De elektronische factuur in Peru

factura electrónica peru

CPEComprobante de Pago Electrónico

De elektronische factuur in Peru heeft de naam EOV (elektronische betalingsbewijs) en wordt gereguleerd door het systeem van elektronische emissie (SEE). Het gebruik van dit systeem door bedrijven impliceert de invoering van technische voorschriften door de emittenten en ontvangers en online communicatie met de nationale Superintendencia van douane en belastingadministratie (SUNAT).

Een gefaseerde implementatie begon in januari 2015. In de loop van 2018 sloten dienstverlenende bedrijven voor hypothecair krediet, bedrijven met activiteiten in productie, bouw, hotels en restaurants; en belastingplichtigen met een bepaalde omzet zich aan.

Het systeem van elektronische emissie (SEE) naar de SUNAT betreft niet alleen facturen, maar ook elektronische tickets, creditnota's en incassonota‘s.

Fiscale Autoriteit: 

SUNAT - Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

Verplichtheid

Deze verspreidt zich geleidelijk over alle belastingplichtigen, zowel voor emissie als receptie.

Benodigde administratieve handelingen

Registratie in het SOL systeem als elektronische uitgever van fiscale betalingsbewijzen en selectie van een OSE (exploitant van de elektronische diensten).

Elektronische Handtekening

Het document dient elektronisch ondertekend te worden met een certificaat dat is uitgegeven door een geaccrediteerde autoriteit.

Fiscale controle

SUNAT heeft de figuur van de OSE (exploitant van elektronische diensten) gereguleerd als degene die elektronische facturen valideert voordat ze worden verzonden naar SUNAT. De termijnen voor het verplichte gebruik van de OSE zijn als volgt:

  • 1 maart 2019 De elektronische uitgevers die op 31 december 2018 golden als belangrijke nationale belastingplichten, belangrijke belastingplichtigen van de intendencia Lima, belangrijke belastingplichtigen van de regionale intendencias, en zonale kantoren of agenten voor de inhouding of collectie van de algemene sales belasting.
  • Elk bedrijf dat als belangrijke belastingbetaler gecatalogiseerd is sinds 1 januari 2019, heeft vier maanden de tijd om verplicht te migreren naar het OSE model.

Format

De CPE (Comprobante de Pago Electrónico) is ontwikkeld op basis van een UBL (Universal Business Language) format, ontwikkeld op basis van XML structuren.

Bewaring

Verplicht voor verzender en ontvanger gedurende vijf jaar.

Interessante links

http://www.sunat.gob.pe/

Twijfels over de elektronische factuur in Peru?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

Peru: Meer dan 11.000 bedrijven moeten zich aanpassen aan de elektronische factuur

Het project voor de elektronische factuur in Peru heeft december 2016 aangewezen als de uiterste datum voor aansluiting van alle bedrijven met de...

De Elektronische Factuur in LATAM: Een uitdaging voor multinationals

Multinationals die opereren in Latijns-Amerika, moeten zich niet alleen aanpassen aan de commerciële eigenaardigheden van hun regionale klanten....

De Peruaanse Indecopi neemt EDICOM op in zijn Lijst van Betrouwbare Services

Het Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) erkent de Certificaatautoriteit EDICOM als...