De elektronische factuur in Italië

Als lid van de Europese Unie onderwerpt Italië zijn elektronisch factureringssysteem aan het kader dat in de corresponderende Europese richtlijnen is vastgelegd. Echter, het gaat hier om een elektronisch factureringsmodel dat sterk beïnvloed wordt door het proces van "Conservazione Elettronica", wat de toepassing vereist van aanvullende procedures, ondertekeningen en elektronische tijdstempels bij alles wat te maken heeft met het bewaren van het originele elektronische document.

Verplichtheid

Sinds 2014 is het gebruik van de elektronische factuur verplicht in de relatie met de Publieke Administratie. Dit project speelt zich af binnen het zogenaamde kader van de Europese digitale agenda, wat onder andere inhoudt dat de verschillende lidstaten hun processen moeten aanpassen aan het via elektronische media afhandelen van facturen van de toeleveranciers van publieke administraties.

Elektronische Handtekening

In het proces van verzending van elektronische facturen gericht aan Publieke Administraties dient een gekwalificeerde elektronische handtekening toegevoegd te worden vanaf een beveiligd apparaat voor de aanmaak van handtekeningen. Bij het bewaarproces worden documenten onderworpen aan een nieuw proces van 'herondertekening' en elektronische afstempeling door de verantwoordelijke voor de “conservazione”.

Format

In het geval van elektronische facturen gericht aan de publieke administratie, moeten deze worden verzonden volgens een genormaliseerd XML dataschema.

Fiscale controle

Noch het specifieke proces van "Conservazione Elettronica" van facturen, noch de verplichting om elektronische facturen te versturen aan de publieke administratie, heeft te maken met fiscale controles. In het ene geval gaat het om een aanvullende garantie voor het bewaarde document voor gebruik bij eventuele geschillen, en in het andere om een maatregel die de behandeling door de administratie vergemakkelijkt en diens relatie met zijn netwerk van toeleveranciers en crediteuren verbetert.

Bewaring

In Italië dienen de verzenders en ontvangers van elektronische facturen deze gedurende ten minste 6 jaar te bewaren. De opslag van deze documenten moet bovendien plaatsvinden conform het gestelde in de regels voor "Conservazione Sostitutiva", die onder andere vereisen dat de opgeslagen documenten ondertekend en elektronisch afgestempeld worden.

Twijfels over de elektronische factuur in Italië?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

2018: Beslissend jaar voor de elektronische factuur in de Europese Unie

Richtlijn 2014/55/UE reguleert de aspecten die te maken hebben met de elektronische facturering in het systeem van overheidsopdrachten. De norm...

Italië: Het PEPPOL systeem wordt ingevoerd in de regio Emilia-Romagna

Javier García, “Business Leader” voor het PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) initiatief in Emilia-Romagna, vertelt ons over de...