e-facturatie in Colombia

factura electronica colombia

Kenmerken van de elektronische factuur in Colombia

In Colombia dateert de e-factuur uit 1995, toen deze werd gelijkgesteld aan de papieren factuur. In 2013 begon de National Tax and Customs Directorate (DIAN) te werken aan een project om elektronische facturatie uit te rollen, geïnspireerd op het model van landen als Chili, Brazilië en Mexico. Het doel hiervan was de interoperabiliteit tussen belastingbetalers te vergemakkelijken en belastingontduiking te verminderen. Sinds 2019 is de elektronische factuur verplicht voor alle bedrijven die in het land aanwezig zijn. EDICOM is van zijn kant door de DIAN geautoriseerd als leverancier van PST-technologiediensten en ook als Open Certification Entity.

Tax authority: 

DIAN - Nationaal Directoraat Belastingen en Douane

Mandatory status

Sinds 2019 zijn alle bedrijven verplicht om voorafgaand aan uitgifte een elektronische verkoopfactuur uit te geven met validatie.

Administrative transactions required

Bedrijven moeten worden ingeschakeld via het webportaal dat is toegewezen door de DIAN. Dienstenaanbieders moeten ook gecertificeerd zijn als Technology Service Provider (PST). Bij een dergelijke certificering wordt een unieke software-ID toegewezen.

e-Signature

De digitale handtekening moet worden gebruikt als een element om de authenticiteit en integriteit van de elektronische factuur te garanderen vanaf de uitgifte tot aan de bewaring ervan.

Print format

Een grafische weergave van de factuur moet in pdf-formaat worden aangeleverd, inclusief de QR-code.

Fiscal control

Er dient gebruik te worden gemaakt van een volgnummersysteem, dat na de autorisatie als uitgever van elektronische facturen bij de DIAN moet worden aangevraagd. De DIAN verleent de numerreeksen en de technische controlesleutel die nodig zijn om de unieke elektronische factuurcode (CUFE) te genereren.

Format

Het standaardformaat dat wordt gebruikt is XML, dat gebruikmaakt van UBL V2.1 (Universal Business Language) zoals door DIAN is aangenomen.

Storage

Het is verplicht voor verzenders en ontvangers gedurende de tijd die is vastgesteld door de belastingwet.

Interessante links

DIAN - Factura electrónica

Twijfels over de elektronische factuur in Colombia?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

De Elektronische Factuur in LATAM: Een uitdaging voor multinationals

Multinationals die opereren in Latijns-Amerika, moeten zich niet alleen aanpassen aan de commerciële eigenaardigheden van hun regionale klanten....

Elektronische factuur in Colombia: een “nieuwe realiteit” met 20 jaar geschiedenis

Het begin van het project voor elektronische facturering in Colombia ligt meer dan twintig jaar in het verleden, maar de grote stap voorwaarts van...