De elektronische factuur in Peru

factura electrónica peru

CPEComprobante de Pago Electrónico

De elektronische factuur in Peru heeft de naam EOV (elektronische betalingsbewijs) en wordt gereguleerd door het systeem van elektronische emissie (SEE). Het gebruik van dit systeem door bedrijven impliceert de invoering van technische voorschriften door de emittenten en ontvangers en online communicatie met de nationale Superintendencia van douane en belastingadministratie (SUNAT).

Een gefaseerde implementatie begon in januari 2015. In de loop van 2018 sloten dienstverlenende bedrijven voor hypothecair krediet, bedrijven met activiteiten in productie, bouw, hotels en restaurants; en belastingplichtigen met een bepaalde omzet zich aan.

Het systeem van elektronische emissie (SEE) naar de SUNAT betreft niet alleen facturen, maar ook elektronische tickets, creditnota's en incassonota‘s.

Tax authority: 

SUNAT - Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

Mandatory status

Resolutie 312-2018/SUNAT herziet de vorige resolutie 318-2017/SUNAT, en wijzigt de data van de verplichte implementatie van de elektronische facturatie:

1 juli 2019 voor bedrijven uit de bank- en verzekeringssector en spaar- en kredietcoöperaties die niet gemachtigd zijn om publieke middelen te innen die onder de controle vallen van de Superintendencia van banken, verzekeringen en particuliere administrateurs van pensioenfondsen die transacties uitvoeren die worden belast met de algemene verkoopbelasting.

1 januari 2020 en van invloed op alle operaties uitgevoerd door particuliere administrateurs van pensioenfondsen, educatieve instellingen zoals bedoeld in artikel 67 van de algemene onderwijswet, centra voor technische controle van voertuigen waarnaar alinea 4.1 artikel 4 van de nationale reglement van technische voertuiginspectie verwijst, bedrijven die de openbare service van passagiersvervoer over de grond binnen de grenzen van het nationale grondgebied verzorgen, bedrijven die openbaar passagiersvervoer per spoor verzorgen, bedrijven die de dienst van goederenvervoer over water in het nationaal verkeer verzorgen, ofwel maritiem, ofwel via rivieren of meren, bedrijven die de dienst van luchttransport van goederen verzorgen binnen de grenzen van het nationale grondgebied, bedrijven die de dienst van speciaal luchtvervoer van passagiers en/of onregelmatig luchtvervoer van passagiers verzorgen.

Administrative transactions required

Registratie in het SOL systeem als elektronische uitgever van fiscale betalingsbewijzen en selectie van een OSE (exploitant van de elektronische diensten).

e-Signature

Het document dient elektronisch ondertekend te worden met een certificaat dat is uitgegeven door een geaccrediteerde autoriteit.

Fiscal control

SUNAT heeft de figuur van de OSE (exploitant van elektronische diensten) gereguleerd als degene die elektronische facturen valideert voordat ze worden verzonden naar SUNAT. De termijnen voor het verplichte gebruik van de OSE zijn als volgt:

  • 1 maart 2019 De elektronische uitgevers die op 31 december 2018 golden als belangrijke nationale belastingplichten, belangrijke belastingplichtigen van de intendencia Lima, belangrijke belastingplichtigen van de regionale intendencias, en zonale kantoren of agenten voor de inhouding of collectie van de algemene sales belasting.
  • Elk bedrijf dat als belangrijke belastingbetaler gecatalogiseerd is sinds 1 januari 2019, heeft vier maanden de tijd om verplicht te migreren naar het OSE model.

Format

De CPE (Comprobante de Pago Electrónico) is ontwikkeld op basis van een UBL (Universal Business Language) format, ontwikkeld op basis van XML structuren.

Storage

Verplicht voor verzender en ontvanger gedurende vijf jaar.

Interessante links

http://www.sunat.gob.pe/

Twijfels over de elektronische factuur in Peru?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

Peru: Meer dan 11.000 bedrijven moeten zich aanpassen aan de elektronische factuur

Het project voor de elektronische factuur in Peru heeft december 2016 aangewezen als de uiterste datum voor aansluiting van alle bedrijven met de...

De Elektronische Factuur in LATAM: Een uitdaging voor multinationals

Multinationals die opereren in Latijns-Amerika, moeten zich niet alleen aanpassen aan de commerciële eigenaardigheden van hun regionale klanten....

De Peruaanse Indecopi neemt EDICOM op in zijn Lijst van Betrouwbare Services

Het Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) erkent de Certificaatautoriteit EDICOM als...