De Elektronische Factuur in Chili

e-Invoicing chile

DTEDocumento Tributario Electrónico

Was het pioniersland in het ontwikkelen van een systeem voor elektronische facturatie in 2001. De principes ervan zijn gebruikt voor de ontwikkeling van andere geconsolideerde Latijns-Amerikaanse systemen zoals in Brazilië of Mexico. Ondanks het feit dat Chili voorop liep, was het pas in 2014 dat het gebruik ervan massaal verplicht werd voor bepaalde belastingplichtigen.

In augustus 2017 lanceerde dienst voor interne belastingen (SII) een nieuwe toepassing om een voorstel voor de BTW-aangifte te creëren. De SII construeert uw logboeken van aan- en verkopen in de applicatie zelf en biedt u een voorstel van F29 die uw bedrijf uiteindelijk moet ratificeren, wat feitelijk de verplichting elimineert om de logboeken van aan- en verkopen, de DDJJ 3327 en 3328, aan te leveren.

Tax authority: 

SII - Servicio de Impuestos Internos

Mandatory status

De bevoegde fiscale autoriteit in het land (SII - Servicio de Impuestos Internos) heeft een plan opgesteld voor de geleidelijke uitbreiding van de verplichting tot het gebruik van het DTE ten behoeve van de facturering door belastingplichtige bedrijven. Het streven is dat dit voor 100% van de bedrijven geldt in 2018.

Administrative transactions required

De elektronische verzenders van facturen dienen zich aan te melden bij de SII. Hiertoe dienen zij voorafgaand een inschrijvingsprocedure te doorlopen, waarbij zij een elektronisch certificaat verkrijgen voor het ondertekenen van de facturen.

e-Signature

Een dubbele ondertekening van de DTE's is vereist: De complete factuur moet ondertekend worden in XMLDsig format en met de 'TimbreElectronico', die wordt gegenereerd op basis van een private sleutel die geïntegreerd is in elke Código de Autorización de Folios (CAF) die gebruikt wordt voor de validatie van elke factuur.

Print format

De geprinte versie van elke factuur dient te voldoen aan het door de SII genormaliseerde format, en dient voorzien te zijn van een barcode PDF417.

Fiscal control

Door middel van de CAF (Código de Autorización de Folios) voorziet het belastingplichtige bedrijf de facturen van een unieke nummering die voorheen werd bepaald door de Servicio de Impuestos Internos (SII). Deze codes dienen toegevoegd te worden aan het elektronische document dat naar de uiteindelijke ontvanger van de factuur of DTE wordt verstuurd.

Format

Het Documento Tributario Electrónico of DTE is een document dat is genormaliseerd in XML format, waarmee de informatie en de datastructuur van elke factuur gespecificeerd wordt. Het belastingplichtige bedrijf moet bovendien maandelijks een samenvatting van de facturen aanmaken en declareren bij de SII.

Storage

Zowel de verzender als de ontvanger moeten het originele DTE gedurende ten misnte 6 jaar bewaren.

Interessante links

http://www.sii.cl/

Twijfels over de elektronische factuur in Chili?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

De Elektronische Factuur in LATAM: Een uitdaging voor multinationals

Multinationals die opereren in Latijns-Amerika, moeten zich niet alleen aanpassen aan de commerciële eigenaardigheden van hun regionale klanten....