De elektronische factuur in Guatemala

DTEDocumento Tributario Electrónico

In Guatemala ontstond het facturatiesysteem als FACE, dat bestaat uit 4 elementen: de belastingplichtigen die facturen uitgeven (EFACE), de leveranciers van software, de Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en de producenten van elektronische facturen (GEFACE). Het ging van start in 2007 en heeft zich blijvend ontwikkeld totdat de SAT in 2018 het nieuwe model voor online elektronische facturatie (FEL) bepaalde.

De FEL regeling omvat de emissie, transmissie, certificering en bewaring van facturen, creditnota's en incassonota‘s, ontvangstbewijzen en andere geautoriseerde documenten. Deze bestanden worden elektronische belastingdocumenten (DTE) genoemd.

Fiscale Autoriteit: 

SAT - Superintendencia de Administración Tributaria

Verplichtheid

De SAT zal geleidelijk de segmenten van belastingbetalers bepalen en de termijnen waarbinnen zij zich moeten aansluiten bij het FEL-regime. Echter, belastingbetalers die dit willen, kunnen verzoeken om vrijwillige deelname aan het regime.

Benodigde administratieve handelingen

Belastingplichtigen moeten zich beschikbaar stellen als afzenders onder het FEL regime. De SAT stelt hen de mechanismen ter beschikking voor het creëren en leveren van het elektronische handtekeningcertificaat voor verzending.

Aan de andere kant moeten certificerende bedrijven een vergunning aanvragen bij de SAT om te kunnen opereren als DTE-certificerend bedrijf. Deze vergunning moet jaarlijks worden vernieuwd.

Elektronische Handtekening

De elektronische handtekening wordt verplicht op elektronische facturen, als mechanisme voor authenticiteit en onweerlegbaarheid ervan en het certificerende bedrijf past deze toe op de documenten.

Afdrukformat

De DTE wordt aan de ontvanger geleverd in XML-formaat, door middel van een grafische voorstelling of in PDF-formaat.

Format

Het FEL schema bestaat uit een genormaliseerd XML-bestand overeenkomstig de specificaties die zijn ontwikkeld door de SAT.

Fiscale controle

Het certificerende bedrijf controleert of de geldende regels en validaties van het FEL regime zijn toegepast en past de geavanceerde elektronische handtekening toe. Het genereert een code voor elektronische autorisatie die wordt gekoppeld aan het document voordat dit naar de SAT verzonden wordt.

De SAT voert de benodigde validaties uit om te controleren of het document voldoet aan de regels en eigenschappen die de authenticiteit, integriteit, indeling en wettelijk vastgestelde vereisten garanderen.

Bewaring

Verplicht voor de verzender en ontvanger gedurende vier jaar. Afzenders en geadresseerden moeten bestanden in XML-indeling van de gecertificeerde DTE‘s bewaren. Het certificerende bedrijf op zijn beurt, moet de gecertificeerde DTE‘s en de respectievelijke ontvangstbevestigingen die de SAT heeft verstuurd, bewaren.

Twijfels over de elektronische factuur in Guatemala?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

De Elektronische Factuur in LATAM: Een uitdaging voor multinationals

Multinationals die opereren in Latijns-Amerika, moeten zich niet alleen aanpassen aan de commerciële eigenaardigheden van hun regionale klanten....