Colombia

In Colombia wordt een massificatieproject uitgevoerd ter bevordering van het gebruik van de elektronische factuur in het land. Het huidige elektronische factureringssysteem, dat nauwelijks gebruikt wordt, wordt grondig herzien en zal volledig vervangen worden door een nieuw schema dat ten doel heeft om 100% van de Colombiaanse bedrijven te bereiken.

Fiscale Autoriteit: 

DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Verplichtheid

In overeenstemming met de belastinghervorming – Wet 1819 van 2016, Artikel 308:

“De belastingplichtige bedrijven die verplicht zijn om BTW en verbruiksbelasting te declareren en te betalen, moeten met ingang van 1 januari 2019 elektronische facturen versturen, binnen de termijnen die het reglement stelt. Gedurende de belastingjaren 2017 en 2018 zullen de belastingplichtigen die door de belastingautoriteiten verplicht zijn om elektronische facturen te verzenden, geselecteerd worden op basis van een sectoraal criterium, conform het hoge risico van ontduiking dat daarvoor vastgesteld is en de geringe inspanning voor implementatie ervan.”

Benodigde administratieve handelingen

De belastingplichtige bedrijven die op vrijwillige basis het nieuwe model voor elektronische facturering willen implementeren, dienen zich in te schrijven bij de DIAN als verzender van elektronische facturen.

Elektronische Handtekening

De elektronische handtekening wordt gegenereerd aan de hand van een digital certificaat uitgegeven door een certificaatautoriteit gehomologeerd door het Colombiaans Agentschap voor Accreditatie (ONAC).

Afdrukformat

De verzender van elektronische facturen moet aan de verkrijger een grafische voorstelling van de elektronische factuur leveren in gedrukte of in digitale vorm, inclusief de specificaties zoals gedefinieerd door de DIAN zoals bijvoorbeeld, de elektronische handtekening, de CUFE, de QR code, etc.

Format

Het massificatieproject voorziet het gebruik van een specifiek format voor facturen van het type UBL (Universal Business Language), gebaseerd op XML standaarden.

Fiscale controle

Er dient gebruik gemaakt te worden van een systeem van doorlopende nummering, dat aangevraagd moet worden bij de Colombiaanse belasting- en douanedienst (DIAN). De DIAN verstrekt de rangnummers en de controlesleutel voor de technische inhoud, nodig om de Unieke factuurcode (CUFE) te gereren. Deze code laat toe een unieke factuur te identificeren en de integriteit te garanderen. Deze CUFE wordt geëncrypteerd aan de hand van een SHA1-algoritme en wordt gevormd door de aaneengeschakelde data van de factuur en de technische sleutel.

Bewaring

De opslag van het originele elektronische document is verplicht voor verzenders en ontvangers, gedurende de periode die daarvoor is bepaald in het belastingstatuut.

Interessante links

DIAN - Factura electrónica

Twijfels over de elektronische factuur in Colombia?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

De Elektronische Factuur in LATAM: Een uitdaging voor multinationals

Multinationals die opereren in Latijns-Amerika, moeten zich niet alleen aanpassen aan de commerciële eigenaardigheden van hun regionale klanten....

Elektronische factuur in Colombia: een “nieuwe realiteit” met 20 jaar geschiedenis

Het begin van het project voor elektronische facturering in Colombia ligt meer dan twintig jaar in het verleden, maar de grote stap voorwaarts van...