De elektronische factuur in Guatemala

e-Invoicing in Guatemala

DTEDocumento Tributario Electrónico

In Guatemala is het huidige factureringssysteem bekend als FEL, elektronische factuur online, gedefinieerd door de Superintendencia van de belastingdienst (SAT) in de overeenkomst 13-2018. Dit nieuwe systeem vervangt het vorige regime van elektronische factuur 2 (Face 2). De FEL regeling omvat de emissie, transmissie, certificering en bewaring van facturen, creditnota's en incassonota‘s, ontvangstbewijzen en andere geautoriseerde documenten. Deze bestanden worden elektronische belastingdocumenten (DTE) genoemd. Ze omvatten vier elementen: de belastingplichtigen die rekeningen (EFACE) versturen, de  softwareleveranciers, de Superintendencia van de belastingadministratie (SAT) en de  generatoren van elektronische facturen (certificatiebedrijven). Vandaag de dag is er sprake van enige consolidatie in harmonie met systemen die zijn geïmplementeerd door haar buurlanden.

Tax authority: 

SAT - Superintendencia de Administración Tributaria

Mandatory status

De SAT zal geleidelijk de segmenten van belastingbetalers bepalen en de termijnen waarbinnen zij zich moeten aansluiten bij het FEL-regime. Echter, belastingbetalers die dit willen, kunnen verzoeken om vrijwillige deelname aan het regime.

Administrative transactions required

Belastingplichtigen moeten zich beschikbaar stellen als afzenders onder het FEL regime. De SAT stelt hen de mechanismen ter beschikking voor het creëren en leveren van het elektronische handtekeningcertificaat voor verzending.

Aan de andere kant moeten certificerende bedrijven een vergunning aanvragen bij de SAT om te kunnen opereren als DTE-certificerend bedrijf. Deze vergunning moet jaarlijks worden vernieuwd.

e-Signature

De elektronische handtekening wordt verplicht op elektronische facturen, als mechanisme voor authenticiteit en onweerlegbaarheid ervan en het certificerende bedrijf past deze toe op de documenten.

Print format

De DTE wordt aan de ontvanger geleverd in XML-formaat, door middel van een grafische voorstelling of in PDF-formaat.

Fiscal control

Het certificatiebedrijf genereert de autorisatiecode  door uitgifte van facturen (CAE) en koppelt deze aan het document voordat het wordt verzonden naar de SAT.

Format

Het FEL schema bestaat uit een genormaliseerd XML-bestand overeenkomstig de specificaties die zijn ontwikkeld door de SAT.

Storage

De SAT slaat alle facturen op. Dit ontslaat afzenders en geadresseerden er niet van om het XML-bestand te bewaren gedurende de termijn die is vastgesteld in het belasting wetboek. Certificerende bedrijven zijn ook verplicht om de bestanden in XML-formaat van de gecertificeerde DTE‘s en de respectievelijke ontvangstbevestigingen van de SAT te bewaren.

Twijfels over de elektronische factuur in Guatemala?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

De Elektronische Factuur in LATAM: Een uitdaging voor multinationals

Multinationals die opereren in Latijns-Amerika, moeten zich niet alleen aanpassen aan de commerciële eigenaardigheden van hun regionale klanten....