De elektronische factuur in Guatemala

DTEDocumento Tributario Electrónico

De elektronische factuur in Guatemala is de digitale versie van een type Documento Tributario Electrónico, dat gebruikt maakt van de standaarden die gedefinieerd zijn door de Guatemalteekse belastingautoriteit voor wat betreft formaat en inhoud, om zo fiscale validiteit aan het document te geven en de integriteit, authenticiteit en onloochenbaarheid van het elektronische document te garanderen.

Fiscale Autoriteit: 

SAT - Superintendencia de Administración Tributaria

Verplichtheid

Bedrijven die aangemerkt zijn als Contribuyentes Especiales zijn verlicht zich te onderwerpen aan het regime van de elektronische facturen.

Benodigde administratieve handelingen

Het belastingplichtige bedrijf dient zich aan te melden als verzender van elektronische facturen en gebruik te maken van de diensten van een geaccrediteerde GEFACE.

Elektronische Handtekening

Er is geen elektronische handtekening vereist voor de elektronische belastingdocumenten.

Afdrukformat

Er bestaat een genormaliseerd format voor de geprinte versie van een DTE, waarin de noodzaak gespecificeerd is om de CAE en de identiteit van de gecontracteerde GEFACE aan te geven.

Format

De DTE wordt gevormd door een XML bestand dat is genormaliseerd conform de specificaties zoals ontwikkeld door de SAT.

Fiscale controle

Deze wordt uitgevoerd aan de hand van de "Código de Autorización de Emisión de Facturas” (CAE). Om deze code te verkijgen stuurt het bedrijf zijn factuur naar een gautoriseerde GEFACE (Generador de Facturas Electrónicas), die zorg draagt voor de aanmaak van het DTE (Documento Tributario Electrónico) en het tergug stuurt naar het bedrijf met de CAE. De GEFACE geeft het document achteraf aan bij de SAT. Bovendien moet het bedrijf een maandelijkse samenvatting van de facturen rapporteren.

Bewaring

Verplicht voor verzender en ontvanger gedurende vijf jaar.

Twijfels over de elektronische factuur in Guatemala?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

De Elektronische Factuur in LATAM: Een uitdaging voor multinationals

Multinationals die opereren in Latijns-Amerika, moeten zich niet alleen aanpassen aan de commerciële eigenaardigheden van hun regionale klanten....