Rusland beschikt over een compleet systeem voor elektronische facturering

e-Invoicing in Russia

De ontwikkeling van de elektronische factuur in Rusland is vooral zichtbaar in sectoren zoals retail, farmacie en automotive. Grote en middelgrote bedrijven kiezen steeds vaker voor een systeem dat enkele beperkingen stelt, zoals het gebruik van XML standaarden die geëtiquetteerd zijn in het Russisch, de vereiste om gebruik te maken van lokale leveranciers voor de verzending van de documenten, of de integratie met de belastingautoriteit door middel van de uitwisseling van verschillende ACK's.

Mandatory status

Er bestaat geen verplichtheid. Het gebruik van de elektronische factuur in dit land is optioneel en hangt af van de afspraken tussen verzender en ontvanger.

Administrative transactions required

Bedrijven moeten gebruik maken van de diensten van een geautoriseerde EDI operator en een digitaal certificaat aanvragen dat is uitgegeven door een Russische CA.

e-Signature

Alle facturen moeten ondertekend worden met een certificaat dat is uitgegeven door een Russische certificerende autoriteit en met een proprietair systeem voor het genereren van de elektronische handtekening.

Fiscal control

De uitgifte van facturen dient te gebeuren via geautoriseerde operators.
Het Russische systeem vereist de uitwisseling van een serie ontvangstbewijzen tussen deze operators, die periodiek geauditeerd worden door de Russische belastingautoriteit. Het Russische systeem stelt als eis om de complete commerciële relatie te documenteren met de volgende documenten:
  • Contract
  • Gecertificeerde Kwitantie of Bewijs van Levering van Diensten
  • Factuur
  • Door de Geautoriseerde Operators uitgewisselde Ontvangstbewijzen

Format

De elektronische factuur in Rusland wordt gegenereerd op basis van een gestructureerd XML bestand met etiketten in het Russisch en genormaliseerd door de belastingautoriteit.

Storage

De bewaring is de verantwoordelijkheid van de geautoriseerde operator en wordt uitgevoerd voor zowel de verzonden als de ontvangen documenten voor een periode van niet minder dan 4 jaar.

Heb je vragen?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.