De elektronische factuur in Costa Rica

Costa Rica is volop bezig met het stapsgewijze implementatieproces van de elektronische factuur in het land. Op 24 februari 2017 ging een pilotproject van start waarbij grote belastingbetalende bedrijven betrokken zijn. Vanaf maart 2017 begonnen proeven met enkele bedrijven die de kwalificatie ontvingen om de elektronische factuur te implementeren. Vanaf september 2017 zal de DGT de bedrijven selecteren die de elektronische factuur moeten gaan implementeren en die 6 maanden krijgen om dit te doen. Met deze technologie zal de DGT in staat zijn om de fiscale controle te verbeteren en belastingontduiking te verminderen, aangezien alle commerciële operaties in real time gedeclareerd worden.

Fiscale Autoriteit: 

DGT - Dirección General de Tributación

Verplichtheid

De verplichtheid begint voor de bedrijven die in september 2017 geselecteerd worden door de DGT. Het wordt een stapsgewijze implementatie die uiteindelijk zal leiden tot grootschalige invoering van het systeem.

Benodigde administratieve handelingen

Het is noodzakelijk om zich vooraf aan te melden bij de fiscale autoriteit, al naar gelang de soort belastingplicht die bestaat en van de manier waarop het systeem gebruikt gaat worden (elektronische verzender – ontvanger; elektronische ontvanger – niet-verzender; handmatige ontvanger; elektronische ontvanger – uiteindelijke consument).

Elektronische Handtekening

De factuur moet digitaal ondertekend worden op basis van een door een internationale certificerende autoriteit afgegeven certificaat.

Afdrukformat

De elektronische documenten ontslaan de belastingplichtigen niet van de verplichting om papieren facturen te leveren als de klant hierom vraagt. Waar het gaat om handmatige ontvangers bestaat de verplichting om het fiscale document te printen en te bezorgen. In het geval van bedrijven met verkooppunten voor consumenten, kunnen zij binnen het elektronische factureringssysteem een kopie van de transactie bewaren (om niet afhankelijk te zijn van de ticketprinters van het verkooppunt). In het geval van elektronische tickets moet bij elke verkooptransactie het document gegenereerd, geprint en geleverd worden, onafhankelijk van de elektronische bezorging van het document.

Format

Er bestaan verschillende elektronische documenten die alle zijn gebaseerd op het XML format.

Bewaring

De gegenereerde, verstuurde en ontvangen elektronische documenten moeten worden bewaard en geconserveerd in een 'indeleble' elektronische informatiedrager gedurende vier jaar, conform het gestelde in artikel 109 van de Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Er is een uitzondering hierop die wordt beschreven in de tweede paragraaf van artikel 51 van deze Código, en die een bewaringstermijn van vijf jaar verplicht stelt.

Interessante links

http://www.hacienda.go.cr/

Twijfels over de elektronische factuur in Costa Rica?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

De Elektronische Factuur in LATAM: Een uitdaging voor multinationals

Multinationals die opereren in Latijns-Amerika, moeten zich niet alleen aanpassen aan de commerciële eigenaardigheden van hun regionale klanten....