De Elektronische Factuur in de Europese Unie

electronic envoice europe

Alle lidstaten van de Europese Unie moet hun wettelijke kaders aanpassen aan de Richtlijn 2014/55/EU en volgende voor zover gerelateerd aan de elektronische factuur, teneinde de procedures voor uitgifte en controle van dit soort documenten binnen de EU te harmoniseren. Het gemeenschappelijke wettelijke kader voor de lidstaten is vooral gericht op de noodzaak om de herkomst en de authenticiteit van de elektronische factuur te garanderen.

Mandatory status

De Europese EF is ontwikkeld in de geest van harmonisatie en integratie om de elektronische commercie tussen bedrijven te stimuleren, wat betekent dat in het algemeen het gebruik ervan in geen enkele lidstaat verplicht is.
In sommige gevallen is het vereist in de relaties met publieke administraties maar niet zozeer vanuit belastingtechnische overwegingen, als wel met de bedoeling om de relaties tussen de administraties en hun toeleveranciers te verbeteren.

Administrative transactions required

Voor facturen die digitaal ondertekend worden, is het gebruik van een door een Europese CA uitgegeven elektronisch certificaat vereist.

e-Signature

De Europese Richtlijn vermeldt de handtekening expliciet als één van de te gebruiken methoden om de integriteit en authenticiteit van de herkomst te garanderen. In sommige landen, zoals Spanje, wordt deze veel gebruikt, in andere, zoals Frankrijk, neemt het gebruik toe alhoewel het niet verplicht is.

Format

Uitsluitend gedefinieerd voor de relaties met publieke administraties in sommige landen. In die gevallen wordt doorgaans gebruikt gemaakt van een gestructureerd XML format dat geindividualiseerd is voor ieder land.

Storage

De perioden van bewaring kunnen verschillen naar gelang de staten, hoewel ze doorgaans rond de vijf jaar liggen en verplicht zijn voor de ontvanger. In sommige specifieke gevallen, zoals Italië, worden aanvullende eisen gesteld voor ondertekening en controle van bewijzen om de bewaring van het document in elektronisch formaat voor langere tijd te garanderen als bewijsstuk.

Twijfels over de elektronische factuur in Europese Unie?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

4 voordelen van een wereldwijde provider voor elektronische facturen

De elektronische factuur wordt over de hele wereld steeds vaker...

2018: Beslissend jaar voor de elektronische factuur in de Europese Unie

Richtlijn 2014/55/UE reguleert de aspecten die te maken hebben met de elektronische facturering in het systeem van overheidsopdrachten. De norm...

Italië: Het PEPPOL systeem wordt ingevoerd in de regio Emilia-Romagna

Javier García, “Business Leader” voor het PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) initiatief in Emilia-Romagna, vertelt ons over de...