De elektronische factuur in Frankrijk

electronic invoice france

In Frankrijk is het EDI systeem wijd verbreid met aanvullende procedures voor het garanderen van de integriteit en de authenticiteit van de facturen, conform het gestelde in de Europese richtlijnen en de verschillende omzettingen daarvan naar de Franse wetgeving.

Mandatory status

Er is uitsluitend gespecificeerd dat elektronische facturen moeten worden gebruikt in de relatie met de publieke administratie, in een project dat van start gaat in 2017 en loopt tot 2020, op welke datum 100% van de toeleveranciers van de publieke adminstratie hun facturen in elektronisch formaat zullen moeten versturen.

e-Signature

In Frankrijk is het gebruik van de elektronische handtekening in facturen traditioneel beperkt gebleven tot het PDF formaat, terwijl de gestructureerde formaten (EDIFACT, XML, X12) onderhevig zijn aan extra controles. Er wordt echter een toename voorzien van de elektronische handtekening die is gebaseerd op erkende certificaten vanaf beveiligde apparaten.

Format

In het geval van facturen gericht aan publiek administraties vanaf 2017, worden twee soorten bestanden geaccepteerd: XML:INVOICE UBL V2 en UN/CEFACT CII (CCTS/NDR v3.0). Ook acceptabel is de presentatie van facturen in PDF formaat, ondertekend via de portal Chorus, voor kleine en microbedrijven die minder dan 1000 facturen per maand uitgeven.

Storage

Hoewel de wettelijke plicht bestaat om facturen gedurende 6 jaar te bewaren, is het gebruikelijk dat de verzender en de ontvanger de originele documenten ten minste 10 jaar bewaren, vanwege de uiteenlopende interpretaties van de verschillende Franse wettelijke bepalingen die mogelijk zijn.

Twijfels over de elektronische factuur in Frankrijk?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

2018: Beslissend jaar voor de elektronische factuur in de Europese Unie

Richtlijn 2014/55/UE reguleert de aspecten die te maken hebben met de elektronische facturering in het systeem van overheidsopdrachten. De norm...

Chorus Portail Pro: Versturen van facturen aan de Franse publieke administraties

Januari 2017 is de datum waarop de Franse publieke administraties de ontvangst van elektronische facturen toestaan. Chorus Portail Pro, de...