De elektronische factuur in Brazilië

factura electronica brasil

NF-e | NFS-e | CT-eNota Fiscal Eletrônica | Nota Fiscal de Serviós Eletrônica | Conheçimento de Trasporte Eletrônico

Brazilië is het land waar meer fiscale documenten worden uitgegeven in elektronisch formaat dan waar ook ter wereld. Zijn belastingsysteem en zijn elektronisch factureringsmodel is een van de meest complexe ter wereld, en tegelijk is het goed verankerd en wijd verbreid.

Tax authority: 

SEFAZ - Secretaria da Fazenda
PREFEITURA – staat gelijk aan iedere gemeente

Mandatory status

De uitgifte van de elektronische factuur in zijn verschillende formaten in Brazilië is verplicht voor praktisch 100% van de belastingplichtige bedrijven of verzenders van fiscale documenten.

Administrative transactions required

De elektronische fiscale documenten moeten worden ondertekend met behulp van een certificaat dat wordt uitgegeven door een Braziliaanse certificerende autoriteit. In het geval van de NF-e moet er vooraf een test worden uitgevoerd met het SEFAZ kantoor van iedere afzonderlijke staat.

e-Signature

De geldende formaten vereisen een elektronische handtekening op basis van een certificaat dat wordt uitgegeven door een Braziliaanse certificerende autoriteit.

Print format

Er is geen specifiek afdrukformat voorgeschreven, hoewel er in het geval van de NF-e en de CT-e respectievelijk een DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) ofwel een DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) gegenereerd dient te worden en geprint moet worden volgens een genormaliseerd format en met het transport van de goederen moeten worden meegestuurd.

Fiscal control

Er bestaan verschillende formats van de elektronische factuur, afhankelijk van de aard van het product of de de dienst die wordt geleverd. Zo wordt voor het vervoer van goederen de NF-e gebruikt die ingediend moet worden bij de SEFAZ (Secretaria de Fazenda) van iedere afzonderlijke staat, voordat de producten verstuurd worden. Logistieke debiteuren daarentegen, kunnen de CT-e (Conheçiimento de Trasporte Eletrônico) gebruiken, die ook ingediend moet worden bij de SEFAZ, terwijl serviceproviders de NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) moeten gebruiken, waarbij de fiscale controle in handen is van elke afzonderlijke 'prefeitura' ofwel gemeente.

Format

De verschillende modellen van de elektronische factuur kennen een door de daartoe bevoegde fiscale autoriteit genormaliseerd formaat (SEFAZ voor NF-e en CT-e; Prefeitura voor NFS-e). Alle formats zijn gestructureerd op basis van een XML waarin de velden en de informatie worden gespecificeerd die elk document dient te bevatten.

Storage

Verzender en ontvanger zijn verplicht de verzonden en ontvangen fiscale documenten gedurende ten minste vijf jaar te bewaren.

Twijfels over de elektronische factuur in Brazilië?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium.

Laatste nieuws

De Elektronische Factuur in LATAM: Een uitdaging voor multinationals

Multinationals die opereren in Latijns-Amerika, moeten zich niet alleen aanpassen aan de commerciële eigenaardigheden van hun regionale klanten....

Brazilië: De SEFAZ stopt met het onderhouden van de gratis portal voor NF-e en CT-e

In 2017 stopt de Braziliaanse SEFAZ (Secretaria da Fazenda) met het actualiseren van de gratis emissieportal. De Braziliaanse belastingautoriteit...

Brazilië schrapt het “Boleto Financiero No Registrado”

Het “Boleto Financiero No Registrado” zal vanaf 2017 niet meer worden gebruikt in Brazilië. Dit belastingdocument, dat wordt gebruikt voor de...