De elektronische factuur in Ecuador

e-Invoicing in ecuador

Comprobante Electronico

De SRI (Servicio de Rentas Internas de Ecuador) publiceerde in 2009 een verklaring waarin het informeerde over de uitgifte van elektronische documenten. In 2014 lanceerde de Servicio de Rentas Internas (SRI) een progressief tijdschema voor de invoering van elektronische facturatie, dat bepaalde bedrijven en publieke organisaties dwingt om zich bij dit systeem aan te sluiten.

De SRI zal geleidelijk nieuwe groepen van belastingplichtigen in dit elektronische systeem opnemen.

Door middel van de resolutie nr. NAC-DGERCGC18-00000431, hervormt de SRI twee eerdere resoluties betreffende passieve belastingplichtigen die verplicht waren om facturen, inhoudingsbewijzen, vrachtbrieven, krediet- en debetnota‘s uit te geven via elektronisch ondertekende databerichten: de resoluties nr. NAC-DGERCGC17-00000430 en nr. NAC-DGERCGC18-00000191.

Tax authority: 

SRI - Servicio de Rentas Internas

Mandatory status

De aanpassingsresolutie actualiseert de kalender vervat in resolutie nr. NAC-DGERCGC18-00000191, die de details bevat over de begindatum van de verplichting van de afgifte van de elektronische ontvangstbewijzen van sommige passieve belastingplichtigen. De belangrijkste data zijn de volgende:

Vanaf 1 januari 2019:

  • Degenen die activiteiten uitvoeren ter commercialisering van nieuwe voertuigen voor wegvervoer, met inbegrip van motorfietsen.
  • Natuurlijke personen en bedrijven die activiteiten uitvoeren voor de verkoop van vloeibare brandstoffen afgeleid van olie en biobrandstoffen.

Vanaf 1 juni 2019:

  • Importeurs - particulieren en bedrijven - die lokale verkoopactiviteiten uitvoeren inzake de producten die zij importeren.
  • Natuurlijke personen en bedrijven waarvan de opbrengsten uit verkoop aan de staat over het vorige boekjaar gelijk zijn aan of hoger zijn dan USD. 100.000,00.

Vanaf 1 januari 2020:

  • Degenen die marketingactiviteiten realiseren voor nieuwe of gebruikte zware machines en weguitrustingen, waarvan de verkoop al dan niet een routineactiviteit is.

Vanaf 1 juni 2021:

  • Natuurlijke personen en bedrijven, niet genoemd in eerdere groepen, die transacties met de staat uitvoeren voor bedragen gelijk aan of hoger dan USD 1.000,00 dollar, geven voor iedere transactie een elektronisch bewijs af.

Vanaf 1 januari 2022:

  • Natuurlijke personen en bedrijven, met uitzondering van de ondernemingen die zijn opgenomen in de vereenvoudigde regeling vastgesteld in het Reglement voor de toepassing van de Ley de Régimen Tributario Interno en degenen die woonachtig zijn in de provincie Galápagos en geen vestiging hebben in continentaal Ecuador, die jaarlijkse inkomsten hebben tussen USD. 200.000,01 en USD. 300.000,00.

Vanaf 1 januari 2023:

  • Natuurlijke personen en bedrijven, met uitzondering van de ondernemingen die zijn opgenomen in de vereenvoudigde regeling vastgesteld in het Reglement voor de toepassing van de Ley de Régimen Tributario Interno en degenen die woonachtig zijn in de provincie Galápagos en geen vestiging hebben in continentaal Ecuador, die jaarlijkse inkomsten hebben tussen USD. 100.000,01 en USD. 200.000,00.

Administrative transactions required

Het verzendende bedrijf dient een elektronisch certificaat aan te schaffen en deelname aan het uitgiftesysteem aan te vragen om toegang te krijgen tot de test- en productieomgevingen.

e-Signature

Facturen moeten verplicht ondertekend worden. Er wordt een XMLDsig gebruikt om de elektronische ondertekening van het document te realiseren.

Print format

Er bestaat geen genormaliseerd format voor het printen van bewijsstukken. Er is informatie gepubliceerd over hoe geprinte versies van facturen kunnen worden gegenereerd, maar deze heeft geen wettelijke geldigheid.

Fiscal control

Deze vindt plaats aan de hand van het "NÚMERO DE AUTORIZACIÓN". Deze parameter wordt afgegeven door de SRI zodra het Elektronische Bewijsstuk is gedeclareerd bij de belastingautoriteit. De verzender moet dit autorisatienummer toevoegen aan het bewijsstuk voordat dit naar de klant wordt gestuurd. De SRI bepaalt een rangorde voor de "NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN" om bij problemen de facturen te kunnen nummeren ingeval het systeem zou uitvallen.

Format

De "COMPROBANTE ELECTRÓNICO" is een in XML-format gestructureerd document dat is genormeerd door de SRI. In Ecuador zijn er behalve de factuur ook andere genormaliseerde documenten zoals de Nota de Crédito, Nota de Débito, Remisión en Certificado de Retenciones.

Storage

Verplicht voor verzender en ontvanger gedurende ten minste 7 jaar.

Heb je vragen?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

De Elektronische Factuur in LATAM: Een uitdaging voor multinationals

Multinationals die opereren in Latijns-Amerika, moeten zich niet alleen aanpassen aan de commerciële eigenaardigheden van hun regionale klanten....