De elektronische factuur in de Dominicaanse Republiek

Mapa Factura electrónica república dominicana

e-CF | Elektronisch Belasting Bewijse-CF | Elektronisch Belasting Bewijs

De elektronische factuur in de Dominicaanse Republiek heet Elektronisch Belasting Bewijs (e-CF) en wordt gereguleerd door het directoraat-generaal interne belastingen (DGII). De digitalisering van fiscale processen is een van de belangrijkste projecten die de DGII uitvoert, met het doel om het hoge niveau van belastingontduiking waaronder het land lijdt te reduceren. Het elektronische factureringsproces is gestart in februari 2019 en bevindt zich in de pilotfase. Zodra de eerste fase is afgerond, wordt het gebruik ervan stapsgewijs uitgebreid tot de rest van de belastingplichtigen. De standaard 05-19, uitgegeven door de Dominicaanse regering in april 2019, is het geldige juridische document dat de kenmerken van de e-factuur bepaalt.

Fiscale Autoriteit: 

DGII: Het directoraat-generaal interne belastingen (DGII) is de instelling die belast is met de administratie en/of inning van de belangrijkste interne belastingen en heffingen in de Dominicaanse Republiek.

Verplichtheid

N/A

Benodigde administratieve handelingen

Het verzoek en de levering van de sequentie van de elektronische belasting voucher heeft als vereiste de autorisatie van de belastingplichtige als elektronische facturerende entiteit.

Elektronische Handtekening

De elektronische handtekening maakt het mogelijk de identiteit van de ondertekenaar te verifiëren en te garanderen dat de inhoud niet is gewijzigd. Voor de afgifte ervan moet de ondertekenaar contact opnemen met een certificerende entiteit die is geautoriseerd door het Dominicaanse Instituut voor Telecommunicatie (INDOTEL), dat een bijbehorend elektronisch certificaat uitgeeft dat uitsluitend gekoppeld is aan de abonnee gedurende de looptijd van het certificaat.

Afdrukformat

De gedrukte representatie is de gedrukte versie van de e-CF in XML-formaat die aan niet-elektronische kopers wordt geleverd, en die voldoet aan de eisen die door de DGII zijn vastgesteld.

Fiscale controle

Het proces van sequentie aanvraag en levering is gebaseerd op het volgende model:

De elektronische zender doet het e-CF-sequentie verzoek; de DGII op haar beurt voert dezelfde validaties uit voor de levering van sequenties als degene die momenteel worden uitgevoerd met het traditionele factureringssysteem, zoals:

  • Bezit actieve RNC registratiestatus
  • De autorisatie hebben om belasting bewijzen uit te geven (positieve NCF status)
  • Geen enkele van de volgende blokkeringsmarkeringen vertonen in het register:
    • PIR-voor inactivatie naar RNC
    • NCFNL-niet gelokaliseerd
    • Andere blokkeringen zoals NCFI-blokkering of onregelmatige NCF
  • Verificatie van belasting compliance.

Het resultaat van de verificatie genereert de rangorde van e-CF die zullen worden geautoriseerd.

Format

Het gebruikte formaat is XML onder de UBL standaard.

Bewaring

10 jaar is de minimale tijd voor het bewaren en demonstreren als middel voor fiscalisering van de compliance van belastingbetalers en verantwoordelijken

Twijfels of vragen over de elektronische factuur in de Dominicaanse Republiek?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Hulpmiddelen

De elektronische factuur in Latijns-Amerika
Dit ebook bevat alle basis kennis nodig om elektronische facturen te beheren in Latijns-Amerika.