De Elektronische Factuur in Colombia

factura electronica colombia

In Colombia wordt een massificatieproject uitgevoerd ter bevordering van het gebruik van de elektronische factuur in het land. Het huidige elektronische factureringssysteem, dat nauwelijks gebruikt wordt, wordt grondig herzien en zal volledig vervangen worden door een nieuw schema dat ten doel heeft om 100% van de Colombiaanse bedrijven te bereiken.

Tax authority: 

DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Mandatory status

Overeenkomstig de belastinghervorming (Wet 1819 van 2016), moeten de belastingplichtigen die verplicht zijn om de BTW en de verbruiksbelasting aan te geven, de elektronische factuur sinds 1 januari 2019 verzenden in de termen die het reglement vaststelt. De grote belastingplichtigen die zijn geselecteerd door de DIAN volgens resolutie 0076 van 1 december 2016, factureren elektronisch sinds september 2018, terwijl degenen die uitstel krijgen, dit doen sinds 1 januari 2019.

In de loop van 2019 maat de DIAN de data van invoering bekend op basis van een chronologisch schema dat ondernemingen indeelt naar hun economische activiteit.

Administrative transactions required

De belastingplichtige bedrijven die op vrijwillige basis het nieuwe model voor elektronische facturering willen implementeren, dienen zich in te schrijven bij de DIAN als verzender van elektronische facturen.

e-Signature

De digitale of elektronische handtekening moet worden gebruikt als element om authenticiteit en integriteit van de elektronische factuur te garanderen vanaf de verzending tot aan de bewaring. De elektronische handtekening wordt gegenereerd op basis van een digitaal certificaat, afgegeven door een instantie die is goedgekeurd door de ONAC.

Print format

De verzender van elektronische facturen moet aan de verkrijger een grafische voorstelling van de elektronische factuur leveren in gedrukte of in digitale vorm, inclusief de specificaties zoals gedefinieerd door de DIAN zoals bijvoorbeeld, de elektronische handtekening, de CUFE, de QR code, etc.

Fiscal control

Er dient gebruik gemaakt te worden van een systeem van doorlopende nummering, dat aangevraagd moet worden bij de Colombiaanse belasting- en douanedienst (DIAN). De DIAN verstrekt de rangnummers en de controlesleutel voor de technische inhoud, nodig om de Unieke factuurcode (CUFE) te gereren. Deze code laat toe een unieke factuur te identificeren en de integriteit te garanderen. Deze CUFE wordt geëncrypteerd aan de hand van een SHA1-algoritme en wordt gevormd door de aaneengeschakelde data van de factuur en de technische sleutel.

Format

Het massificatieproject voorziet het gebruik van een specifiek format voor facturen van het type UBL (Universal Business Language), gebaseerd op XML standaarden.

Storage

De opslag van het originele elektronische document is verplicht voor verzenders en ontvangers, gedurende de periode die daarvoor is bepaald in het belastingstatuut.

Interessante links

DIAN - Factura electrónica

Twijfels over de elektronische factuur in Colombia?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

De Elektronische Factuur in LATAM: Een uitdaging voor multinationals

Multinationals die opereren in Latijns-Amerika, moeten zich niet alleen aanpassen aan de commerciële eigenaardigheden van hun regionale klanten....

Elektronische factuur in Colombia: een “nieuwe realiteit” met 20 jaar geschiedenis

Het begin van het project voor elektronische facturering in Colombia ligt meer dan twintig jaar in het verleden, maar de grote stap voorwaarts van...