels over de elektronische factuur in Spanje?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

2018: Beslissend jaar voor de elektronische factuur in de Europese Unie

Richtlijn 2014/55/UE reguleert de aspecten die te maken hebben met de elektronische facturering in het systeem van overheidsopdrachten. De norm...