Chili is erin geslaagd om een solide elektronisch factureringssysteem te creëren door middel van een geleidelijke invoering

DTEDocumento Tributario Electrónico

Chili is een pionier in het ontwikkelen van de elektronische factuur in Latijns-Amerika. Het in 2015 vastgestelde model heeft als basis gediend voor de ontwikkeling van andere systemen in de regio. Het gaat hier om een solide systeem dat uitgebreid is getest en geconsolideerd, en dat geleidelijk wordt uitgebreid met als doel dat het in 2018 de enige methode in het land is om facturen uit te geven.

Fiscale Autoriteit: 

SII - Servicio de Impuestos Internos

Verplichtheid

De bevoegde fiscale autoriteit in het land (SII - Servicio de Impuestos Internos) heeft een plan opgesteld voor de geleidelijke uitbreiding van de verplichting tot het gebruik van het DTE ten behoeve van de facturering door belastingplichtige bedrijven. Het streven is dat dit voor 100% van de bedrijven geldt in 2018.

Benodigde administratieve handelingen

De elektronische verzenders van facturen dienen zich aan te melden bij de SII. Hiertoe dienen zij voorafgaand een inschrijvingsprocedure te doorlopen, waarbij zij een elektronisch certificaat verkrijgen voor het ondertekenen van de facturen.

Elektronische Handtekening

Een dubbele ondertekening van de DTE's is vereist: De complete factuur moet ondertekend worden in XMLDsig format en met de 'TimbreElectronico', die wordt gegenereerd op basis van een private sleutel die geïntegreerd is in elke Código de Autorización de Folios (CAF) die gebruikt wordt voor de validatie van elke factuur.

Afdrukformat

De geprinte versie van elke factuur dient te voldoen aan het door de SII genormaliseerde format, en dient voorzien te zijn van een barcode PDF417.

Format

Het Documento Tributario Electrónico of DTE is een document dat is genormaliseerd in XML format, waarmee de informatie en de datastructuur van elke factuur gespecificeerd wordt. Het belastingplichtige bedrijf moet bovendien maandelijks een samenvatting van de facturen aanmaken en declareren bij de SII.

Fiscale controle

Door middel van de CAF (Código de Autorización de Folios) voorziet het belastingplichtige bedrijf de facturen van een unieke nummering die voorheen werd bepaald door de Servicio de Impuestos Internos (SII). Deze codes dienen toegevoegd te worden aan het elektronische document dat naar de uiteindelijke ontvanger van de factuur of DTE wordt verstuurd.

Bewaring

Zowel de verzender als de ontvanger moeten het originele DTE gedurende ten misnte 6 jaar bewaren.

Interessante links

http://www.sii.cl/

Twijfels over de elektronische factuur in Chili?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

De Elektronische Factuur in LATAM: Een uitdaging voor multinationals

Multinationals die opereren in Latijns-Amerika, moeten zich niet alleen aanpassen aan de commerciële eigenaardigheden van hun regionale klanten....