De elektronische factuur in Italië

e-Invoicing in Italy

Italië brengt zijn systeem voor elektronische facturatie met de overheid in overeenstemming met het kader dat is vastgelegd in richtlijn 2014/55/EG. De factuur met de overheid wordt FatturaPA genoemd.

In april 2018 kreeg Italië de goedkeuring van de Europese Unie om een algemeen project te beginnen voor elektronische B2B facturatie met alle ondernemingen van het land.

Het model voor de elektronische factuur wordt sterk beïnvloed door het proces van "Conservazione Elettronica", wat de toepassing vereist van extra processen, handtekeningen en elektronische tijdzegels voor alles wat te maken heeft met het behoud van het originele elektronische document.

Mandatory status

Het gebruik van elektronische facturering met de overheid is verplicht sinds 2014. Elektronische facturatie tussen particuliere ondernemingen is verplicht voor alle Italiaanse bedrijven zowel voor verzending als ontvangst sinds januari 2019.

Elektronische B2G factuur

Het Sistema di interscambio (SdI) is het portaal voor het verzenden van elektronische facturen aan overheidsdiensten. Via dit portaal worden elektronische facturen ontvangen en de SdI leidt ze om naar hun ontvanger die wordt geïdentificeerd met zijn IPA-code.

Elektronische B2B factuur

De verzending van facturen vindt plaats langs elektronische weg naar het platform van de SdI . EDICOM fungeert als Geautoriseerd Kanaal, gecertificeerd door l'Agenzia delle Entrate om op te treden als bemiddelaar, zowel voor verzending als ontvangst van.

e-Signature

In het proces van uitgifte van facturen gericht aan de overheid, kan een gekwalificeerde elektronische handtekening worden toegevoegd via een beveiligd mechanisme voor het aanmaken van handtekeningen.

In het proces van behoud worden de documenten onderworpen aan een nieuw proces van "her-ondertekening" en elektronisch stempelen door de verantwoordelijke voor de "conservazione".

Fiscal control

Noch het bijzondere proces van "Conservazione Elettronica" van facturen, noch de verplichting tot het versturen van elektronische facturen aan de overheid, hebben te maken met de noodzaak van fiscale controle . In het ene geval is het een extra garantie op het document dat wordt bewaard voor gebruik in mogelijke geschillen, en in het andere een maatregel die het mogelijk maakt om de procedures met de overheid te stroomlijnen en de betrekkingen met haar netwerk van leveranciers en schuldeisers te verbeteren.

Format

In het geval van facturen gericht aan de overheid, moeten deze worden uitgegeven overeenkomstig een gestandaardiseerd XML-gegevensschema, FatturaPA. De elektronische B2B factuur is een bestand in XML-indeling en moet de gegevens bevatten die zijn gedefinieerd in artikel 21 van het Decreto Legislativo 127 van 5 augustus 2015.

Storage

In Italië moeten afzenders en geadresseerden van elektronische facturen de elektronische documenten ten minste 5 jaar bewaren. Opslag van deze documenten moet ook in overeenstemming zijn met wat is vastgesteld voor de processen van "Conservazione Elettronica", die onder andere de ondertekening en de elektronische verzegeling van de opgeslagen documenten vereisen.

Twijfels over de elektronische factuur in Italië?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

2018: Beslissend jaar voor de elektronische factuur in de Europese Unie

Richtlijn 2014/55/UE reguleert de aspecten die te maken hebben met de elektronische facturering in het systeem van overheidsopdrachten. De norm...

Italië: Het PEPPOL systeem wordt ingevoerd in de regio Emilia-Romagna

Javier García, “Business Leader” voor het PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) initiatief in Emilia-Romagna, vertelt ons over de...